Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Kinh Tế Lượng

Được đăng lên bởi binhnguyen-sgu-gmail-com
Số trang: 62 trang   |   Lượt xem: 1602 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Giới thiệu

Hồi quy hai biến

Mô hình đa biến Biến phân loại Hiện tượng cộng tuyến Hiện tượng phương sai kh

BÀI GIẢNG KINH TẾ LƯỢNG
Trương Phúc Tuấn Anh
Đại học Sài gòn

Năm học 2012-2013

Trương Phúc Tuấn Anh ( Đại học Sài gòn )

BÀI GIẢNG KINH TẾ LƯỢNG

Năm học 2012-2013

1 / 61

Giới thiệu

Hồi quy hai biến

Mô hình đa biến Biến phân loại Hiện tượng cộng tuyến Hiện tượng phương sai kh

Kinh tế lượng là gì

"Kinh tế lượng là việc sử dụng các phương pháp thống kê toán học
trong kinh tế". Thuật ngữ tiếng Anh "Econometric" có nghĩa là đo lường
kinh tế. Kinh tế lượng liên quan đến:
1. Ước lượng các quan hệ kinh tế 3.
2. Kiểm chứng lý thuyết kinh tế bằng dữ liệu thực tế và kiểm định giả
thiết của kinh tế học về hành vi 4.
3. Dự báo hành vi của biến số kinh tế 5.

Trương Phúc Tuấn Anh ( Đại học Sài gòn )

BÀI GIẢNG KINH TẾ LƯỢNG

Năm học 2012-2013

2 / 61

Giới thiệu

Hồi quy hai biến

Mô hình đa biến Biến phân loại Hiện tượng cộng tuyến Hiện tượng phương sai kh

Ước lượng các quan hệ kinh tế

Ví dụ
1. Ước lượng quan hệ giữa cung và cầu của các sản phẩm và dịch
vụ.
2. Ước lượng mức độ ảnh hưởng của quảng cáo đến doanh thu và
lợi nhuận của doanh nghiệp.
3. Ước lượng giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán với đặc trưng
của công ty phát hành cổ phiếu và tình trạng của nền kinh tế.

Trương Phúc Tuấn Anh ( Đại học Sài gòn )

BÀI GIẢNG KINH TẾ LƯỢNG

Năm học 2012-2013

3 / 61

Giới thiệu

Hồi quy hai biến

Mô hình đa biến Biến phân loại Hiện tượng cộng tuyến Hiện tượng phương sai kh

Kiểm định giả thiết của kinh tế học

Ví dụ
1. Một cửa hàng thực phẩm muốn xác định chiến dịch quảng cáo,
tiếp thị có tác động làm tăng doanh thu hay không.
2. Kiểm định tính co giãn của giá cả phụ thuộc vào thu nhập của
người dân.
3. Kiểm định về ảnh hưởng của quy mô hoạt động của công ty lên
mức độ tăng hay giảm của lợi nhuận.

Trương Phúc Tuấn Anh ( Đại học Sài gòn )

BÀI GIẢNG KINH TẾ LƯỢNG

Năm học 2012-2013

4 / 61

Giới thiệu

Hồi quy hai biến

Mô hình đa biến Biến phân loại Hiện tượng cộng tuyến Hiện tượng phương sai kh

Dự báo

Ví dụ
1. Doanh nghiệp dự báo doanh thu, chi phí sản xuất, lợi nhuận, nhu
cầu tồn kho ... .
2. Chính phủ dự báo mức thâm hụt ngân sách, thâm hụt thương mại,
lạm phát ... .
3. Dự báo chỉ số VN Index hoặc giá một loại cổ phiếu cụ thể .... .

Trương Phúc Tuấn Anh ( Đại học Sài gòn )

BÀI GIẢNG KINH TẾ LƯỢNG

Năm học 2012-2013

5 / 61

Giới thiệu

Hồi quy hai biến

Mô hình đa biến Biến phân loại Hiện tượng cộng tuyến Hiện tượng phương sai kh

Việc ứng ...
Giới thiệu Hồi quy hai biến hình đa biến Biến phân loại Hiện tượng cộng tuyến Hiện tượng phương sai không đồng đều T tương quan Tài liệu tham khảo
BÀI GIẢNG KINH TẾ LƯỢNG
Trương Phúc Tuấn Anh
Đại học Sài gòn
Năm học 2012-2013
Trương Phúc Tuấn Anh ( Đại học Sài gòn ) BÀI GIẢNG KINH TẾ LƯỢNG Năm học 2012-2013 1 / 61
Bài giảng Kinh Tế Lượng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Kinh Tế Lượng - Người đăng: binhnguyen-sgu-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
62 Vietnamese
Bài giảng Kinh Tế Lượng 9 10 606