Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập Định giá chứng khoán

Được đăng lên bởi chaubacson
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 2517 lần   |   Lượt tải: 2 lần
BÀI TẬP MÔN THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH
BÀI TẬP ĐỊNH GIÁ CHỨNG KHOÁN
Bài tập 1:
Một loại trái phiếu có mệnh giá 1 triệu đồng, lãi suất 10%/năm và đáo hạn trong 2 năm.
Hãy tính hiện giá trái phiếu trong các trường hợp lãi suất thị trường thay đổi:
a. 10%
b. 12%
c. 8%
Đáp án: Câu a: 1000.000; b: 966.199; c: 1.035.665
Bài tập 2:
Trái phiếu có vốn gốc 1 triệu đồng, kỳ hạn 20 năm, lãi 8%/năm, 6 tháng trả lãi một lần.
Hãy tính hiện giá của trái phiếu nếu lãi suất thị trường là:
a. 8%
b. 10%
c. 6%
Đáp án: Câu a: 1000.000; b: 828.409; c: 1.231.148
Bài tập 3:
Công ty Lâm Nghiệp đang cho lưu hành loại trái phiếu lãi suất 6%/năm, thời gian
đáo hạn 10 năm và trả lãi 6 tháng 1 lần, mệnh giá là 100.000 đ. Nếu lãi suất trên thị trường
là 10% thì hiện giá của trái phiếu là bao nhiêu?
Bài tập 4:
Hãng Sao Vàng phát hành trái phiếu có mệnh giá 1 triệu đồng, trả lãi định kỳ nữa
năm 1 lần là 50.000 đ. Hãy tính hiện giá của trái phiếu trong các trường hợp lãi suất thị
trường là 8%, 10%, 12%. Thời gian đáo hạn của trái phiếu là 5 năm.
Giả sử rằng loại trái phiếu trên có thời hạn đáo hạn chỉ là 1 năm. Hãy tính hiện giá
trái phiếu trong các trường hợp lãi suất thị trường thay đổi như trên.
Bài tập 5:

Giảng viên: Lê Trung Hiếu
Page 1

BÀI TẬP MÔN THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH
Một công ty phát hành 1 loại trái phiếu có mệnh giá 10 triệu đồng, thời gian đáo hạn
là 10 năm, lãi suất là 10%/năm, mỗi năm trả lãi 2 lần. Nếu tỷ lệ lãi yêu cầu trên trái phiếu
lần lược là 12% và 14% thì giá bán hợp lý của nó tương ứng là bao nhiêu?
Trong trường hợp trái phiếu đã lưu hành được 5 năm và lãi suất thị trường vẫn là
12% và 14% thì hiện giá của trái phiếu là bao nhiêu?
Bài tập 6:
Công ty SAPA phát hành cổ phiếu thường tăng trưởng đều. Năm tới công ty chia
tiền lời cho mỗi cổ phiếu là 4500 đ. Phần chia lời từ lợi nhuận tăng đều mỗi năm 5%. Hỏi
giá cổ phiếu của Cty là bao nhiêu nếu cổ đông kỳ vọng lãi trên vốn đầu tư cho cổ phiếu là
14%?
Bài tập 7:
Cty thép K chia lời cho cổ đông hiện nay là 3000 đ/CP. Mức chia lời cho CP tăng
đều 6%/năm. Nếu nhà đầu tư đòi hỏi tỷ lệ lãi trên mỗi cổ phiếu là 12% thì giá CP của Cty
thép K trên thị trường hiện nay là bao nhiêu?
Hãy tính giá cổ phiếu của Cty thép K trong vòng 3 năm tới (P 3) nếu các giả thuyết
không đổi?
Bài tập 8:
Công ty thực phẩm N phát hành trái phiếu lãi suất 15%/năm, mệnh giá 1 triệu đồng,
15 năm đáo hạn. Lãi suất đang lưu hành 10%/năm.
Hãy tính hiện giá trái phiếu với 2 phương thức trả lãi:
Trả lãi định kỳ nữa năm 1 lần.
Trả lãi định kỳ 1 năm 1 lần.
Có nhận x...
BÀI TẬP MÔN THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH
BÀI TẬP ĐỊNH GIÁ CHỨNG KHOÁN
Bài tập 1:
Một loại trái phiếu có mệnh giá 1 triệu đồng, lãi suất 10%/năm và đáo hạn trong 2 năm.
Hãy tính hiện giá trái phiếu trong các trường hợp lãi suất thị trường thay đổi:
a. 10%
b. 12%
c. 8%
Đáp án: Câu a: 1000.000; b: 966.199; c: 1.035.665
Bài tập 2:
Trái phiếu vốn gốc 1 triệu đồng, kỳ hạn 20m, lãi 8%/năm, 6 tháng trả lãi một lần.
Hãy tính hiện giá của trái phiếu nếu lãi suất thị trường là:
a. 8%
b. 10%
c. 6%
Đáp án: Câu a: 1000.000; b: 828.409; c: 1.231.148
Bài tập 3:
Công ty Lâm Nghiệp đang cho lưu hành loại trái phiếu lãi suất 6%/năm, thời gian
đáo hạn 10 năm và trả lãi 6 tháng 1 lần, mệnh giá là 100.000 đ. Nếu lãi suất trên thị trường
là 10% thì hiện giá của trái phiếu là bao nhiêu?
Bài tập 4:
Hãng Sao Vàng phát hành trái phiếu mệnh giá 1 triệu đồng, tr lãi định kỳ nữa
năm 1 lần 50.000 đ. Hãy tính hiện g của trái phiếu trong các trường hợp lãi suất thị
trường là 8%, 10%, 12%. Thời gian đáo hạn của trái phiếu là 5 năm.
Giả sử rằng loại trái phiếu trên có thời hạn đáo hạn chỉ 1 năm. Hãy nh hiện g
trái phiếu trong các trường hợp lãi suất thị trường thay đổi như trên.
Bài tập 5:
Giảng viên: Lê Trung Hiếu
Page 1
Bài tập Định giá chứng khoán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập Định giá chứng khoán - Người đăng: chaubacson
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Bài tập Định giá chứng khoán 9 10 418