Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo Quản lý nhà nước về thương mại nội địa

Được đăng lên bởi web123
Số trang: 63 trang   |   Lượt xem: 2874 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÁO CÁO THỰC TẬP

GVHD: Th.S Mai Nguyên Thanh

PHẦN I. BÁO CÁO CHUNG VỀ QUÁ TRÌNH THỰC TẬP
1. Quá trình thực tập
1.1. Những quy định chung và nội dung thực tập.
1.1.1. Những quy định chung.
- Thực hiện Quyết định số 1918/ QĐ-HVHCQG ngày 30 tháng 12 năm
2005 của Giám đốc Học viện Hành chính về việc ban hành quy chế tổ chức thực
tập cho sinh viên Đại học hành chính hệ chính quy.
- Theo kế hoạch thực tập của Phòng đào tạo Học viện Hành chính.
1.1.2. Nội dung thực tập.
- Nắm được cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ và mối quan hệ của cơ
quan thực tập.
- Nắm vững quy trình công vụ trong cơ quan QLHCNN nơi thực tập.
- Nắm được TTHC của cơ quan nơi thực tập, thể chế hành chính liên quan
đến cơ quan nơi thực tập.
- Thực hành các kỹ năng hành chính đúng với vai trò của một công chức
trong CQHCNN, với yêu cầu cụ thể mà cơ quan thực tập giao cho.
1.2. Mục đích thực tập.
Thực tập là khoảng thời gian mà sinh viên được tiếp xúc trực tiếp với
những công việc thực tế trong QLNN. Do đó, trong suốt quá trình thực tập tôi cố
gắng lắng nghe, học hỏi kinh nghiệm thực tế của các cán bộ công chức trong
QLNN. Nắm bắt các tác phong trong công sở, các tình huống xử lý công việc.
Ngoài ra, tôi cố gắng vận dụng các kiến thức đã học vào thực tế để xác định được
những điều mình còn thiếu sót về kiến thức chuyên môn cũng như những kiến thức
thực tế. Đảm bảo sau này, khi tốt nghiệp ra trường thì có khả năng nắm bắt và
thích nghi tốt hơn với môi trường làm việc thật sự khi đi làm không chỉ các cơ
quan nhà nước mà còn ở các tổ chức tư nhân.
1.3. Quá trình thực tập.
1.3.1. Địa điểm thực tập.
SVTH : Lê Văn Cường - KS7D.013

1

BÁO CÁO THỰC TẬP

GVHD: Th.S Mai Nguyên Thanh

Phòng quản lý TM Sở Công Thương Tỉnh Đồng Nai.
1.3.2. Thời gian thực tập.
Thực tập 02 tháng : Từ 15/3/2010 đến 15/5/2010.
1.3.3. Nhật ký thực tập (Phụ lục Sổ nhật ký thực tập)
Thời gian

Nội dung công việc được giao

Tuần 1

- Học tập quy chế và nội quy cơ quan. Rèn luyện tác phong
công sở.

Tuần 2

- Tham gia cùng đoàn thanh niên Sở làm công tác chuẩn bị cho
Đại hội Đoàn Sở.
- Đọc các báo cáo tổng kết tình hình kinh tế xã hội của tỉnh qua
các năm.
- Tiếp tục tham gia vào công tác chuẩn bị cho Đại hội Đoàn.

Tuần 3

- Nghiên cứu các báo cáo để hoàn thành đề cương báo cáo thực
tập.
- Tham gia cung đoàn vận động viên Sở tham dự hội thao Chào
mừng Đại hội đại biểu các cấp, Hội nghị Điển hình tiên tiến Cụm
7.

Tuần 4

- Tiếp tục nghiên cứu các báo cáo để nộp đề cương báo cáo
thực tập vào đầu tuần sau.
- Tham gia đi thực tế cá...
BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD: Th.S Mai Nguyên Thanh
SVTH : Lê Văn Cường - KS7D.013 1
PHẦN I. BÁO CÁO CHUNG VỀ QUÁ TRÌNH THỰC TẬP
1. Quá trình thực tập
1.1. Những quy định chung và nội dung thực tập.
1.1.1. Những quy định chung.
- Thực hiện Quyết định số 1918/ QĐ-HVHCQG ngày 30 tháng 12 năm
2005 của Giám đốc Học viện Hành chính về việc ban hành quy chế tổ chức thực
tập cho sinh viên Đại học hành chính hệ chính quy.
- Theo kế hoạch thực tập của Phòng đào tạo Học viện Hành chính.
1.1.2. Nội dung thực tập.
- Nắm được cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ mối quan hệ của
quan thực tập.
- Nắm vững quy trình công vụ trong cơ quan QLHCNN nơi thực tập.
- Nắm được TTHC của cơ quan nơi thực tập, thể chế nh chính liên quan
đến cơ quan nơi thực tập.
- Thực hành các knăng hành chính đúng với vai trò của một công chức
trong CQHCNN, với yêu cầu cụ thể mà cơ quan thực tập giao cho.
1.2. Mục đích thực tập.
Thực tập khoảng thời gian sinh viên được tiếp xúc trực tiếp với
những công việc thực tế trong QLNN. Do đó, trong suốt quá trình thực tập tôi c
gắng lắng nghe, học hỏi kinh nghiệm thực tế của các cán bộ công chức trong
QLNN. Nắm bắt các tác phong trong công sở, các tình huống xử công việc.
Ngoài ra, tôi cgắng vận dụng các kiến thức đã học o thực tế để xác định được
những điều mình còn thiếu sót về kiến thức chuyên môn cũng như những kiến thức
thực tế. Đảm bảo sau này, khi tốt nghiệp ra trường thì khả năng nắm bắt
thích nghi tốt hơn với môi trường làm việc thật skhi đi làm không chỉ các
quan nhà nước mà còn ở các tổ chức tư nhân.
1.3. Quá trình thực tập.
1.3.1. Địa điểm thực tập.
Báo cáo Quản lý nhà nước về thương mại nội địa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo Quản lý nhà nước về thương mại nội địa - Người đăng: web123
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
63 Vietnamese
Báo cáo Quản lý nhà nước về thương mại nội địa 9 10 152