Ktl-icon-tai-lieu

bài giảng hệ thống thông tin TCNH

Được đăng lên bởi lê thu thủy
Số trang: 194 trang   |   Lượt xem: 2794 lần   |   Lượt tải: 1 lần
HỆ THỐNG THÔNG TIN TCNH

GV:Hồ Thanh Trí

Tài liệu tham
khảo

-Sách,giáo trình chính:
[1]PGS.TS .Phan Thị Cúc,THS.Đoàn Văn Huy,THS.Trần Duy
Vũ Ngọc Lan,Hệ thống thông tin tài chính ngân
hàng,Nxb.ĐHQG.TPHCM 2009
[2]PGS.TS.Phan Thị Cúc,THS.Trần Duy Vũ Ngọc Lan,Bài
tập Hệ thống thông tin TCNH
-Tài liệu tham khảo:
[1]Excel ứng dụng trong kinh tế,Tác giả:Trần Thanh Phong
[2]Tự học Microsoft Excel,Nxb.Giao thông vận tải 2007

Giớithiệuvềmônhọc

1.Tênmônhọc: HỆ THỐNG THÔNG TIN TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG
2.Mãsốmônhọc:
3.Sốtiết: 45
4.Phânbổthờigian
-.Lênlớp:45tiết
-.Thựchành:0tiết
-.Tựhọc:90

5.Điềukiệntiênquyết:không
6.Mụctiêucủamônhọc:
Saukhihoàntấtmônhọcsinhviêncókhảnăngnắmbắtnhữngkiếnthứccơbảnvềtinhọcứngdụ
ngchongànhtàichính-ngânhàng.

Nội dung môn học

Môn học hệ thống thông tin tài chính-ngân hàng trình bày tổng quan các ứng
dụng cơ bản của tin học phục vụ cho khối ngành tài chính-ngân hàng.Sau khi kết
thúc môn học, sinh viên sẽ có các kỹ năng về sử dụng các hàm Excel phục vụ
cho công tác phân tích ,thống kê các hệ thống thông tin tài chính – ngân hàng .

Nhiệm vụ của sinh viên

-Dự lớp: lý thuyết trên 75%, thực hành bắt buộc 100%
-Bài tập: trên lớp, phòng thực hành và ở nhà
-Dụng cụ và tài liệu: giáo trình, máy vi tính
-Khác

Nội dung chi tiết môn học

TT

Nội dung

Số tiết

Phân bổ thời gian

Lý thuyết
1

Chương 1: Tổng quan về quản lý tài chính doanh nghiệp, ngân
hàng trong nền kinh tế thị trường hiện đại

2

Chương 2: Hệ thống thông tin tài chính – ngân hàng

3

Chương 3: Mô tả các hàm Excel ứng dụng trong hệ thống thông
tin tài chính-ngân hàng

4

Chương 4: Ứng dụng các hàm Excel trong lĩnh vực tài chínhngân hàng để giải các bài toán minh họa

5

Chương 5: Phân tích rủi ro và phân tích hồi quy

Thực hành

Ghi chú

Tự học

Nội dung chi tiết môn học

TT

Nội dung

Số tiết

Phân bổ thời gian

Lý thuyết

6

Chương 6: Ứng dụng các công cụ Scenarios, Goal seek, Solver
để giải quyết các bài toán trong tài chính – ngân hàng

7

Chương 7: Phân tích mô phỏng và phần mềm Crystal Ball trong
tài chính – ngân hàng

8

Chương 8: Xác xuất và thống kê

Thực hành

Ghi chú

Tự học

NỘI DUNG

Các hàm Excel trong lĩnh vực TCNH

Các công cụ để xử lý thông tin trong TCNH

VÌ SAO TIỀN TỆ CÓ TÍNH THỜI GIAN
•
•

Một đồng tiền có giá trị khác nhau vào hai thời điểm khác nhau.
Khoảng cách thời gian càng dài và cơ hội sinh lời càng cao thì sự khác biệt trong giá trị giữa hai thời điểm của nó càng
lớn.

•

VD1: Nếu bạn chobạn thâncủa mình mượn số tiền 50 ngàn đồng vào buổi sáng,...

GV:Hồ Thanh Trí
GV:Hồ Thanh Trí
bài giảng hệ thống thông tin TCNH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài giảng hệ thống thông tin TCNH - Người đăng: lê thu thủy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
194 Vietnamese
bài giảng hệ thống thông tin TCNH 9 10 527