Ktl-icon-tai-lieu

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY ĐƯỜNG BIÊN HÒA.

Được đăng lên bởi Ti Ngok
Số trang: 47 trang   |   Lượt xem: 1151 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LỜI MỞ ĐẦU

Trong nền kinh tế thị trường, nền kinh tế quốc doanh không thể giữ
vững trận địa, đứng trụ và tiếp tục phát triển trong thương trường cạnh
tranh ngày càng gay gắt.Trong khi đó, kinh tế khu vực và thế giới tăng
nhanh và phát triển ngày càng mạnh mẽ. Nhận thức được vấn đề đó đại hội
Đảng VIII đã khẳng định chủ trương cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước
(CPHDNNN) là một bước tiến quan trọng. Đáp ứng quy luật phát triển
kinh tế trong quá trình cải cách đổi mới chuyển đổi “cơ chế cũ” sang một
nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường
theo định hướng XHCN.
Trong quá trình thực hiện CPH trong 10 năm qua nền kinh tế nước ta
đã đạt được những thành quả đáng khích lệ. Và công ty cổ phần mía đường
Biên Hoà - một doanh nghiệp sản xuất mía đường hàng đầu của Việt Nam,
có tên tuổi trên thương trường trong nước và quốc tế, hoạt động sản xuất
kinh doanh liên tục phát triển với tốc độ cao chính là một điểm sángvề
CPHDNNN trong nền kinh tế thị trường mở hiện nay.
Và đề tài: “Tình hình tổ chức, tài chính của công ty cổ phần mía
đường Biên Hoà sau 5 năm thực hiện cổ phần hoá”.

LỜI CẢM ƠN
Trước hết em xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến toàn thể quý thầy cô
Trường ĐH Kinh Tế - Kỷ Thuật Bình Dương, quý thầy cô Khoa Kế Toán - Tài
Chính Ngân Hàng ,đã dạy dổ truyền dạt những kiến thức quý báu này để giúp
em hoàn thanh tốt bài tiểu luận báo cáo tài chính này.
Em xin chân thành cảm ơn thầy HỒ ĐĂNG HUY Và thầy TRẦN THANH VŨ
,người đã tận tình giúp đớ hướng dẩn để em có thể hoàn thành tốt tiểu luận báo
cáo tài chính này.
Với vốn kiến thức hạn hẹp trong lúc làm bài không tránh khỏi những thiếu sót,
em rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các quý thầy cô.Em xin chân thành
cảm ơn.

Sinh Viên :
VŨ THỊ LỢI
D11N01A7019

MỤC LỤC

CHƯƠNG I : TỔNG QUAN NGÀNH MÍA ĐƯỜNG VÀ CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỜNG BIÊN HÒA BHS
1. phân tích ngành mía đường
1.1 đặc điểm ngạnh
1.2 mức độ cạnh tranh và quy mô
1.3 triển vọng và phát triển ngành
2. tổng quan về công ty Cổ Phần Đường Biên Hòa
2.1 vốn điều lệ
2.2 cơ cấu cổ đông
2.3 vị thế công ty
2.4 chiến lược phát triển
CHƯƠNG II : THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA
2.Tổng quan về phân tích báo cáo tài chính
2.1 Khái niệm , ý nghĩa , mục đích của phân tích báo cáo tài chính
2.1.1 khái niệm
2.1.2 ý nghĩa
2.1.3 mục đích
2.2 tài liệu và kỹ thuật phân tích
2.3 nội dung phân tích
2.3.1 phân tich khái quát tình hình tài chinh
2.3.1.1 cấu trúc tài sản
2.3.1.2 cấu trúc nguồn vốn
2.3.1.3 phân tích báo cáo kết quả hoạt động ...
LỜI MỞ ĐẦU
Trong nền kinh tế thị trường, nền kinh tế quốc doanh không thể giữ
vững trận địa, đng trụ tiếp tục phát triển trong thương trường cạnh
tranh ngày càng gay gắt.Trong khi đó, kinh tế khu vực thế giới tăng
nhanh và phát triển ngày càng mạnh mẽ. Nhận thức đưc vấn đề đó đại hội
Đảng VIII đã khẳng định chủ trương cổ phần hoá doanh nghiệp nhà ớc
(CPHDNNN) một bước tiến quan trọng. Đáp ng quy luật phát triển
kinh tế trong quá trình cải cách đổi mới chuyển đổi chế cũ” sang một
nền kinh tế ng hoá nhiều thành phần, vận hành theo chế thị trường
theo định hướng XHCN.
Trong quá trình thực hiện CPH trong 10 năm qua nền kinh tế nước ta
đã đạt đưc những thành quả đáng khích lệ. Và công ty cổ phần mía đường
Biên H- một doanh nghiệp sản xuất mía đường ng đầu của Việt Nam,
tên tuổi trên thương trường trong nước và quốc tế, hoạt động sản xuất
kinh doanh liên tục phát triển với tốc độ cao chính một điểm sángvề
CPHDNNN trong nền kinh tế thị trường mở hiện nay.
đ tài: Tình nh t chức, tài chính của công ty c phần mía
đường Biên Hoà sau 5 năm thực hiện cổ phần hoá”.
BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY ĐƯỜNG BIÊN HÒA. - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY ĐƯỜNG BIÊN HÒA. - Người đăng: Ti Ngok
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
47 Vietnamese
BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY ĐƯỜNG BIÊN HÒA. 9 10 1