Ktl-icon-tai-lieu

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Được đăng lên bởi bum-production-gmail-com
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 89 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT Á
BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC (tiếp theo)

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Hội đồng quản trị Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Á trình bày báo cáo của mình cùng với Báo cáo
tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2006 đã được kiểm toán.
Khái quát về Ngân hàng
Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Á được thành lập theo Giấy phép hoạt động số 12/NH-GP ngày 09
tháng 5 năm 2003 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp trên cơ sở hợp nhất giữa Công ty Tài chính
cổ phần Sài gòn và Ngân hàng thương mại cổ phần nông thôn Đà Nẵng. Ngân hàng hoạt động theo
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103001665 ngày 19 tháng 6 năm 2003 do Sở Kế hoạch và
Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp.
Thời gian hoạt động của Ngân hàng là 99 năm.
Vốn điều lệ:
Trụ sở hoạt động
Địa chỉ
:
Điện thoại
:
Fax
:
E-mail
:
Mã số thuế
:

500.330.000.000 đồng

115 –121 Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
8292497
8230336
vab@vietabank.com.vn
0302963695

Các chi nhánh:
Tên chi nhánh
Chi nhánh Đà Nẵng
Chi nhánh Chợ Lớn
Chi nhánh Lạc Long Quân
Chi nhánh Tân Bình
Chi nhánh Hà Nội
Chi nhánh Cần Thơ

Địa chỉ
33 Hùng Vương, quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng
305A – 307 Hồng Bàng, P.11, Q.5, Tp. Hồ Chí Minh
343K Lạc Long Quân, P. 5, Q.11, Tp. Hồ Chí Minh
31 Lý Thường Kiệt, P. 7, Q. Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
41C Phan Đình Phùng, P. Quán Thánh, Q. Ba Đình, Tp. Hà nội
95 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. An Cư, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ

Hoạt động chính của Ngân hàng là
Về hoạt động kinh doanh nội tệ:
- Huy động vốn ngắn hạn, trung hạn, dài hạn dưới các hình thức tiền gửi có kỳ hạn, không kỳ hạn,
phát hành các loại chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu và giấy tờ có giá khác khi được Thống đốc Ngân
hàng Nhà nước chấp nhận.
- Tiếp nhận vốn đầu tư và phát triển của các tổ chức trong nước.
- Vay vốn của các tổ chức tín dụng khác
- Cho vay ngắn hạn, trung hạn và dài hạn
- Chiết khấu thương phiếu, trái phiếu và các giấy tờ có giá, bảo lãnh, cho thuê tài chính và các hình
thức khác theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.
- Hùn vốn, mua cổ phần trong tỷ lệ cho phép của nguồn vốn tự có và liên doanh.
- Làm dịch vụ thanh toán giữa các khách hàng
- Các dịch vụ ngân hàng khác
Về hoạt động kinh doanh ngoại hối:
- Mua, bán các loại ngoại tệ ở thị trường trong nước, cho vay các tổ chức trong nước, nước ngoài
bằng ngoại tệ; vay vốn bằng ngoại tệ của các tổ chức trong nước và nước ngoài; thực hiện việc thu
hút và chi trả kiều hối; mở và sử dụng tài khoản ngoại tệ ở nước ngoài.
2

NGÂN HÀNG THƯƠN...
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT Á
BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC (tiếp theo)
BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Hội đồng quản trị Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Á trình bày báo cáo của mình cùng với Báo cáo
tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2006 đã được kiểm toán.
Khái quát về Ngân hàng
Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Á được thành lập theo Giấy phép hoạt động số 12/NH-GP ngày 09
tháng 5 năm 2003 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp trên sở hợp nhất giữa Công ty Tài chính
cổ phần Sài gòn Ngân hàng thương mại cổ phần nông thôn Đà Nẵng. Ngân hàng hoạt động theo
Giấy chứng nhận đăng kinh doanh số 4103001665 ngày 19 tháng 6 năm 2003 do Sở Kế hoạch
Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp.
Thời gian hoạt động của Ngân hàng là 99 năm.
Vốn điều lệ: 500.330.000.000 đồng
Trụ sở hoạt động
Địa chỉ : 115 –121 Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại : 8292497
Fax : 8230336
E-mail : vab@vietabank.com.vn
Mã số thuế : 0302963695
Các chi nhánh:
Tên chi nhánh Địa chỉ
Chi nhánh Đà Nẵng 33 Hùng Vương, quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng
Chi nhánh Chợ Lớn 305A – 307 Hồng Bàng, P.11, Q.5, Tp. Hồ Chí Minh
Chi nhánh Lạc Long Quân 343K Lạc Long Quân, P. 5, Q.11, Tp. Hồ Chí Minh
Chi nhánh Tân Bình 31 Lý Thường Kiệt, P. 7, Q. Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
Chi nhánh Hà Nội 41C Phan Đình Phùng, P. Quán Thánh, Q. Ba Đình, Tp. Hà nội
Chi nhánh Cần Thơ 95 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. An Cư, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ
Hoạt động chính của Ngân hàng là
Về hoạt động kinh doanh nội tệ:
- Huy động vốn ngắn hạn, trung hạn, dài hạn dưới các hình thức tiền gửi kỳ hạn, không kỳ hạn,
phát hành c loại chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu giấy tờ giá khác khi được Thống đốc Ngân
hàng Nhà nước chấp nhận.
- Tiếp nhận vốn đầu tư và phát triển của các tổ chức trong nước.
- Vay vốn của các tổ chức tín dụng khác
- Cho vay ngắn hạn, trung hạn và dài hạn
- Chiết khấu thương phiếu, trái phiếu các giấy tờ giá, bảo lãnh, cho thuê tài chính các hình
thức khác theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.
- Hùn vốn, mua cổ phần trong tỷ lệ cho phép của nguồn vốn tự có và liên doanh.
- Làm dịch vụ thanh toán giữa các khách hàng
- Các dịch vụ ngân hàng khác
Về hoạt động kinh doanh ngoại hối:
- Mua, bán các loại ngoại tệ thị trường trong ớc, cho vay các tổ chức trong ớc, ớc ngoài
bằng ngoại tệ; vay vốn bằng ngoại tệ của các tổ chức trong nước nước ngoài; thực hiện việc thu
hút và chi trả kiều hối; mở và sử dụng tài khoản ngoại tệ ở nước ngoài.
2
BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - Trang 2
BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - Người đăng: bum-production-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 9 10 457