Ktl-icon-tai-lieu

Bàn về đô la hoá

Được đăng lên bởi nguyenvuthanhnga
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 975 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đề tài: Bàn về vấn đề đô la hoá.

LỜI MỞ ĐẦU
Trong nền kinh tế hiện đại, cùng với tiến trình hội nhập diễn ra mạnh mẽ,
quá trình tự do hóa tài chính liên tục, các luồng tài chính dòng vốn được giao lưu
tự do và xuyên suốt từ quốc gia này sang quốc gia khác. Trong bối cảnh đó nền
kinh tế mỗi quốc gia càng gắn liền với tình hình biến động kinh tế chính trị diễn
ra trong toàn cầu, Việt Nam chúng ta đã gia nhập WTO, cũng chịu sự tác động to
lớn trong xu thế đó. Một nền kinh tế phát triển ổn định bền vững, tự chủ về tài
chính sẽ giúp nền kinh tế đất nước có sức đề kháng trước những cú sốc kinh tế
bên ngoài nhất là các cuộc khủng hoảng kinh tế. “Chẩn đoán” ra các căn bệnh
của nền kinh tế và tìm cách “chữa trị” nó là cách hữu hiệu để đứng vững trên con
đường hội nhập, trong đó vấn đề đặt ra đối với hệ thống tài chính cũng như nền
kinh tế hiện nay là tình hình “đôla hóa” mà theo các chuyên gia “đôla hóa Việt
Nam đang ở mức báo động” có thể ảnh hưởng rất sâu sắc đối với nền kinh tế Việt
Nam.
Hiện tượng đôla hóa bắt nguồn từ cơ chế tiền tệ thế giới hiện đại, trong đó tiền tệ
của một số quốc gia phát triển, đặc biệt là đôla Mỹ, được sử dụng trong giao lưu
quốc tế làm vai trò của "tiền tệ thế giới". Cho nên người ta thường gọi hiện tượng
ngoại tệ hóa là "đôla hóa". Trong phạm vi đề tài này, chúng ta giả định chỉ
nghiên cứu nền kinh tế bị đôla hóa bằng đồng USD mà cụ thể là nền kinh tế Việt
Nam trong giai đoạn từ sau cải cách kinh tế đến nay.

1

Đề tài: Bàn về vấn đề đô la hoá.

I. Tổng quan về đô la hoá:
1. Khái niệm về đô la hoá:
a. Khái niệm:
Đô la hoá có thể hiểu một cách thông thường là trong một nền kinh tế khi
ngoại tệ được sử dụng một cách rộng rãi thay thế cho đồng tiền bản tệ trong
toàn bộ hoặc một số chức năng tiền tệ, nền kinh tế đó bị coi là đô la hoá toàn bộ
hoặc một phần.
Bất kỳ một ngoại tệ nào (như đôla Mỹ, Euro, Yên Nhật) có khả năng thay thế
đồng nội tệ cũng dẫn đến hiện tượng “Đô la hóa”. Tuy nhiên trong tình hình hiện
nay, nói đến Đô la hóa, người ta chỉ nghĩ đến một đồng tiền duy nhất đó là Đô la
Mỹ (USD). Mặc dù hiệp ước Bretton Wood đã phá sản nhưng từ lâu USD đã trở
thành phương tiện thanh toán quốc tế mà không có đồng tiền nào có thể thay thế
được. Mặt khác, Mỹ luôn lợi dụng sự lớn mạnh của nền kinh tế đã gây sức ép với
nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó hệ thống tiền tệ vốn chưa “hoàn thiện”, và
còn rất “nhạy cảm” ở các nước đang phát triển.
Theo tiêu chí của IMF đưa ra, một nền kinh tế được coi là có tình trạng đô la
hoá cao khi mà tỷ ...
Đề tài: Bàn về vấn đề đô la hoá.
LỜI MỞ ĐẦU
Trong nền kinh tế hiện đại, cùng với tiến trình hội nhập diễn ra mạnh mẽ,
quá trình tự do hóa tài chính liên tục, các luồng tài chính dòng vốn được giao lưu
tự do xuyên suốt từ quốc gia này sang quốc gia khác. Trong bối cảnh đó nền
kinh tế mỗi quốc gia càng gắn liền với tình hình biến động kinh tế chính trị diễn
ra trong toàn cầu, Việt Nam chúng ta đã gia nhập WTO, cũng chịu sự tác động to
lớn trong xu thế đó. Một nền kinh tế phát triển ổn định bền vững, tự chủ về tài
chính sẽ giúp nền kinh tế đất nước sức đề kháng trước những sốc kinh tế
bên ngoài nhất các cuộc khủng hoảng kinh tế. “Chẩn đoán” ra c căn bệnh
của nền kinh tế và m cách “chữa trị” nó là cách hữu hiệu để đứng vững trên con
đường hội nhập, trong đó vấn đề đặt ra đối với hthống tài chính cũng như nền
kinh tế hiện nay tình hình “đôla hóa” theo các chuyên gia “đôla hóa Việt
Nam đang ở mức báo động” có thể ảnh hưởng rất sâu sắc đối với nền kinh tế Việt
Nam.
Hiện tượng đôla hóa bắt nguồn từ cơ chế tiền tệ thế giới hiện đại, trong đó tiền tệ
của một số quốc gia phát triển, đặc biệt đôla Mỹ, được sử dụng trong giao lưu
quốc tế làm vai trò của "tiền tệ thế giới". Cho nên người ta thường gọi hiện tượng
ngoại tệ hóa "đôla hóa". Trong phạm vi đề tài này, chúng ta giả định chỉ
nghiên cứu nền kinh tế bị đôla hóa bằng đồng USD mà cụ thểnền kinh tế Việt
Nam trong giai đoạn từ sau cải cách kinh tế đến nay.
1
Bàn về đô la hoá - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bàn về đô la hoá - Người đăng: nguyenvuthanhnga
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Bàn về đô la hoá 9 10 2