Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Tự Tương Quan

Được đăng lên bởi Đặng Khánh Nam
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 482 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Khái niệm , nguyên nhân , hậu quả và hướng dẫn dùng eview để thực hành khắc phục và phát hiện tự tương quan
Bài 8: T tương quan
117
BÀI 8. T TƯƠNG QUAN
Mc tiêu
Sau khi kết thúc bài, hc viên s hiu
được nhng vn đề sau đây:
Hin tượng T Tương Quan (TTQ) xy
ra khi nào?
Nguyên nhân và hu qu ca TTQ.
Làm thế nào để phát hin TTQ.
Các bin pháp khc phc TTQ.
Ni dung
Hướng dn hc
TTQ là gì?
Nguyên nhân và hu qu ca TTQ.
Phát hin hin tượng TTQ trong mô hình.
Khc phc TTQ.
Thi lượng
8 tiết
Cn nm được bn cht ca hin
tượng đó là khi mt gi thiết ca
phương pháp OLS không tha mãn.
Tp trung vào hu qu chính ca hin
tượng này đó là làm cho các ước
lương OLS s là các ước lượng không
hiu qu.
Hiu rõ ý tưởng ca các phương pháp
phát hin ra hin tượng.
Hiu rõ ý tưởng ca các phương pháp
khc phc hin tượng.
Bài giảng Tự Tương Quan - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Tự Tương Quan - Người đăng: Đặng Khánh Nam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Bài giảng Tự Tương Quan 9 10 693