Ktl-icon-tai-lieu

Bài thuyết trình: Nghiệp vụ ngân hàng thương mại

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 425 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1. Dương Thị Bích Trâm
2. Hoàng Thị Thu Thảo
3. Huỳnh Thị Tuyết
4. Nguyễn Thị Thanh Cảnh
5. Nguyễn Thị Kim Thoa
4. Trần Thị Kim Khoa
7. Trần Thị Bích Liễu
8. Mai Thị Tố Uyên
9. Hoàng Anh Tuấn
10. Lâm Thanh Tâm
11.Bùi Xuân Trưởng

NỘI DUNG CHÍNH
I.Các vấn đề chung về cho vay
doanh nghiệp
II.Cho vay ngắn hạn đối với
doanh nghiệp.
III.Cho vay trung và dài hạn đối
với doanh nghiệp
IV.Chiết khấu thương phiếu và
chứng từ có giá

Ví dụ 3 minh hoạ nghiệp vụ chiết khấu thương phiếu.
Ngày 2 tháng 5 công ty vigidomex lien hệ VCB xin chiết khấu
miễn truy đòi hối phiếu có mệnh giá 230 ngàn USD với
những đặc tính sau:
Ngày phát hành: 12/3
Ngày đến hạn thanh toán: 12/9
Chấp nhận trả tiền bởi: HSBC
Khi nhận chiết khấu khối phiếu này, VCB áp dụng lãi suất
chiết khấu 6%/năm và hoa hồng phí là 0,2% mệnh giá hối
phiếu. Hãy xác định số tiền công ty nhận được khi chiết khấu
mỗi phiếu?
Giải
Với những thong tin đã cho, có thể xác định:
Thời hạn chiết khấu: 130 ngày (từ 02/05 đến 12/09)
Lãi suất chiết khấu: 6%/năm
Mệnh giá hối phiếu =232 000 USD
Lãi chiết khấu= 232 000*(6%*130/360)= 502667 USD
Phí chiết khấu = 232 000*0,2% = 464 USD
Số tiền khách hàng nhận được:

...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài thuyết trình: Nghiệp vụ ngân hàng thương mại - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Bài thuyết trình: Nghiệp vụ ngân hàng thương mại 9 10 325