Ktl-icon-tai-lieu

Ảnh hưởng chính sách tiền tệ

Được đăng lên bởi PedroK
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 3130 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Kang Thành Vũ

DQT093379

DH10QT

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU
I.

Cơ sở hình thành đề tài:
Khủng hoảng kinh tế từ năm 2008 đến năm 2009 mà đỉnh điểm là quý I và II năm
2009 đã làm nền kinh tế thế giới suy thoái sâu sắc nhất trong 70 năm trở lại đây. Nền kinh
tế lớn nhất là Mỹ trong hai quý đầu năm 2009 đã bị suy giảm tồi tệ thể hiện trong các khu
vực: 133 ngân hàng tuyên bố phá sản, so với chỉ 25 ngân hàng phá sản trong năm 2008 và
3 ngân hàng trong năm 2007; gần 1,5 triệu đơn xin phá sản so với chỉ 1,1 triệu vụ trong
năm 2008; tỷ lệ thất nghiệp lên tới mức 10,2%, một sự kiện chưa có bao giờ kể từ năm
19841. Nền kinh tế thế giới sau khoảng thời gian tồi tệ trên dần có dấu hiệu tích cực từ hai
quý cuối năm 2009 với sự hỗ trợ của các công cụ chính sách công như các chính phủ
dùng một loạt các biện pháp kích thích kinh tế, trong đó có các gói cứu trợ hàng nghìn tỉ
USD, cắt giảm lãi suất, cứu các ngân hàng, các quỹ trong thị trường tiền tệ và các thể chế
tài chính bằng các khoản tiền cho vay khẩn cấp. Kinh tế thế giới đang từng bước thoát
khỏi khủng hoảng và có thể là khởi đầu cho một chu kì phát triển mới.
Tuy nhiên, tốc độ hồi phục của kinh tế thế giới có thể chậm vì hệ thống tài chính còn
nhiều rủi ro, thất nghiệp cao và lạm phát khó kiểm soát đang diễn ra tại các nền kinh tế
lớn. Nhiều nước quá lạm dụng các gói kích cầu thông qua chính sách tài khóa và tiền tệ
đã dẫn đến tình trạng mất cân bằng vĩ mô và bất ổn tài chính. Làm sao để vừa phục hồi
tăng trưởng kinh tế vừa ổn định kinh tế vĩ mô tránh rơi lại vào khủng hoảng là thách thức
lớn nhất của chính sách một quốc gia.
Ở Việt Nam, các công cụ chính sách tiền tệ đang ngày càng hoàn thiện và phát huy tác
dụng đối với nền kinh tế. Tuy vậy, sau cuộc khủng hoảng thì Việt Nam đang rơi vào vòng
xoáy lạm phát, trong đó tháng 7 năm 2011 lạm phát Việt Nam cao nhất Châu Á, nhì thế
giới2. Với đặc điểm của nền kinh kế Việt Nam, thì việc lựa chọn các công cụ nào, sử dụng
nó ra sao là vấn đề vô cùng quan trọng với các nhà điều hành chính sách tiền tệ quốc gia
và cũng là vấn đề rất đáng quan tâm đối với các nhà nghiên cứu kinh tế. Đặc biệt trong
hoàn cảnh kinh tế thế giới và Việt Nam hiện nay, việc nghiên cứu về các công cụ chính
sách tiền tệ là một vấn đề có ý nghĩa thực tiễn cao.
Vì vậy, cùng với mục đích trao dồi kiến thức và góp phần nghiên cứu, tìm hiểu về
chính sách tiền tệ, tác giả quyết định chọn đề tài: “Thực trạng sử dụng các công cụ
chính sách tiền tệ ở Việt Nam”.

