Ktl-icon-tai-lieu

Bài tiểu luận thị trường chứng khoán

Được đăng lên bởi tranlecuong95
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 655 lần   |   Lượt tải: 2 lần
ĐẠI HỌC SÀI GÒN

ĐỀ TÀI : THỊ TRƢỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

GV : Nguyễn Văn Nông
TÊN SV : Trần Lê Cƣờng
LỚP : DTN1135
MSSV : 3113420324

LỜI MỞ ĐẦU

Chứng khoán Việt Nam ra đời chính thức vào ngày 20/7/2000. Đây
là một hình thức khá mới mẻ đối với công chúng Việt Nam. Trong
khi đó ở nhiều nước trên thế giới thị trường chứng khoán đã phát triển
rất sôi động, đầu tư vào thị trường chứng khoán đã trở nên quan trọng
đối với mọi người. ở Việt Nam hiện nay, nhu cầu vốn cho công
nghiệp hóa, hiện đại hoá đất nước rất cần thiết. Vì vậy việc tổ chức
tốt thị trường chứng khoán cũng như quản lý tốt hoạt động kinh
doanh chứng khoán nước ta sẽ thúc đẩy huy động tối đa nguồn vốn
vào phảt triển sản xuất kinh doanh và thu hút nguồn vốn đầu tư nước
ngoài.
Thị trường chứng khoán Việt Nam rất mới mẻ nên còn non nớt và
thiếu kinh nghiệm, vì vậy cần có thời gian để hoàn thiên mình. Để
tham gia vào thị trường chứng khoán mọi người đều phải có kiến thức
nhất định về thị có sự tham gia ngày càng đông của những người có
đầy đủ kiến thức về thị trường chứng khoán. Thị trường chứng khoán
có sự hấp dẫn của nó. Nó không chỉ quan trọng đối với nền kinh tế
của một nước mà còn quan trọng đối với mỗi người bởi vì khả năng
đầu tư sinh lời của nó. Vì vậy mỗi người tuỳ theo điều kiện, khă năng
của mình mà cần phải tiếp cận nhanh để tham gia đầu tư có hiệu quả

vào thị trường chứng khoán. Chính các hoạt động của nó sẽ góp phần
đưa thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển .
Những năm qua tình hinh lạm phát , giá cả các mặt hàng đồng loạt
tăng cao là một khó khắn với thị trường chứng khoán Việt Nam. Dù
vậy những hoạt động chứng khoán vẫn diễn ra liên tục và suôn sẻ.
Chính vì vậy hôm nay tôi sẽ cố gắn để làm một bài tiểu luận về đề tài
“Thị trường chứng khoán Việt Nam”.
Thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay là một trong những thị
trường tiềm năng, đang phát triển rất nóng, đang nhận được sự quan
tâm rất lớn từ công chúng đến Chính phủ vì nó có vai trò quan trọng
trong việc huy động vốn, cung cấp môi trường đầu tư cho công
chúng, tạo môi trường giúp Chính phủ thực hiện các chính sách kinh
tế vĩ mô. Với vai trò quan trọng đó thì một câu hỏi đặt ra là thị trường
chứng khoán Việt Nam đã làm tốt vai trò của mình chưa? Tôi sẽ trả
lời câu hỏi đó trong bài tiểu luân của mình .

Mục Lục
Chƣơng I: CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ THỊ TRƢỜNG CHỨNG KHOÁN .............. 5
I . Thị trường chứng khoán ........................................................................... 5
1 - Khái niêm ..……………...…………..................
Đ
Đ
I
I
H
H
C
C
S
S
À
À
I
I
G
G
Ò
Ò
N
N
ĐỀ TÀI : TH TRƢNG CHNG KHOÁN VIT NAM
GV : Nguyễn Văn Nông
TÊN SV : Trần Lê Cƣờng
LP : DTN1135
MSSV : 3113420324
Bài tiểu luận thị trường chứng khoán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tiểu luận thị trường chứng khoán - Người đăng: tranlecuong95
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
Bài tiểu luận thị trường chứng khoán 9 10 49