Ktl-icon-tai-lieu

bài tập nghiệp vụ ngân hàng thương mại

Được đăng lên bởi titanlv5693
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 405 lần   |   Lượt tải: 0 lần
8 dạng bài tập căn bản cần thiết của NVTM
Ngày 12 tháng 5 năm 2014 8 dng bài tp nghip v Nn hàng Thương Mại
http://www.ttkt.edu.vn/tin-tuc/Tin-t%E1%BB%A9c-n%E1%BB%95i-b%E1%BA%ADt/217-8-d%E1%BA%A1ng-b%C3%A0i-t%E1%BA%ADp-nghi%E1%BB%87
1/5
KHAI GIẢNG LỚP NGHIP VỤ NGẮN HẠN TẠI HẬU GIANG
Học ngày thứ 7 và ngày chủ nht hàng tuần
Số 04, Đ. Đồ Chiểu, KV4, P.1, Tp. Vị Thanh, Hậu Giang
Bồi dưỡng kế tn trưởng (KG 15/03/2014) Chuyên viên ngân hàng hiện đại (KG 05/04/2014)
Kế toán chuyên nghiệp-Thực hành KB thuế (KG 15/03/2014) Nghiệp vụ Ứng dụng phần mm Misa (KG 05/04/2014)
Khai báo thuế chuyên nghiệp (KG 05/04/2014) Nghiệp vụ xcel trong kế toán (KG 05/04/2014)
Tin tức \ Tin tức nổi bt \ 8 dạng bài tập nghiệp vụ Ngân hàng Thương Mại
8 dạng bài tập nghiệp vụ Ngân hàng Thương Mại
Bài 1: Một Khách hàng vay ngân ng A một khoản tin: 200 triệu đồng với thời hạn 6 tng,
i suất 1%/tng. Kế hoạch vay vốn trả ngốc như sau: Ngày 5/3 rút vốn 80 trđ. Ngày 10/4 rút
vốn 90 trđ. Ngày 3/5 rút vốn 30 trđ
Ngày 15/7 trả nợ 50 t
Ngày 10/8 trả 70 t
Số còn lại trả khi hết hạn
Yêu cầu: Tính số lãi khách hàng tn phải trả vào các thời điểm trả nợ theo nợ thực tế và theo số tiền trả gốc.
Trả lời:
5/03 - 15/07 : 4 tháng 10 ngày : 131 ngày
10/4 - 15/07 : 3 tháng 5 ngày : 95 ngày
3/5 - 15/07 : 2 tháng 12 ngày :72 ngày
Dư nợ đến ngày 15/07 là 150 tr
15/07 - 10 /08 : 25 ngày
Dư nợ đến 10/8 : 80 tr
10/08 - 05/09 ( ngày đáo hạn HD) : 25 ngày
i tính theo số dư thực tế :
80* 1%*131/30 + 90*1%*95/30 + 30*1%*72/30 + 150* 1%*25/30 + 80*1%*25/30
i tính theo dư nợ BQ :
Tổng((Di*Ni)* i)/N : ( 80* 131 + 90*95+30*72+150*25+80*25 )* 1%)/( 131+95+72+25+25)
Bài 2:
Một doanh nghiệp vay ngân hàng thương mại 100 triệu đồng, vi thời hạn 3 tháng (từ 18/3/N đến 18/6/N). Nn hàng cấp tiền
vay cho doanh nghiệp gọn một lần vào 18/3/N. i được tính và trả cùng vi nợ gốc phải trả vào hai thời điểm: ngày 3/5/N và
ngày 18/6/N
Lịch trả nợ gốc như sau:
Ngày 3/5/N trả số tiền: 42triệu đồng.
Ngày 18/6/N trả số tiền: 58triệu đồng.
Yêu cầu:
1. Tính số lãi doanh nghiệp vay phải trả.
2. Nếu số tiền 42 triệu đồng doanh nghiệp vay trả vào ngày 3/5/N bao gồm cả gốc và lãi tiền vay, thì stiền doanh nghiệp vay
phải trả vào ngày 18/6/N là bao nhiêu?
Trả lời:
1)
Dư nợ 18/3 - 3/5 : 46 ngày 100 tr
Dư nợ 03/05 - 18/06 : 46 ngày là 58
thể tính theo 2 cách :
100* 1%* 46/30 + 58* 1%*46/30 === 2.423 tr
Thời khóa biu
Xuất nhập khẩu - Hải quan
(Quản trị kinh doanh quốc tế)
Bồi dưỡng Kế tn trưởng
(New)
Khai báo thuế chuyên nghiệp
Kế toán chuyên nghiệp - Thực
nh Khai Báo Thuế
Tr Giám đốc & Quản trị
văn phòng (New)
Chuyên vn Ngân hàng (New)
Chuyên vn Kinh tế (Quản trị
Kinh doanh) (New)
Giới thiệu việc làm TTV
Liên kết web
Tài liệu các lớp nghiệp v
Tài liệu kế toán máy hành
chánh s nghiệp
Hệ thống chuẩn mực kế toán
Việt Nam
Tng tư hướng dẫn các
chuẩn mực kế toán Việt Nam
Tài liệu các lớp k năng
Tài liệu k năng thương ng
đàm phán
Tài liệu Quản thời gian
Tài liệu chăm sóc khách hàng
Phần mềm
Phần mềm quyết toán thuế
thu nhập cá nhân 2.5
Phần mềm hỗ trợ khai thuế
3.5
ng ty TNHH TM DV Viễn
thông Ninh Kiều Tuyển dụng
ng ty CP NAVIGOS GRUP
Việt Nam tuyển Kế toán trưởng
ng ty TNHH TM DV Viễn
tìm kiếm...TRANG CH CHƯƠNG TNH ĐÀO TẠO THÔNG BÁO GII THIỆU VIỆC LÀM TTV TIN TỨC THƯ VIỆN LIÊN H
bài tập nghiệp vụ ngân hàng thương mại - Trang 2
bài tập nghiệp vụ ngân hàng thương mại - Người đăng: titanlv5693
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
bài tập nghiệp vụ ngân hàng thương mại 9 10 635