1 Nhìn lại thế giới năm 2009: Năm của khủng hoảng và...
Kang Thành DQT093379 DH10QT
CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU
I. Cơ sở hình thành đề tài:
Khủng hoảng kinh tế từ năm 2008 đến năm 2009 đỉnh điểm quý I II năm
2009 đã làm nền kinh tế thế giới suy thoái sâu sắc nhất trong 70 năm trở lại đây. Nền kinh
tế lớn nhất là Mỹ trong hai quý đầu năm 2009 đã bị suy giảm tồi tệ thể hiện trong các khu
vực: 133 ngân hàng tuyên bố phá sản, so với chỉ 25 ngân hàng phá sản trong năm 2008 và
3 ngân hàng trong m 2007; gần 1,5 triệu đơn xin phá sản so với chỉ 1,1 triệu v trong
năm 2008; tỷ lệ thất nghiệp lên tới mức 10,2%, một sự kiện chưa có bao giờ k t năm
1984
1
. Nền kinh tế thế giới sau khoảng thời gian tồi tệ trên dần có dấu hiệu tích cực từ hai
quý cuối năm 2009 với sự hỗ trợ của các công cụ chính ch công như các chính phủ
dùng một loạt các biện pháp kích thích kinh tế, trong đó các gói cứu trợ hàng nghìn tỉ
USD, cắt giảm lãi suất, cứu các ngân ng, các quỹ trong thị trường tiền tệ và các thể chế
tài chính bằng các khoản tiền cho vay khẩn cấp. Kinh tế thế giới đang từng bước thoát
khỏi khủng hoảng và có thể là khởi đầu cho một chu kì phát triển mới.
Tuy nhiên, tốc độ hồi phục của kinh tế thế giới có thể chmhệ thống tài chính còn
nhiều rủi ro, thất nghiệp cao và lạm phát khó kiểm soát đang diễn ra tại các nền kinh tế
lớn. Nhiều nước q lạm dụng các gói ch cầu thông qua chính sách tài khóa tiền tệ
đã dẫn đến tình trạng mất cân bằng bất ổn tài chính. Làm sao để vừa phục hồi
tăng trưng kinh tế vừa ổn định kinh tế vĩ mô tránh rơi lại vào khủng hoảng là thách thức
lớn nhất của chính sách một quốc gia.
Ở Việt Nam, các công cụ chính sách tiền tệ đang ngày càng hoàn thiện và phát huy tác
dụng đối với nền kinh tế. Tuy vậy, sau cuộc khủng hoảng thì Việt Nam đang rơi vào vòng
xoáy lạm phát, trong đó tháng 7 năm 2011 lạm phát Việt Nam cao nhất Châu Á, nhì thế
giới
2
. Với đặc điểm của nền kinh kế Việt Nam, thì việc lựa chọn các công cụ nào, sử dụng
ra saovấn đề vô cùng quan trọng với các nhà điều hành chính sách tiền tệ quốc gia
cũng vấn đề rất đáng quan tâm đối với các nhà nghiên cứu kinh tế. Đặc biệt trong
hoàn cảnh kinh tế thế giới Việt Nam hiện nay, việc nghiên cứu v các ng cụ chính
sách tiền tệ là một vấn đề có ý nghĩa thực tiễn cao.
vậy, cùng với mục đích trao dồi kiến thức góp phần nghiên cứu, m hiểu về
chính sách tiền tệ, tác giả quyết định chọn đề tài: Thực trạng sử dụng các công cụ
chính sách tiền tệ ở Việt Nam”.
1 Nhìn l i th gi i năm 2009: Năm c a kh ng ho ng và nhi u thay đ i mang tính b c ngo t, ế ướ Nguy n Chi n, ế
23/12/2009 01:57http://www.tinkinhte.com/the-gioi/phan-tich-nhan-dinh/nhin-lai-the-gioi-nam-2009-nam-cua-
khung-hoang-va-nhieu-thay-doi-mang-tinh-buoc-ngoat.nd5-dt.74394.102110.html,
2 L m phát Vi t Nam cao nh t châu Á, C M VĂN KÌNH - VÕ VĂN THÀNH, Th Sáu, 05/08/2011, 07:37
(GMT+7)
http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/449754/Lam-phat-Viet-Nam-cao-nhat-chau-A.html
Chuyên đề
Trang 1
Ảnh hưởng chính sách tiền tệ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ảnh hưởng chính sách tiền tệ - Người đăng: PedroK
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Ảnh hưởng chính sách tiền tệ 9 10 26