Ktl-icon-tai-lieu

7 bài học kinh nghiệm kiểm soát rủi ro từ một số thị trường chứng khoán quốc tế

Được đăng lên bởi shuong91
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1175 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BẢN TIN KHOA HỌC, CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI - SỐ 12 (QUÝ IV/2010)

NHỮNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM KIỂM SOÁT 
RỦI RO TỪ MỘT SỐ THỊ TRƯỜNG CHỨNG 
KHOÁN QUỐC TẾ
       Ths. Bùi Thị Lệ
                Gv. Khoa Kế toán ­ Tài chính

N

ghiên cứu kinh nghiệm kiểm soát rủi ro từ các thị trường chứng khoán (TTCK) quốc tế
sẽ giúp chúng ta phát hiện những nguy cơ rủi ro mà TTCK trong nước có thể sẽ bộc lộ.
Nhờ đó, có những biện pháp kiểm soát dự phòng rủi ro từ sớm, tránh tổn thất cho các nhà
đầu tư cũng như cho nền kinh tế đất nước.
1. Trường hợp thị trường chứng khoán Thái lan
Ngày 18/12/2006, Ngân hàng Trung ương Thái Lan (BOT) công bố những biện pháp
mạnh nhằm ngăn chặn đà tăng giá của đồng Baht lên mức quá nóng (tăng 14% so với USD
kể từ đầu năm 2006), hàng loạt những nhà đầu tư nước ngoài đầu cơ quy mô lớn cổ phiếu ở
TTCK Thái Lan bị sốc nặng. Theo quyết định của BOT, tất cả các khoản đầu tư gián tiếp
nước ngoài vượt ngưỡng 20.000 USD sẽ phải được giữ ở Thái Lan ít nhất là 1 năm mới được
chuyển ra nước ngoài và 30% trong số đó phải gửi vào Ngân hàng Nhà nước Thái Lan với lãi
suất 0%.
Tuy nhiên, quyết định của BOT là một tai họa cho TTCK. Những phút đầu tiên của
phiên giao dịch ngày 19/12/2006 tại sàn chứng khoán Bangkok, các nhà đầu tư nước ngoài
hoảng loạn, ồ ạt bán tháo cổ phiếu trị giá khoảng 600 triệu USD để rút tiền ra khỏi TTCK
Thái Lan. Cơn lốc bán tháo cổ phiếu đã buộc sàn giao dịch phải đình chỉ ngay khi giá tất cả
các cổ phiếu giảm trung bình gần 15%.
Bài học kinh nghiệm: Chính sách kiểm soát đầu tư gián tiếp của nước ngoài vào
TTCK phải được đặt ra ngay từ đầu và chính sách đó không được thay đổi quá đột ngột.
2. Trường hợp thị trường chứng khoán Hồng Kông
Tháng 10/1997, Dollar Hồng Kông bị tấn công đầu cơ. Đồng tiền này vốn được neo
vào Dollar Mỹ với tỷ giá 7,8 HKD/USD. Tuy nhiên, tỷ lệ lạm phát ở Hồng Kông lại cao hơn
ở Mỹ. Đây là cơ sở để cho giới đầu cơ tấn công, bán mạnh Dollar Hồng Kông. Từ ngày
20/10/1997 đến 23/10/1997, chỉ số Hang Seng đã giảm 23%.
Nhờ có dự trữ ngoại tệ lên tới 80 tỷ USD vào thời điểm đó, tương đương 700% lượng
cung tiền M1 hay 45% lượng cung tiền M3, cơ quan Tiền tệ Hồng Kông đã chi hơn 1 tỷ USD
để bảo vệ đồng tiền của mình. Ngày 15/8/1998, Hồng Kông nâng lãi suất cho vay qua đêm từ
8% lên 23% và ngay sau đó đã nâng vọt lên mức 500%.
Đồng thời, Cơ quan Tiền tệ Hồng Kông bắt đầu mua vào các loại cổ phiếu thành phần
của Chỉ số Hang Seng để giảm áp lực giảm giá cổ phiếu. Chính quyền đã mua vào khoảng
120 tỷ Dollar Hồng Kông (tương đương...
