Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập về dòng tiền, trái phiếu và rủi ro đầu tư

Được đăng lên bởi thanhcongtronghoc
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 34994 lần   |   Lượt tải: 105 lần
Phần 1: Bài tập về dòng tiền
Bài 1: Bạn muốn đến khi về hưu (15 năm nữa) ngoài tiền lương hưu bq mỗi tháng bạn
có thêm 1tr đồng để tiêu xài. Từ nay đến lúc về hưu mỗi năm bạn phải gửi vào tiết
kiệm bao nhiêu để lúc về hưu khoản tiền dành dụm đó của bạn có mức sinh lời thỏa
mãn ý muốn của bạn. G/s trong 15 năm tới đất nước trong giai đoạn phát triển nên l/s
bq ở mức cao là 9% năm, còn từ khi bạn về hưu kinh tế đã phát triển ổn định nên l/s
chỉ ở mức 0,5% tháng
Bài giải: Đây là bài toán tính giá trị hiện tại của dòng thu nhập trong tương lai
B1: Cần phải tính được số tiền cần phải có trong tương lai. Với l/s 0,5% tháng, để
nhận được 1tr/tháng thì cần có ST là: 1/0.5% = 200tr
B2: Công thức GT hiện tại của 1 đồng trong tương lai là: PV1 = FVA1 (n,r)
GT hiện tại của C đồng trong tương lai sẽ là: PV(C) = C x FVA1(n,r)
200 = C x FVA1 (15, 9%)(xem phụ lục C SGK)
200 = c x 29,361 → C = 200/29,631 = 6,811757 trđ

Bài 2: Gửi tiết kiệm 8.000 USD trong 15 năm với l/s 15% sau 15 năm có bao nhiêu
tiền?
Bài giải: FV1 (n,r) = PV1 (1+r)n
= 8.000 x (1+r)15 = 8.000 x 8.137 = 65.096 USD (xem phụ lục A SGK)

Phần 2: Bài tập về trái phiếu
Bài 1 (TP l/s chiết khấu):
Công trái giáo dục có MG là 200.000đ, thời gian đáo hạn là 4 năm, l/s gộp
40%/4năm, còn 3 năm nữa đáo hạn đang bán ở giá 220.000đ, l/s tiết kiệm dài hạn hai
năm đang là 8%/năm. Trên quan điểm giá trị TP, có nên mua TP trên không? Vì sao?
Bài giải: Để xem xét có nên mua TP trên hay không thì phải so sánh GT hiện tại của
khoản thu nhập khi TP đáo hạn với giá bán hiện tại
Đối với các bài TP cần phải vẽ dòng tiền ra
1------ 2----- 3------- 4
Po
P1
P2
P3 = 200 + 80
Phần thu nhập khi đáo hạn = MG + tiền lãi = 200.000 + 40% x 200.000 = 280.000
Po = 280.000 x PV1(3,8%) (xem phụ lục bảng B SGK)
Po = 280 x 0.794 = 222,32 > 220.000 → nên mua
Bài 2 (TP l/s coupon): Trái phiếu CP phát hành vào ngày 25/11/05, F = 100, C=8, M
= 5, l/s = 9%
Viết 3 công thức định giá TP vào ngày hôm nay (10/5/07)
8
8
8
8 + 100
25/11/05
25/11/06 25/11/07
25/11/08 25/11/09
25/11/10
P-1

10/5/07
P0 P1

P2

P3

P4

Tính từ ngày 10/5/07 đến ngày 25/11/07 là: 198 ngày. Đặt α = 198/365
Cách 1:
8
8
8
8+100
Po = ------- + ------- + ------------ + --------------1,09α 1,091+α 1,092+α
1,093+α
Cách 2: Po=P-1 x 1,091- α
8
8
8
8
8+100
P-1 = ------+------+ -------- + --------- + ------------1,09 1,091 1,092
1,093
1,094
Cách 3: Po=P1 / 1,09 α
8
8
8+100
P-1 =
--------- + ---------- + ---------1,091
1,092
1,093

Bài 3: Một khách hàng đang muốn đầu tư vào TP A có các t...
Phần 1: Bài tập về dòng tiền
Bài 1: Bạn muốn đến khi về hưu (15 năm nữa) ngoài tiền lương hưu bq mỗi tháng bạn
có thêm 1tr đồng để tiêu xài. Từ nay đến lúc về hưu mỗi năm bạn phải gửi vào tiết
kiệm bao nhiêu để lúc về hưu khoản tiền dành dụm đó của bạn có mức sinh lời thỏa
mãn ý muốn của bạn. G/s trong 15 năm tới đất nước trong giai đoạn phát triển nên l/s
bq ở mức cao là 9% năm, còn từ khi bạn về hưu kinh tế đã phát triển ổn định nên l/s
chỉ ở mức 0,5% tháng
Bài giải: Đây là bài toán tính giá trị hiện tại của dòng thu nhập trong tương lai
B1: Cần phải tính được số tiền cần phải có trong tương lai. Với l/s 0,5% tháng, để
nhận được 1tr/tháng thì cần có ST là: 1/0.5% = 200tr
B2: Công thức GT hiện tại của 1 đồng trong tương lai là: PV1 = FVA1 (n,r)
GT hiện tại của C đồng trong tương lai sẽ là: PV(C) = C x FVA1(n,r)
200 = C x FVA1 (15, 9%)(xem phụ lục C SGK)
200 = c x 29,361 → C = 200/29,631 = 6,811757 trđ
Bài 2: Gửi tiết kiệm 8.000 USD trong 15 năm với l/s 15% sau 15 năm có bao nhiêu
tiền?
Bài giải: FV1 (n,r) = PV1 (1+r)
n
= 8.000 x (1+r)
15
= 8.000 x 8.137 = 65.096 USD (xem phụ lục A SGK)
Bài tập về dòng tiền, trái phiếu và rủi ro đầu tư - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập về dòng tiền, trái phiếu và rủi ro đầu tư - Người đăng: thanhcongtronghoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Bài tập về dòng tiền, trái phiếu và rủi ro đầu tư 9 10 33