Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Thị trường chứng khoán

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 274 lần   |   Lượt tải: 0 lần
THỊ TRƯỜNG CHỨNG
KHOÁN

I. TỔNG QUAN VỀ THỊ
TRƯỜNG TÀI CHÍNH
1 Khái niệm TTTC
TTTC là nơi tập trung huy động các
nguồn vốn ngắn hạn, trung hạn và dài
hạn từ những người có vốn nhàn rỗi
tới những người cần sử dụng để đáp
ứng các nhu cầu phát triển kinh tế- xã
hội.
2. Cấu trúc của TTTC

I. TỔNG QUAN VỀ THỊ
TRƯỜNG TÀI CHÍNH
TT
TÀI
CHÍNH

TT
TIỀN TỆ
(ngắn
hạn)

TT LIÊN
NGÂN
HÀNG

TT HỐI
ĐOÁI

TT
VỐN
(dài hạn)

TT VỐN
NGẮN
HẠN

TT THẾ
CHẤP

TT CHO
THUÊ TÀI
CHÍNH

TT
CHỨNG
KHOÁN

II. TỔNG QUAN VỀ THỊ
TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN


KHÁI NIỆM:
Thị trường chứng khoán: là nơi diễn ra các
hoạt động trao đổi, mua bán, chuyển nhượng
các loại chứng khoán nhằm mục đích kiếm lời,
qua đó làm thay đổi chủ thể nắm giữ chứng
khoán. Mọi hoạt động trao đổi, mua bán,
chuyển nhượng các loại chứng khoán đều xảy
ra công bằng, có lợi cho cả người mua lẫn
người bán. Các hoạt động này hướng vào mục
tiêu cuối cùng là giúp người cần vốn tìm được
nguồn vốn từ nhiều nguồn riêng lẻ trong toàn
xã hội.

TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG
CHỨNG KHOÁN
Thị trường chứng khoán có hai đặc điểm lớn
nhất:
 + Khả năng tập hợp nhanh chóng nhiều nguồn
tiền nhỏ để cung cấp cho một nhu cầu cần tiền
vốn lớn.
 + Khả năng cung cấp một nơi mua bán các loại
giấy tờ có tính thanh khoản cao để người cần
tiền có thể bán nhanh giấy tờ có giá tại đó để
lấy tiền mặt.

Nếu bạn đầu tư vào chứng
khoán nước ngoài










Chỉ số Dow Jones ( Dow Jones Industrial Average- DJIA)
Chỉ số trung bình DJ Giao thông vận tải
Chỉ số DJ về các ngành phục
Standard& Poor 500
NASDAQ
Russell
Wilshire 5000
EAFE
Quỹ cổ phần Lipper

Tiêu chí để đánh giá một chứng khoán thế nào
là tốt thì rất nhiều nhưng tuỳ thuộc vào khẩu vị
của nhà đầu tư mà họ dựa vào các công cụ, các
tiêu chí khác nhau để đánh giá chứng khoán mà
mình quan tâm…còn bạn, có thể không cần bất
kỳ một tiêu chí nào cả, chỉ bằng linh cảm vẫn
có thể đầu tư vào thị trường chứng khoán vì
một chuyên gia và một người không biết gì đều
như nhau ở thị trường chứng khoán. Chúc các
bạn may mắn!

...
TH TR NG CH NG ƯỜ
KHOÁN
Bài giảng Thị trường chứng khoán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Thị trường chứng khoán - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Bài giảng Thị trường chứng khoán 9 10 229