Ktl-icon-tai-lieu

BÀN VỀ HẠCH TOÁN NGOẠI TỆ

Được đăng lên bởi nguyenhongthangqn-gmail-com
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 1772 lần   |   Lượt tải: 10 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
KHOA KẾ TOÁN

ĐỀ ÁN CHUYÊN NGÀNH
ĐỀ TÀI:

BÀN VỀ HẠCH TOÁN NGOẠI TỆ

Họ và tên SV : Nguyễn Mạnh Hồng
MSSV

:

CQ481064

Lớp

:

Kế toán 48 B

Đề án chuyên ngành
5/2010
LỜI MỞ ĐẦU
Việt Nam là một trong những nước đang phát triển và đã đạt được một
số thành tựu to lớn trong việc cải cách nền kinh tế và dần thu hút sự quan tâm
của các nhà đầu tư nước ngoài.Trong bối cảnh nước ta vừa gia nhập WTO
vào năm 2007 thì cơ hội phát triển và hội nhập,khẳng định tên tuổi của Việt
Nam trên thế giới đang ngày càng rộng mở.Xu hướng tất yếu của các nước
trên thế giới là hội nhập toàn cầu,khuyến khích phát triển các mối quan hệ
kinh tế và đẩy mạnh việc buôn bán hang hóa giữa các nước với nhau.Khi
hàng hóa lưu thông giữa các nước thì việc kiểm soát ngoại tệ là một vấn đề
cấp thiết,do đó việc hạch toán ngoại tệ trong các doanh nghiệp rất cần được
quy định rõ ràng, khoa học, hợp lý nhằm phản ánh trung thực tình hình tài
chính, kết quả kinh doanh và luồng tiền của doanh nghiệp tạo điều kiện cho
các hoạt động liên doanh, liên kết hay buôn bán với nước ngoài phát triển
hơn.Xuất phát từ những xu hướng phát triển đó,Bộ Tài Chính đã có nhưng cải
cách nhất định trong chuẩn mưc kế toán hiện hành,xóa bỏ đi các quy định cú
không còn phù hợp với tình hình kinh té hiện nay. Để tạo điều kiện cho nền
kinh tế hội nhập quốc tế, trên cơ sở tiếp thu những điều khoản phù hợp của
chuẩn mực kế toán quốc tế số 21 Bộ Tài chính đã cho ra đời Chuẩn mực kế
toán số 10 và Thông tư hướng dẫn số 105 quy định cụ thể về ảnh hưởng của
việc thay đổi tỷ giá hối đoái.Tuy nhiên việc sản xuất kinh doanh trong các
doanh nghiệp là vô cùng đa dạng và phức tạp dẫn đến những quan điểm khác
nhau về cùng một vấn đề.Chính vì vậy em đã chọn đề tài: “Bàn về hạch toán
ngoại tệ” làm đề tài nghiên cứu để có thể bàn luận,trao đổi,học hỏi và đóng
góp một số ý kiến của mình nhằm hoàn thiện hơn công tác hạch toán về tỷ giá
hối đoái ngoại tệ ở Việt Nam hiện nay.
Đề án bao gồm ba phần chính:
Phần 1. Cơ sở lý luận về tỷ giá hối đoái ngoại tệ
Phần 2. Hạch toán chênh lệch tỷ giá hối đoái ngoại tệ
Phần 3. Thực trạng và kiến nghị về hạch toán tỷ giá hối đoái ngoại tệ

trang 2

Đề án chuyên ngành
Mặc dù đã rất cố gắng nhưng chắc chắn đế tài sẽ không tránh khỏi những
thiếu sót em rất mong rằng sẽ nhận được sự đóng góp quý báu của các thầy cô
giáo, cũng như của các bạn sinh viên để em có thể mở rộng thêm tầm hiểu
biết, đồng thời sửa chữa những thiếu sót của mình.

trang 3

Đề án chuyên ngành
PHẦN 1. CƠ SỞ ...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
KHOA KẾ TOÁN
ĐỀ ÁN CHUYÊN NGÀNH
ĐỀ TÀI:
BÀN VỀ HẠCH TOÁN NGOẠI TỆ
Họ và tên SV : Nguyễn Mạnh Hồng
MSSV
Lớp
:
:
CQ481064
Kế toán 48 B
BÀN VỀ HẠCH TOÁN NGOẠI TỆ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀN VỀ HẠCH TOÁN NGOẠI TỆ - Người đăng: nguyenhongthangqn-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
BÀN VỀ HẠCH TOÁN NGOẠI TỆ 9 10 996