Ktl-icon-tai-lieu

1195 câu hỏi thi vào sacombank

Được đăng lên bởi Đào Bá Hoàng Tâm
Số trang: 202 trang   |   Lượt xem: 6046 lần   |   Lượt tải: 36 lần
STT

NỘI DUNG

ĐÁP ÁN

1

Ưu điểm của hệ thống máy ATM tại các Ngân hàng hiện nay
Giảm chi phí in ấn các loại giấy tờ, phục vụ thanh toán
Mở rộng cơ sở cho hoạt động ngân hàng, đáp ứng nhu cầu thuận tiện cho khách
hàng, tăng doanh số.
Tạo ưu thế cạnh tranh, giảm lượng tiền mặt được sử dụng giúp tăng hình ảnh của
Ngân hàng
Cả 3 câu trên đều đúng
Khách hàng A thường xuyên giao dịch, có đóng góp lợi nhuận lớn cho
Sacombank và được một số TCTD không ngừng tiềp th, mời chao về quan
hệ. Trước tình huống này là một Chuyên viên Quan Hệ Khách Hàng,
anh/chịsẽ xử lý:
Nếu A quay lưng với Sacombank, nghĩa là A không phải là khách hàng của
Sacombank, không nhất thiết phải quan tâm họ.

1

2

3

Nhất thiết và phải thường xuyên chăm sóc khách hàng này, vì chính thái
độ phục vụ ân cần sẽ là cơ hội để giữ A tiếp tục quan hệ với Sacombank.
Vẫn tiếp tục tạo mối quan hệ với A, nhưng chỉ điện thoại hỏi thăm
Tất cả các câu đều sai
Ngoài những sản phẩm, dịch vụ mà hệ thống các Ngân hàng cung cấp.
Anh/chị có suy nghĩ như thế nào về tác dụng của thái độ phục vụ khách
hàng
Giao dịch tốt sẽ mang lại niềm tin, sự hài lòng cho khách hàng, nâng cao uy tín
Ngân hàng.
Hoàn toàn cần thiết vì giao dịch của nhân viên ngân hàng là một nghệ thuật và
cũng là một khoa học. Bởi chính quá trình giao dịch đòi hỏi nhân viên phải có một
kiến thức, kinh nghiệm và cách ứng xử khéo léo, sáng tạo.
Không nhất thiết phải cần giao dịch viên hướng dẫn, bởi hiện nay khách hàng có
nhu cầu họ mới đến Ngân hàng. Tại đây họ có nhiều lựa chọn cho tất cả các sản
phẩm dịch vụ. Thái độ phục vụ chỉ là một phần nhỏ,.. Có thể không có cũng được
Cả a và b đều đúng

4

5

1

1

Trước tình hình huy động tiền gửi cạnh tranh khá gay gắt, nhiều Ngân
hàng đã không ngừng đưa ra các chương trình khuyến mãi nhằm thu hút
lượng tiền gửi của khách hàng. Theo anh/chị các Ngân hàng thường đánh
giá chất lượng sản phẩm dịch vụ của các đối thủ dựa theo các tiêu chí
nào?
Mức độ chính xác, sự phù hợp của các sản phẩm dịch vụ với nhu cầu của khách
hàng
Sự khác biệt của sản phẩm dịch vụ.
Tốc độ phục vụ tính bằng thời gian một khách hàng vào giao dịch tại ngân hàng.
Cả 3 câu đều đúng
Marketing ngân hàng, thuộc nhóm marketing các sản phẩm dịch vụ, gồm
các thành phần sau:
Kênh phân phối và chương trình khuyến mại
Nhân viên cung ứng dịch vụ, cơ sở vật chất và quy trình nghiệp vụ.
Sản phẩm và giá
Tất cả các yếu tố trên

1

1

DIEM

6

7

8

9

10

11

12

Khi khách hàng còn lưỡng lự, chưa biết nên chọn loại SP-DV ngân hàng
nào, CV QHKH nên:
Chuy...
STT NỘI DUNG ĐÁP ÁN DIEM
1
Ưu điểm của hệ thống máy ATM tại các Ngân hàng hiện nay
Giảm chi phí in ấn các loại giấy tờ, phục vụ thanh toán
Cả 3 câu trên đều đúng 1
2
1
Vẫn tiếp tục tạo mối quan hệ với A, nhưng chỉ điện thoại hỏi thăm
Tất cả các câu đều sai
3
Cả a và b đều đúng 1
4
Sự khác biệt của sản phẩm dịch vụ.
Tốc độ phục vụ tính bằng thời gian một khách hàng vào giao dịch tại ngân hàng.
Cả 3 câu đều đúng 1
5
Kênh phân phối và chương trình khuyến mại
Nhân viên cung ứng dịch vụ, cơ sở vật chất và quy trình nghiệp vụ.
Sản phẩm và giá
Tất cả các yếu tố trên 1
Mở rộng sở cho hoạt động ngân hàng, đáp ứng nhu cầu thuận tiện cho khách
hàng, tăng doanh số.
Tạo ưu thế cạnh tranh, giảm lượng tiền mặt được sử dụng giúp tăng hình ảnh của
Ngân hàng
Khách hàng A thường xuyên giao dịch, đóng góp lợi nhuận lớn cho
Sacombank được một sTCTD không ngừng tiềp th, mời chao về quan
hệ. Trước tình huống này là một Chuyên viên Quan Hệ Khách Hàng,
anh/chịsẽ xử lý:
Nếu A quay lưng với Sacombank, nghĩa là A không phải là khách hàng của
Sacombank, không nhất thiết phải quan tâm họ.
Nhất thiết và phải thường xuyên chăm sóc khách hàng này, chính thái
độ phục vụ ân cần sẽ là cơ hội để giữ A tiếp tục quan hệ với Sacombank.
Ngoài những sản phẩm, dịch vụ hthống các Ngân hàng cung cấp.
Anh/chsuy nghĩ như thế nào về tác dụng của thái độ phục vụ khách
hàng
Giao dịch tốt sẽ mang lại niềm tin, sự hài lòng cho khách hàng, nâng cao uy tín
Ngân hàng.
Hoàn toàn cần thiết giao dịch của nhân viên ngân hàng một nghệ thuật
cũng là một khoa học. Bởi chính quá trình giao dịch đòi hỏi nhân viên phải một
kiến thức, kinh nghiệm và cách ứng xử khéo léo, sáng tạo.
Không nhất thiết phải cần giao dịch viên hướng dẫn, bởi hiện nay khách hàng
nhu cầu họ mới đến Ngân hàng. Tại đây họ nhiều lựa chọn cho tất cả các sản
phẩm dịch vụ. Thái độ phục vụ chỉ là một phần nhỏ,.. Có thể không có cũng được
Trước tình hình huy động tiền gửi cạnh tranh khá gay gắt, nhiều Ngân
hàng đã không ngừng đưa ra các chương trình khuyến mãi nhằm thu hút
lượng tiền gửi của khách hàng. Theo anh/chị các Ngân hàng thường đánh
giá chất lượng sản phẩm dịch vụ của các đối th dựa theo các tiêu chí
nào?
Mức độ chính xác, sự phợp của các sản phẩm dịch vụ với nhu cầu của khách
hàng
Marketing ngân hàng, thuộc nhóm marketing các sản phẩm dịch vụ, gồm
các thành phần sau:
1195 câu hỏi thi vào sacombank - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
1195 câu hỏi thi vào sacombank - Người đăng: Đào Bá Hoàng Tâm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
202 Vietnamese
1195 câu hỏi thi vào sacombank 9 10 312