Ktl-icon-tai-lieu

BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI NGÂN HÀNG VIETTINBANK CHI NHÁNH NAM SÀI GÒN

Được đăng lên bởi Ngọc Kẹo
Số trang: 79 trang   |   Lượt xem: 1502 lần   |   Lượt tải: 0 lần
GVHD : Th.s TrÇn ThÞ B¨ng T©m

B¸o C¸o Thùc TËp

PHẦN MỞ ĐẦU
1 .Tính cấp thiết của đề tài.
Hoạt động tín dụng là một hoạt động cơ bản của bất kỳ ngân hàng thương mại
nào. Cùng với sự phát triển của hệ thống ngân hàng thì các ngân hàng cũng đã
không ngừng mở rộng các hoạt động kinh doanh trên nhiều lĩnh vực nhưng hoạt
động tín dụng vẫn luôn là một hoạt động mang lại nguồn thu lớn và quyết định sự
tồn tại của một ngân hàng thương mại.
Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Công Thương Việt Nam – Chi Nhánh Nam
Sài Gòn là một chi nhánh lớn trên địa bàn quận 7 (một trong số các quận có tốc độ
đô thị hoá nhanh, nơi có nhiều khu đô thị kiểu mẫu, là cửa ngõ quan trọng của thành
phố Hồ Chí Minh, đang thu hút nhiều nhà đầu tư, trong đó có cả các doanh nghiệp
có quy mô vừa & nhỏ với nhu cầu vốn ngắn hạn cao) vì vậy tín dụng ngắn hạn càng
chiếm vị trí quan trọng trong hoạt động tín dụng của ngân hàng. Đặc biệt là trong
bối cảnh nền kinh tế thế giới và trong nước nhiều biến động ảnh hưởng không nhỏ
tới các dự án đầu tư trung và dài hạn của các doanh nghiệp đồng thời ảnh hưởng tới
hoạt động tín dụng trung và dài hạn của các ngân hàng thương mại .
Nắm bắt được tầm quan trọng của hoạt động tín dụng ngắn hạn trong hoạt động
của Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Công Thương Việt Nam – Chi Nhánh Nam
Sài Gòn, sau thời gian thực tập tại phòng Tín dụng em đã quyết định thực hiện khóa
luận tốt nghiệp với đề tài: “ Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng ngắn hạn tại
Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Công Thương Việt Nam – Chi Nhánh Nam
Sài Gòn”.
2 .Mục tiêu nghiên cứu.
Trên cơ sở làm rõ những lý luận và phân tích đánh giá thực trạng chất lượng tín
dụng, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân Hàng Thương Mại
Cổ Phần Công Thương Việt Nam – Chi Nhánh Nam Sài Gòn.
3.Nhiệm vụ nghiên cứu.
 Làm rõ các khái niệm liên quan đến hoạt động tín dụng ngắn hạn và đánh giá
chất lượng tín dụng ngắn hạn.
 Nghiên cứu thực trạng tín dụng ngắn hạn tại ngân hàng Ngân Hàng Thương Mại
Cổ Phần Công Thương Việt Nam – Chi Nhánh Nam Sài Gòn.

SV : Lª §øc Anh

Líp : C111NH13

Trang

1

GVHD : Th.s TrÇn ThÞ B¨ng T©m

B¸o C¸o Thùc TËp

 Trên cơ sở nghiên cứu về khái niệm về hoạt động tín dụng , nghiên cứu thực tế
tại ngân hàng, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng ngắn hạn tại Ngân
Hàng Thương Mại Cổ Phần Công Thương Việt Nam – Chi Nhánh Nam Sài Gòn.
4. Đối tượng nghiên cứu.
Đề tài tập trung nghiên cứu chất lượng tín dụng ngắn hạn và các giải pháp nâng
cao chất lượng tín dụng ngắn hạn của ngân hàng ...
GVHD : Th.s TrÇn ThÞ B¨ng T©m B¸o C¸o Thùc TËp


Hoạt động tín dụng một hoạt động bản của bất kỳ ngân hàng thương mại
nào. Cùng với sự phát triển của h thống ngân hàng thì các ngân hàng cũng đã
không ngừng mở rộng các hoạt động kinh doanh trên nhiều lĩnh vực nhưng hoạt
động tín dụng vẫn luôn một hoạt động mang lại nguồn thu ln quyết định sự
tồn tại của một ngân hàng thương mại.
Ngân Hàng ThươngMại Cổ Phần Công Thương Việt Nam Chi Nhánh Nam
Sài Gòn một chi nhánh lớn trên địa bàn quận 7 (một trong số các quận tốc độ
đô thị hoá nhanh, nơi có nhiều khu đô thị kiểu mẫu, là cửa ngõ quan trọng của thành
phố Hồ Chí Minh, đang thu hút nhiều nhà đầu tư, trong đó cc doanh nghiệp
có quy mô vừa & nhỏ với nhu cầu vốn ngắn hạn cao) vì vậy tín dụng ngắn hạn càng
chiếm vị trí quan trọng trong hoạt động tín dụng của ngân hàng. Đặc biệt trong
bối cảnh nền kinh tế thế giới trong nước nhiều biến động ảnh hưởng không nhỏ
tới các dự án đầu tư trung và dài hạn của các doanh nghiệp đồng thời ảnh hưởng tới
hoạt động tín dụng trung và dài hạn của các ngân hàng thương mại .
Nắm bắt được tầm quan trọng của hoạt động tín dụng ngắn hạn trong hoạt động
của Ngân Hàng ThươngMại Cổ Phần Công Thương Việt Nam Chi Nhánh Nam
Sài Gòn, sau thời gian thực tập tại phòng Tín dụng em đã quyết định thực hiện khóa
luận tốt nghiệp với đề tài: Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng ngắn hạn tại
Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Công Thương Việt Nam Chi Nhánh Nam
Sài Gòn”.
 
Trên sở làm những luận phân tích đánh giá thực trạng chất lượng tín
dụng, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân Hàng ThươngMại
Cổ Phần Công Thương Việt Nam – Chi Nhánh Nam Sài Gòn.
!"#$ 
Làm các khái niệm liên quan đến hoạt động tín dụng ngắn hạn đánh giá
chất lượng tín dụng ngắn hạn.
Nghiên cứu thực trạng tín dụng ngắn hạn tại ngân hàng Ngân Hàng ThươngMại
Cổ Phần Công Thương Việt Nam – Chi Nhánh Nam Sài Gòn.
SV : Lª §øc Anh Líp : C111NH13 Trang 1
BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI NGÂN HÀNG VIETTINBANK CHI NHÁNH NAM SÀI GÒN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI NGÂN HÀNG VIETTINBANK CHI NHÁNH NAM SÀI GÒN - Người đăng: Ngọc Kẹo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
79 Vietnamese
BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI NGÂN HÀNG VIETTINBANK CHI NHÁNH NAM SÀI GÒN 9 10 497