Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập trắc nghiệm kế toán ngân hàng có đáp án

Được đăng lên bởi vivatrang
Số trang: 80 trang   |   Lượt xem: 7990 lần   |   Lượt tải: 56 lần
HoangKiss

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM
BÀI TẬP KẾ TOÁN NGÂN HÀNG
1. Ông Nguyễn Văn An giám đốc Công Ty TNHH Thành Long phát hành một séc
lĩnh liền mặt trị giá 10.000.000 đồng, người đứng tên trên tờ Séc là Ông Hoàng Văn
Thụ, Ông Hoàng Văn Thụ đem séc đến NH để lĩnh tiền mặt (Séc hợp lệ, hợp pháp).
Kế toán NH ghi số như thế nào?
A) Nợ TK 1111:10.000.000
Có TK 4211(Công ty Thành Long): 10.000.000đ
B) Nợ TK 4211 (Công ty Thành Long): 10.000.000đ
Có TK 1111: 10.000.000đ
C) Nợ TK 4211 (Công ty Thành Long): 10.000.000đ
Có TK 1011: 10.000.000đ
D)

Nợ TK 1011 : 10.000.000đ
Có TK 4211(Công ty thành Long): 10.000.000đ

2. Cụng ty Việt tiến và công ty Đại Thắng cựng cú tài khoản tại ngân hàng công
thương Đống Đa. Công ty Việt Tiến phỏt hành một sộc chuyển khoản 80 triệu đồng
trả cho công ty Đại Thắng
NHCT Đống Đa hạch toán như thế nào khi Đại Thắng nộp sộc.
Nợ TK Cụng ty Đại Thắng : 80 triệu
Cú TK Cụng ty Việt Tiến : 80 triệu
3. Công ty Đại Đồng và công ty Thiên Long đều cú tài khoản tại ngân hàng công
thương Hà Nội. công ty Đại Đồng phỏt hành một uỷ nhiệm chi 160 triệu đồng trả
cho cụng ty thiờn long. Ngõn hàng hạch toỏn thế nào.
Nợ TK tiền gửi công ty Đại Đồng: 160 triệu
Cú TK tiền gửi cụng ty Thiờn Long:160 tr

4. Công ty "Thắng lợi" có tài khoản tại ngân hàng công thương Ba Đình. Công ty
này phát hành một séc chuyển khoản 20 tr đồng để trả tiền cho công ty thương mại

1

HoangKiss
"Sao vàng", có tài khoản tại ngân hàng Đầu tư Hoàn Kiếm.Công ty thương mại
"Sao vàng" làm thủ tục gì để thanh toán và ngân hàng thanh toán như thế nào?
A) Công ty "Sao vàng" nộp séc vào ngân hàng Hoàn Kiếm và viết giấy đề nghị ngân
hàng thanh toán. Ngân hàng ghi Nợ tài khoản của công ty "Thắng lợi", ghi Có tài khoản
của công ty thương mại "Sao vàng": 20 triệu đồng.
B) Công ty "Sao vàng" nộp séc và bảng kê séc vào ngân hàng Ba Đình. Ngân hàng
Ba Đình ghi Nợ tài khoản của công ty"Thắng lợi", ghi Có tài khoản thanh toán bù
trừ: 20 triệu đồng
C) Công ty "Sao vàng" nộp séc và bảng kê séc vào ngân hàng Ba Đình. Ngân hàng Ba
Đình ghi Nợ tài khoản của công ty "Sao vàng", ghi Có tài khoản của công ty "Thắng lợi":
20 triệu đồng.
D) Công ty "Sao vàng" nộp séc và bảng kê séc vào ngân hàng Hoàn Kiếm. Ngân hàng
Hoàn Kiếm ghi Nợ tài khoản của...
HoangKiss
ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM
BÀI TẬP KẾ TOÁN NGÂN HÀNG
1. Ông Nguyễn Văn An giám đốc Công Ty TNHH Thành Long phát hành một séc
lĩnh liền mặt trị giá 10.000.000 đồng, người đứng tên trên tờ Séc là Ông Hoàng Văn
Thụ, Ông Hoàng Văn Thụ đem séc đến NH để lĩnh tiền mặt (Séc hợp lệ, hợp pháp).
Kế toán NH ghi số như thế nào?
A) Nợ TK 1111:10.000.000
Có TK 4211(Công ty Thành Long): 10.000.000đ
B) Nợ TK 4211 (Công ty Thành Long): 10.000.000đ
Có TK 1111: 10.000.000đ
C) Nợ TK 4211 (Công ty Thành Long): 10.000.000đ
Có TK 1011: 10.000.000đ
D) Nợ TK 1011 : 10.000.000đ
Có TK 4211(Công ty thành Long): 10.000.000đ
2. Cụng ty Việt tiến và công ty Đại Thắng cựng cú tài khoản tại ngân hàng công
thương Đống Đa. Công ty Việt Tiến phỏt hành một sộc chuyển khoản 80 triệu đồng
trả cho công ty Đại Thắng
NHCT Đống Đa hạch toán như thế nào khi Đại Thắng nộp sộc.
Nợ TK Cụng ty Đại Thắng : 80 triệu
Cú TK Cụng ty Việt Tiến : 80 triệu
3. Công ty Đại Đồng và công ty Thiên Long đều cú tài khoản tại ngân hàng công
thương Hà Nội. công ty Đại Đồng phỏt hành một uỷ nhiệm chi 160 triệu đồng trả
cho cụng ty thiờn long. Ngõn hàng hạch toỏn thế nào.
Nợ TK tiền gửi công ty Đại Đồng: 160 triệu
Cú TK tiền gửi cụng ty Thiờn Long:160 tr
4. Công ty "Thắng lợi" có tài khoản tại ngân hàng công thương Ba Đình. Công ty
này phát hành một séc chuyển khoản 20 tr đồng để trả tiền cho công ty thương mại
1
Bài tập trắc nghiệm kế toán ngân hàng có đáp án - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập trắc nghiệm kế toán ngân hàng có đáp án - Người đăng: vivatrang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
80 Vietnamese
Bài tập trắc nghiệm kế toán ngân hàng có đáp án 9 10 947