Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thực tập

Được đăng lên bởi Cũng Thế Thôi
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 1205 lần   |   Lượt tải: 2 lần
LỜI NÓI ĐẦU
Ngân hàng là một trong những tổ chức tài chính quan trọng nhất của
nền kinh tế. Trong những năm gần đây, khi mà nền kinh tế nước ta thoát khỏi
cơ chế bao cấp, dần chuyển bước sang nền kinh tế thị trường thì ngân hàng
càng khẳng định được vai trò quan trọng của mình trong nền kinh tế. Với vai
trò đó, các ngân hàng, đặc biệt là các ngân hàng thương mại, luôn không
ngừng phấn đấu để phát triển, khẳng định vị thế của chính mình và góp sức
trong việc phát triển nền kinh tế. Để làm được điều đó, các ngân hàng phải
chú trọng đến công tác nghiên cứu, đánh giá, phân tích trên mọi khía cạnh của
kinh doanh ngân hàng, từ đó rút ra những kinh nghiệm, đưa ra những chính
sách, biện pháp, chiến lược hành động phù hợp nhất cho ngân hàng mình.
Sau một thời gian ngắn thực tập tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần
Quân đội, em đã hoàn thành bản báo cáo thực tập tổng hợp với những thông
tin chung về sự hình thành, hoạt động và phát triển, tình hình kinh doanh và
các phương hướng hoạt động của ngân hàng.
Qua bản báo cáo này, em xin chân thành gửi lời cảm ơn tới cô giáo
hướng dẫn thực tập của em là Nguyễn Thị Thanh Tâm, các cô chú, anh chị
làm việc tại ngân hàng Thương mại cổ phần Quân Đội đã hướng dẫn và giúp
đỡ em hoàn thành bản báo cáo này!
Em xin chân thành cảm ơn!

CHƯƠNG I : GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG TMCP
QUÂN ĐỘI
I – QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN HÀNG
TMCP QUÂN ĐỘI.
1 – Quá trình hình thành và phát triển của Ngân hàng TMCP Quân Đội.
Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội (NHTMCP Quân đội) (gọi tắt là Ngân
hàng Quân đội) được thành lập vào ngày 04/11/1994 theo giấy phép số 0054/NH –
GP, do Ngân hàng nhà nước cấp ngày 14/09/1994 và giấy chứng nhận đăng ký kinh
doanh số 060297, do sở Kế hoạch - Đầu tư Hà Nội cấp ngày 30/09/1994 (sửa đổi
ngày 27/12/2002) dưới hình thức là ngân hàng cổ phần, chuyên kinh doanh về tiền
tệ, tín dụng và dịch vụ ngân hàng với mục đích phục vụ các doanh nghiệp Quân đội
sản xuất quốc phòng và làm kinh tế.
Ngân hàng Quân Đội có hội sở chính tại số 3 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội. Ngân
hàng có 11 sáng lập viên đó là :
-

Tổng công ty bay dịch vụ.

-

Công ty GAET

-

Nhà máy Z113

-

Công ty PESCO

-

Công ty may 28

-

Công ty cơ diện vật liệu nổ 31

-

Công ty Tây Hồ

-

Tổng công ty xây dựng 11 (Thành An)

-

Và một số thể nhân khác đóng góp

Với số vốn đóng góp lúc thành lập là 20 tỷ đồng. Ngân hàng Quân đội là một
pháp nhân hạch toán kinh tế độc lập, có quyền tự chủ trong hoạt động kinh doanh,
có tài khoản tại Ngân hàng n...
LỜI NÓI ĐẦU
Ngân hàng một trong những t chức tài chính quan trọng nhất của
nền kinh tế. Trong những năm gần đây, khi nền kinh tế nước ta thoát khỏi
chế bao cấp, dần chuyển bước sang nền kinh tế thị trường thì ngân hàng
càng khẳng định được vai trò quan trọng của mình trong nền kinh tế. Với vai
trò đó, các ngân hàng, đặc biệt c ngân hàng thương mại, luôn không
ngừng phấn đấu để phát triển, khẳng định vị thế của chính mình góp sức
trong việc phát triển nền kinh tế. Để làm được điều đó, các ngân hàng phải
chú trọng đến công tác nghiên cứu, đánh giá, phân tích trên mọi khía cạnh của
kinh doanh ngân hàng, từ đó rút ra những kinh nghiệm, đưa ra những chính
sách, biện pháp, chiến lược hành động phù hợp nhất cho ngân hàng mình.
Sau một thời gian ngắn thực tập tại Ngân hàng Thương mại C phần
Quân đội, em đã hoàn thành bản báo cáo thực tập tổng hợp với những thông
tin chung về sự hình thành, hoạt động và phát triển, tình hình kinh doanh và
các phương hướng hoạt động của ngân hàng.
Qua bản báo cáo này, em xin chân thành gửi lời cảm ơn tới giáo
hướng dẫn thực tập của em Nguyn Thị Thanh Tâm, các chú, anh chị
làm việc tại ngân hàng Thương mại c phần Quân Đội đã ớng dẫn giúp
đỡ em hoàn thành bản báo cáo này!
Em xin chân thành cảm ơn!
Báo cáo thực tập - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo thực tập - Người đăng: Cũng Thế Thôi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Báo cáo thực tập 9 10 216