Ktl-icon-tai-lieu

Ý tưởng kinh doanh các sản phẩm phân bón sinh học

Được đăng lên bởi Phạm Nô
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 618 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Sản xuất phân bón hữu cơ từ vỏ cây nguyên liệu giấy
Phân bón hữu cơ vi sinh từ vỏ cây nguyên liệu giấy được Công ty Cổ phần Công đoàn Bãi
Bằng (Phú Thọ) ứng dụng thành công đã đem lại hiệu quả bước đầu cho sản xuất nông sản
an toàn trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Đây là nội dung của Dự án “Mô hình sản xuất và ứng dụng sản phẩm phân bón và thuốc bảo
vệ thực vật có nguồn gốc từ vi sinh vật để sản xuất nông sản an toàn tại tỉnh Phú Thọ” thuộc
chương trình “Xây dựng mô hình ứng dụng và chuyển giao khoa học công nghệ phục vụ
phát triển kinh tế xã hội nông thôn miền núi".
. Để sản xuất phân bón hữu cơ có nguồn gốc từ vi sinh vật Công ty tận dụng nguồn nguyên
liệu có sẵn tại địa phương đó là vỏ các cây nguyên liệu giấy.
Quy trình tiến hành như sau, vỏ cây nguyên liệu giấy được nghiền, làm vụn đạt kích thước
không vượt quá 0,2mm. Để điều chỉnh PH của nguyên liệu, Công ty bổ sung 3% vôi bột, độ
ẩm của nguyên liệu đạt từ 28-30%. Sau đó tiến hành phối trộn nguyên liệu và men ủ vi sinh
vật; ủ nguyên liệu; kiểm tra độ an toàn của cơ chất; chuẩn bị chế phẩm vi sinh vật chức
năng đậm đặc; phối trộn; sàng nghiền để cho ra sản phẩm phân bón hữu cơ vi sinh đạt chất
lượng.
Sau khi sản xuất thành công, dự án tiến hành khảo nghiệm hiệu lực phân hữu cơ vi sinh trên
cây trồng là rau ăn lá ngắn ngày như su hào, bắp cải, súp lơ, đậu ăn quả, cà chua, dưa chuột;
và được triển khai tại các xã Tứ Xã (huyện Lâm Thao), An Đạo (huyện Phù Ninh), Tân Đức
(thành phố Việt Trì) sử dụng phân hữu cơ vi sinh vật thay thế toàn bộ phân chuồng và giảm
15% phân vô cơ.
Trong 2 năm thực hiện, dự án đã sản xuất 271,9 tấn rau các loại; tiêu thụ được sản phẩm
thông qua các cửa hàng rau an toàn của các hợp tác xã tại thành phố Việt Trì.
Dự án cũng đã sản xuất 1.000kg chế phẩm vi sinh vật xử lý chất hữu cơ và 500 tấn phân
hữu cơ vi sinh chức năng đạt yêu cầu, phục vụ mô hình thí điểm của dự án. Ngoài ra, phân
hữu cơ vi sinh còn được bón cho các cây trồng khác như lúa, cây lâm nghiệp tại địa phương
và được đánh giá cao về chất lượng.
Theo đánh giá của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Thọ, sản phẩm phân bón hữu cơ vi
sinh có chức năng cải tạo đất, làm cho đất trở nên màu mỡ, tơi xốp hơn. Dùng phân hữu cơ
vi sinh, các cây trồng trong mô hình cho năng suất cao và ổn định đạt 17,5-32,4 tấn/ha.

Ngoài ra, hàm lượng kim loại nặng, thuốc bảo vệ thực vật trong sản phẩm rau an toàn của
mô hình đều dưới ngưỡng cho phép của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Sản xuất
thành công phân hữu cơ vi sinh sẽ giúp người nôn...
Sản xuất phân bón hữu cơ từ vỏ cây nguyên liệu giấy
Phân bón hữu vi sinh từ vỏ cây nguyên liệu giấy được Công ty Cổ phần Công đoàni
Bằng (Phú Thọ) ứng dụng thành công đã đem lại hiệu quả bước đầu cho sản xuất nông sản
an toàn trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Đây là nội dung của Dự án “Mô hình sản xuất và ứng dụng sản phẩm phân bón và thuốc bảo
vệ thực vật có nguồn gốc từ vi sinh vật để sản xuất nông sản an toàn tại tỉnh Phú Thọ” thuộc
chương trình “Xây dựng hình ứng dụng chuyển giao khoa học công nghệ phục vụ
phát triển kinh tế xã hội nông thôn miền núi".
. Để sản xuất phân bón hữu nguồn gốc từ vi sinh vật Công ty tận dụng nguồn nguyên
liệu có sẵn tại địa phương đó là vỏ các cây nguyên liệu giấy.
Quy trình tiến hành như sau, vỏ cây nguyên liệu giấy được nghiền, làm vụn đạt kích thước
không vượt quá 0,2mm. Để điều chỉnh PH của nguyên liệu, Công ty bổ sung 3% vôi bột, độ
ẩm của nguyên liệu đạt từ 28-30%. Sau đó tiến hành phối trộn nguyên liệu và men ủ vi sinh
vật; nguyên liệu; kiểm tra độ an toàn của cơ chất; chuẩn bị chế phẩm vi sinh vật chức
năng đậm đặc; phối trộn; sàng nghiền để cho ra sản phẩm phân bón hữu vi sinh đạt chất
lượng.
Sau khi sản xuất thành công, dự án tiến hành khảo nghiệm hiệu lực phân hữu cơ vi sinh trên
cây trồng là rau ăn lá ngắn ngày như su hào, bắp cải, súp lơ, đậu ăn quả, cà chua, dưa chuột;
và được triển khai tại các xã Tứ Xã (huyện Lâm Thao), An Đạo (huyện Phù Ninh), Tân Đức
(thành phố Việt Trì) sử dụng phân hữuvi sinh vật thay thế toàn bộ phân chuồng và giảm
15% phân vô cơ.
Trong 2 năm thực hiện, dự án đã sản xuất 271,9 tấn rau các loại; tiêu thụ được sản phẩm
thông qua các cửa hàng rau an toàn của các hợp tác xã tại thành phố Việt Trì.
Dự án cũng đã sản xuất 1.000kg chế phẩm vi sinh vật xử chất hữu 500 tấn phân
hữu vi sinh chức năng đạt yêu cầu, phục vụ hình thí điểm của dự án. Ngoài ra, phân
hữu cơ vi sinh còn được bón cho các cây trồng khác như lúa, cây lâm nghiệp tại địa phương
và được đánh giá cao về chất lượng.
Theo đánh giá của SKhoa học Công nghệ tỉnh Phú Thọ, sản phẩm phân bón hữu vi
sinh chức năng cải tạo đất, làm cho đất trở nên màu mỡ, tơi xốp hơn. Dùng phân hữu
vi sinh, các cây trồng trong mô hình cho năng suất cao và ổn định đạt 17,5-32,4 tấn/ha.
Ý tưởng kinh doanh các sản phẩm phân bón sinh học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ý tưởng kinh doanh các sản phẩm phân bón sinh học - Người đăng: Phạm Nô
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Ý tưởng kinh doanh các sản phẩm phân bón sinh học 9 10 266