BẢN TIN KHOA HỌC, CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI - SỐ 12 (QUÝ IV/2010)
NHNG BÀI HC KINH NGHIM KIM SOÁT
RI RO T MT S TH TRƯỜNG CHNG
KHOÁN QUC T
Ths. Bùi Th L
Gv. Khoa Kế toán - Tài chính
ghiên cứu kinh nghiệm kiểm soát rủi ro từ các th trường chứng khoán (TTCK) quốc tế
sẽ giúp chúng ta phát hiện những nguy rủi ro TTCK trong nước thsẽ bộc lộ.
Nhờ đó, những biện pháp kiểm soát dự phòng rủi ro t sớm, tránh tổn thất cho c nhà
đầu cũng ncho nền kinh tế đất nước.
N
1. Trường hợp thị trường chứng khoán Thái lan
Ngày 18/12/2006, Ngân hàng Trung ương Thái Lan (BOT) ng bố những biện pháp
mạnh nhằm nn chặn đà tăng giá của đồng Baht lên mức quá nóng (tăng 14% so với USD
kể t đầu năm 2006), hàng loạt những nhà đầu tư ớc ngoài đầu quy mô lớn cổ phiếu
TTCK Ti Lan b sốc nặng. Theo quyết định của BOT, tất cả các khoản đầu gián tiếp
ớc ngoài vượt ngưỡng 20.000 USD sẽ phải được giThái Lan ít nhất là 1 năm mới được
chuyển ra nước ngoài và 30% trong số đó phải gửi vào Ngân hàng Nhà nước Thái Lan với i
suất 0%.
Tuy nhiên, quyết định của BOT một tai họa cho TTCK. Những phút đầu tiên của
phiên giao dịch ngày 19/12/2006 tại sàn chứng khoán Bangkok, c n đầu tư nước ngoài
hoảng loạn, t bán tháo cổ phiếu trị giá khoảng 600 triệu USD để t tiền ra khỏi TTCK
Thái Lan. Cơn lốc bán tháo cổ phiếu đã buộc sàn giao dịch phải đình ch ngay khi giá tất cả
các cổ phiếu giảm trung bình gần 15%.
Bài học kinh nghiệm: Chính ch kiểm soát đầu gián tiếp của nước ngoài o
TTCK phải được đặt ra ngay từ đầu và chínhch đó không được thay đổi quá đột ngột.
2. Trường hợp thị trường chứng khoán Hồng Kông
Tháng 10/1997, Dollar Hồng ng bị tấn ng đầu cơ. Đồng tiền y vốn được neo
vào Dollar Mỹ với tỷ giá 7,8 HKD/USD. Tuy nhiên, tỷ lệ lạm phát Hồng Kông lại cao hơn
Mỹ. Đây là cơ sở để cho giới đầu tấn công, bán mạnh Dollar Hồng Kông. Từ ngày
20/10/1997 đến 23/10/1997, chỉ số Hang Seng đã giảm 23%.
Nhờ dự trữ ngoại tện tới 80 tỷ USD vào thời điểm đó, ơng đương 700% lượng
cung tiền M1 hay 45% lượng cung tiền M3, quan Tiền tệ Hồng Kông đã chi hơn 1 tỷ USD
để bảo vệ đồng tiền của mình. Ngày 15/8/1998, Hồng Kông nâng lãi suất cho vay qua đêm từ
8% lên 23% ngay sau đó đã nâng vọtn mức 500%.
Đồng thời, quan Tiền tệ Hồng Kông bắt đầu mua vào c loại cphiếu thành phần
của Chỉ số Hang Seng đ giảm áp lực giảm giá cổ phiếu. Chính quyền đã mua vào khoảng
120 tỷ Dollar Hồng Kông (tương đương 15 tỷ Dollar Mỹ) các loại chứng khoán. Các hoạt
động đầu cơ nhằm o Dollar Hồng Kông TTCK của nước y đã ngừng lại vào tháng
9/1998.
1
7 bài học kinh nghiệm kiểm soát rủi ro từ một số thị trường chứng khoán quốc tế - Trang 2
7 bài học kinh nghiệm kiểm soát rủi ro từ một số thị trường chứng khoán quốc tế - Người đăng: shuong91
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
7 bài học kinh nghiệm kiểm soát rủi ro từ một số thị trường chứng khoán quốc tế 9 10 59