Ktl-icon-tai-lieu

Bài thi giữa kỳ tài chính tiền tệ

Được đăng lên bởi Nick Inl
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 1471 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright
Niên khóa 2011-2013

Phân tích tài chính

Bài thi giữa kỳ và đáp án

PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH
Học kỳ Xuân 2012

Bài thi và Đáp án Bài thi giữa kỳ





Thời gian làm bài là 120 phút.
Đề thi gồm 4 câu.
Học viên không được mang bất cứ tài liệu nào vào phòng thi.
Học viên được sử dụng máy tính tay (không có chức năng lưu trữ thông tin).

MÃ SỐ HỌC VIÊN: ………………

ĐIỂM

Câu 1:

…….

Câu 2:

…….

Câu 3:

…….

Câu 4:

…….

Tổng số: …….

Chữ ký giảng viên chấm bài: ………………………..

1

Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright
Niên khóa 2011-2013

Phân tích tài chính

Bài thi giữa kỳ và đáp án

CÂU I: CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM (30 ĐIỂM)
Hãy trả lời tất cả 10 câu hỏi (mỗi câu 3 điểm). Khoanh tròn vào lựa chọn đúng và không phải
giải thích. Nếu sửa thì gạch chéo lựa chọn cũ và khoanh lựa chọn mới.
1. Thị trường sơ cấp là thị trường :
a. Phát hành các cổ phiếu theo hình thức IPOs
b. Phát hành trái phiếu chào bán ra công chúng
c. Phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn cho công ty
d. Phát hành trái phiếu thoả thuận riêng
e. Tất cả các câu trả lời trên
2. Một nhà đầu tư đang nắm giữ 1000 trái phiếu chuyển đổi, kỳ hạn 1 năm, mệnh giá
100.000 VNĐ, với tỷ lệ chuyển đổi 1:5 (tại thời điểm chuyển đổi, một trái phiếu được
chuyển thành 5 cổ phiếu). Bỏ qua mọi yếu tố khác, chúng ta có thể suy đoán một cách
hợp lý rằng:
a. Nhà đầu tư sẽ chuyển đổi trái phiếu nếu khi đến hạn giá cổ phiếu của tổ chức phát
hành lớn hơn mệnh giá 10.000VNĐ/cổ phần
b. Nhà đầu tư sẽ chuyển đổi trái phiếu nếu khi đến hạn giá cổ phiếu của tổ chức phát
hành nhỏ hơn mệnh giá 10.000 VNĐ/cổ phần
c. Trong mọi trường hợp nhà đầu tư đều nên chấp nhận chuyển đổi
d. Nhà đầu tư sẽ chuyển đổi trái phiếu nếu khi đến hạn giá cổ phiếu của tổ chức
phát hành lớn gấp hai lần mệnh giá 10.000VNĐ/cổ phần
e. Nhà đầu tư luôn bàng quan giữa việc chuyển đổi hay không chuyển đổi vì lợi và thiệt
của việc chuyển đổi đều đã được phản ảnh trong giá và lợi suất của trái phiếu.
3. Xem xét một trái phiếu kỳ hạn 5 năm có lãi suất coupon 10% được bán với lợi suất đến
khi đáo hạn 8%. Với lãi suất thị trường và các yếu tố khác không đổi, sau đúng một năm
giá của trái phiếu này sẽ:
a. Tăng lên cao hơn so với giá ban đầu
b. Giảm thấp hơn giá ban đầu
c. Có giá bằng giá ban đầu
d. Có giá bằng mệnh giá
e. Không xác định được với các thông tin trên.
4. Suất chiết khấu làm cho giá trị hiện tại ròng (NPV) của ngân lưu bằng 0 còn được gọi là:
a. Suất sinh lợi nội tại
b. Chi phí cơ hội của vốn đầu tư
c. Suất sinh lợi tối thiểu m...
Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright
Niên khóa 2011-2013
Phân tích tài chính
Bài thi giữa kỳ và đáp án
1
PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH
Học kỳ Xuân 2012
Bài thi và Đáp án Bài thi giữa kỳ
Thi gian làm bài là 120 phút.
Đề thi gm 4 câu.
Học viên không được mang bt c tài liu nào vào phòng thi.
Học viên được s dng máy tính tay (không có chức năng lưu trữ thông tin).
MÃ S HỌC VIÊN: ………………
ĐIỂM
Câu 1: …….
Câu 2: …….
Câu 3: …….
Câu 4: …….
Tng s: …….
Ch ký ging viên chấm bài: ………………………..
Bài thi giữa kỳ tài chính tiền tệ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài thi giữa kỳ tài chính tiền tệ - Người đăng: Nick Inl
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Bài thi giữa kỳ tài chính tiền tệ 9 10 231