Ktl-icon-tai-lieu

báo cáo thực tập : “Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác huy động vốn tại NHNo & PTNT thành phố Vinh”

Được đăng lên bởi Su Su
Số trang: 71 trang   |   Lượt xem: 760 lần   |   Lượt tải: 0 lần
“Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác huy động vốn tại NHNo & PTNT
thành phố Vinh”

A. LỜI MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài.
Hiện nay trong thời kỳ đổi mới, xã hội Việt nam ngày càng phát triển,
mục tiêu của nhà nước việt nam là đưa nước ta phát triển để có một vị trí ở
Châu Á nói riêng và trên toàn thế giới nói chung chính phủ có những chính
sách, những dự án và đã thực hiện nhiều chiến lược khác nhau chiến lược
kinh tế của nhà nước chỉ rõ: “ tiếp tục đổi mới và lành mạnh hóa hệ thống tài
chính, tiền tệ nhằm thực hiện tốt các mục tiêu kinh tế xã hội”. Hoạt động của
ngân hàng gắn liền với những chiến lược kinh tế của nhà nước bởi vì tất cả
mọi hoạt động kinh doanh đều cần đến vốn hay nói cách khác vốn là yếu tố
cơ bản của quá trình sản xuất kinh doanh. Ngân hàng là tổ chức kinh tế kinh
doanh tiền tệ hoạt động chủ yếu là nhận tiền gửi của khách hàng và cho vay
số tiền huy động được đồng thời làm các dịch vụ thanh toán, chuyển tiền đi
nơi khác…. NHTM đóng vai trò là trung gian cho nền kinh tế. Hiện nay các
NHTM Việt nam đang trong tình trạng thiếu vốn trung dài hạn để tài trợ cho
nhu cầu đầu tư và phát triển vì thế việc huy động vốn là rất cần thiết. Nó
không những giúp cho ngân hàng hoạt động có hiệu quả mà còn giúp cho hoạt
động kinh tế của xã hội thực hiện được.
NHNo & PTNT thành phố Vinh sau một thời gian hoạt động đã đạt
được sự tăng trưởng đáng kể trong mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng hoạt
động kinh doanh tạo được uy tín đối với khách hàng. Nhưng bên cạnh đó
ngân hàng cũng gặp phải một số khó khăn như do ảnh hưởng của nền kinh tế,
xã hội địa phương, những khó khăn từ môi trường kinh tế vĩ mô từ nội tại của
mình và sự cạnh tranh ngày càng tăng của các ngân hàng khác trên cùng địa
bàn. Vì vậy để tồn tại và phát triển NHNo & PTNT thành phố Vinh cần xây
dựng nhiều chiến lược kinh doanh mới phù hợp với tình hình hiện nay đặc
biệt là chiến lược huy động vốn. Muốn làm tốt điều này thì hoạt động huy
động vốn tại ngân hàng cần được quan tâm hơn bao giờ hết. Nhận thức được
tầm quan trọng đó, trong thời gian thực tập tại NHNo & PTNT thành phố
SVTH: Nguyễn Thị Nga

Lớp: TCNH K6 - 04

“Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác huy động vốn tại NHNo & PTNT
thành phố Vinh”

Vinh. Em đã tìm tòi nghiên cứu và chọn đề tài “Một số giải pháp nâng cao
hiệu quả công tác huy động vốn tại NHNo & PTNT thành phố Vinh” làm
đề tài cho mình.
2. Mục đích nghiên cứu.
- Nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản về hoạt động HĐV của
NHTM.
- Phân tích đánh giá được tình h...
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác huy động vốn tại NHNo & PTNT
thành phố Vinh
A. LỜI MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài.
Hiện nay trong thời kỳ đổi mới, hội Việt nam ngày càng phát triển,
mục tiêu của nhà nước việt nam đưa nước ta phát triển để một vị trí
Châu Á nói riêng và trên toàn thế giới nói chung chính ph những chính
sách, những dự án và đã thực hiện nhiều chiến lược khác nhau chiến lược
kinh tế của nhà nước chỉ rõ: “ tiếp tục đổi mới và lành mạnh hóa hệ thống tài
chính, tiền tệ nhằm thực hiện tốt các mục tiêu kinh tế hội”. Hoạt động của
ngân hàng gắn liền với những chiến lược kinh tế của nhà nước bởi tất cả
mọi hoạt động kinh doanh đều cần đến vốn hay nói cách khác vốn yếu tố
bản của quá tnh sản xuất kinh doanh. Ngân hàng tổ chức kinh tế kinh
doanh tiền t hoạt động chủ yếu nhận tiền gửi của khách hàng và cho vay
số tiền huy động được đồng thời làm c dịch v thanh toán, chuyển tiền đi
nơi khác…. NHTM đóng vai trò là trung gian cho nền kinh tế. Hiện nay các
NHTM Việt nam đang trong tình trạng thiếu vốn trung dài hạn để tài trợ cho
nhu cầu đầu và phát triển thế việc huy động vốn rất cần thiết.
không những giúp cho ngân hàng hoạt động có hiệu quả mà còn giúp cho hoạt
động kinh tế của xã hội thực hiện được.
NHNo & PTNT thành phố Vinh sau một thời gian hoạt động đã đạt
được sự tăng trưởng đáng kể trong mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng hoạt
động kinh doanh tạo được uy tín đối với khách hàng. Nhưng bên cạnh đó
ngân hàng cũng gặp phải một số khó khăn như do ảnh hưởng của nền kinh tế,
xã hội địa phương, những khó khăn từ môi trường kinh tế vĩ mô từ nội tại của
mình s cạnh tranh ngày càng tăng của các ngân hàng khác trên ng địa
bàn. vậy để tồn tại và phát triển NHNo & PTNT thành ph Vinh cần xây
dựng nhiều chiến lược kinh doanh mới phù hợp với tình hình hiện nay đặc
biệt là chiến lược huy động vốn. Muốn làm tốt điều y thì hoạt động huy
động vốn tại ngân hàng cần được quan tâm hơn bao giờ hết. Nhận thức được
tầm quan trọng đó, trong thời gian thực tập tại NHNo & PTNT thành phố
SVTH: Nguyễn Thị Nga Lớp: TCNH K6 - 04
báo cáo thực tập : “Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác huy động vốn tại NHNo & PTNT thành phố Vinh” - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
báo cáo thực tập : “Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác huy động vốn tại NHNo & PTNT thành phố Vinh” - Người đăng: Su Su
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
71 Vietnamese
báo cáo thực tập : “Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác huy động vốn tại NHNo & PTNT thành phố Vinh” 9 10 311