Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập tài chính quốc tế

Được đăng lên bởi Đời Là Bể Khổ
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 405 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Bài tập chương III
Thị trường tài chính quốc tế
Bài 1:
Cho biết tỷ giá thị trường:
EUR/JPY = 124,71/81
EUR/SGD = 1,723/48
Lãi suất JPY 3 tháng: 3,5% - 4,2%/năm
Lãi suất SGD 3 tháng: 2,7% - 3%/năm
Yêu cầu: Hãy tính
Tỷ giá kỳ hạn 3 tháng SGD/JPY
Mức swap
Bài 2:
Với tỷ giá trao đổi trên thị trường GBP/USD = 1,5450/60
Mức swap 1 tháng: 19/22
Tỷ giá trao ngay: USD/CAD = 1,4276/80
Mức swap 1 tháng 43/40
Yêu cầu: Hãy xác định tỷ giá kỳ hạn GBP/CAD (1 tháng)
Bài 3:
Giả thiết:
+ Tỷ giá trao ngay: AUD/USD = 0,5891/96
+ Lãi suất USD 6 tháng: 5% - 5%
+ Lãi suất AUD 6 tháng: 10% - 10%
Yêu cầu: Hãy xác định mức swap và tỷ giá kỳ hạn giữa AUD/USD
Bài 4:

Vào ngày 17/5/2002, một doanh nghiệp xuất nhập khẩu của Việt Nam thu được
250000 EUR từ việc xuất khẩu hàng sang Đức. Nhưng hiện tại, doanh nghiệp lại chưa
cần EUR mà cần VND để trang trải chi phí trong nước. Tuy nhiên, sau 2 tháng (vào
ngày 17/7/2002) lại cần đúng 250000 EUR để trả cho 1 thương vụ với nhà xuất khẩu
Pháp
Yêu cầu: Hãy tính toán mức chênh lệch VND khi doanh nghiệp xuất nhập khẩu của
Việt Nam thực thi hoán đổi tiền tệ nói trên
Biết rằng:
Tỷ giá trao ngay EUR/VND=15289/95
Lãi suất EUR 2 tháng 4,5%/năm
Lãi suất VND 2 tháng 6,4%/năm
Bài 5:
Nhà nhập khẩu Mỹ sau 3 tháng phải trả một khoản tiền 10000 GBP, Nhà nhập
khẩu đã ký một hợp đồng quyền chọn mua GBP với ngân hàng theo những nội dung
sau:
Tỷ giá giao ngay: GPB/USB = 1,5460
Giá trị hợp đồng: 10000GBP
Phí giao dịch: 0,015USD/GBP
Yêu cầu: Hãy xác định lãi (lỗ) của nhà nhập khẩu Mỹ nếu đến thời điểm thanh toán tỷ
giá thực tế là: 1,5380; 1,5460; 1,5560; 1,5590.
Bài 6:
Doanh nghiệp X mua quyền chọn bán AUD và nhận bằng USD (tương đương với
mua quyền chọn mua USD) với nội dung hợp đồng như sau:
Tỷ giá trao ngay: AUD/USD = 0,6
Giá trị hợp đồng (số lượng giao dịch): 5000000AUD
Phí giao dịch: 3%
Thời hạn: 3 tháng
Lãi suất kỳ hạn 3 tháng của AUD: 12%/năm

Yêu cầu: Hãy xác định lãi (lỗ) của doanh nghiệp X nếu tỷ giá thực tế sau 3 tháng là:
a. 0,5 ` b. 0,6 c. 0,7
Bài tập chương IV
Đầu tư quốc tế của các tổ chức kinh tế và tài chính công ty đa quốc gia
Bài 1:
Giri lyer là nhà phân tích người Châu Âu làm việc cho một công ty đa quốc
gia có chi nhánh tại Mỹ. Ông đang tính toán một quyết định đầu tư cổ phiếu của
công ty Pacific, một công ty hóa chất của Đức có cổ phiếu niêm yết tại Frankfurt
DAX. Ông ta thu thập được các dữ liệu sau:
Nhân tố
Ngày 1/1 mua
Ngày 31/12 bán
Chi phí thực hiện
Giá cổ phiếu
135 EUR
160,5 EUR
12 EUR
Tỷ giá hối đoái
1EUR = 1,05 USD
1EUR=1,15USD
Yêu...
Bài tập chương III
Thị trường tài chính quốc tế
Bài 1:
Cho biết tỷ giá thị trường:
EUR/JPY = 124,71/81
EUR/SGD = 1,723/48
Lãi suất JPY 3 tháng: 3,5% - 4,2%/năm
Lãi suất SGD 3 tháng: 2,7% - 3%/năm
Yêu cầu: Hãy tính
Tỷ giá kỳ hạn 3 tháng SGD/JPY
Mức swap
Bài 2:
Với tỷ giá trao đổi trên thị trường GBP/USD = 1,5450/60
Mức swap 1 tháng: 19/22
Tỷ giá trao ngay: USD/CAD = 1,4276/80
Mức swap 1 tháng 43/40
Yêu cầu: Hãy xác định tỷ giá kỳ hạn GBP/CAD (1 tháng)
Bài 3:
Giả thiết:
+ Tỷ giá trao ngay: AUD/USD = 0,5891/96
+ Lãi suất USD 6 tháng: 5% - 5%
+ Lãi suất AUD 6 tháng: 10% - 10%
Yêu cầu: Hãy xác định mức swap và tỷ giá kỳ hạn giữa AUD/USD
Bài 4:
Bài tập tài chính quốc tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập tài chính quốc tế - Người đăng: Đời Là Bể Khổ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Bài tập tài chính quốc tế 9 10 879