Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thực tập tổng hợp tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín Sacombank

Được đăng lên bởi nguyenquocphong1210
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 2045 lần   |   Lượt tải: 8 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHƯƠNG ĐÔNG

BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP

Đơn vị thực tập:
Ngân hàng Thương mại cổ phần
Sài Gòn Thương Tín Sacombank

Chuyên ngành: Tài chính- Ngân hàng

Người thực hiện:

Vũ Thị Hoa

MSSV: 509411234
Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS Mai Thanh Quế

Hà Nội, năm 2013
MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU

Phần 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN
THƯƠNG TÍN SACOMBANK
1.1. Quá trình hình thành và phát triển của ngân hàng Sacombank
1.1.1. Quá trình hình thành của ngân hàng Sacombank.
1.1.2. Sự phát triển của Ngân hàng Sacombank từ khi thành lập
1.2.

Cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ các phòng ban
1.2.1. Phòng dịch vụ khách hàng
1.2.2. Phòng quản lý tín dụng
1.2.3. Phòng Kế toán và quỹ
1.2.4. Tổ hành chính quản trị
1.2.5. Chi nhánh cấp 2
1.2.6. Phòng Giao dịch
1.2.7. Tổ tín dụng ngoài địa bàn

1.3.

Kết quả hoạt động của Sacombank

Phần 2. KẾT QUẢ THỰC TẬP
2.1. Nội dung thực tập
2.2. Kết quả thực tập
2.2.1 Về lý thuyết
2.2.2 Về kỹ năng
2.2.3Về thái độ

KẾT LUẬN

LỜI NÓI ĐẦU

Công nghiệp hoá- Hiên đại hoá là một trong nhữn mục tiêu quan trọng
trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội Việt Nam mà đảng và nhà nước ta đã
đặt ra. Để thực hiện mục tiêu này , nhà nước ta đã có những chính sách, chiến
lược nhằm khuyến khích các tổ chức, các đơn vị, dân cư hạt động đóng góp vào
nền kinh tế có hiệu quả hơn.
Thực hiện kế hoạch thực tập của khoa Kinh tế Quản trị Kinh doan của
trường ĐH Phương Đông, tôi đã xin về thực tập tại chi nhánh Ngân hàng
Thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín Sacombank. Trong quá trình thực tập
tai cơ quan tôi đã được cô chú cùng toàn thể các anh chị trong Ngân hàng giúp
đỡ tận tình, để em có thể nắm bắt và tếp cận trực tiếp với công việc và bao quát
toàn bộ hoạt động và nghiệp vụ của ngân hàng. Qua đó tôi thấy:
Là một tổ chức tín dụng, Ngân hàng Thương mại cổ phần Sacombank cũng
không nằm ngoài mục tiêu và chiến lược nhằm đưa đất nước tiến lên CNHHĐH.
Ngân Hàng Thương Mại Việt Nam nói chung và Ngân hàng Thương Mại cổ
phần Sài Gòn Thương tín nói riêng là những doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh
vực Tài Chính - Tiền Tệ và dịch vụ ngân hàng, làm sao để đạt hiệu quả kinh
doanh tạo ra lợi nhuận là một vấn đề lớn được đặt ra hàng đầu. Ngay từ những
ngày đầu thành lập, Sacombank đã phát huy tốt vai trò của mình góp phần thúc
đẩy luân chuyển vốn trong nền kinh tế, đáp ứng ngày càng nhiều nhu cầu vốn
cũng như cung cấp ngày càng nhiều các dịch vụ tiện ích cho người sử dụng và
trở thành Ngân Hàng đô thị đa năng hàng đầu Việt Nam. Với ...
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHƯƠNG ĐÔNG
BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP
Đơn vị thực tập:
Ngân hàng Thương mại cổ phần
Sài Gòn Thương Tín Sacombank
Chuyên ngành: Tài chính- Ngân hàng
Người thực hiện: Vũ Thị Hoa
MSSV: 509411234
Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS Mai Thanh Quế
Hà Nội, năm 2013
MỤC LỤC
Báo cáo thực tập tổng hợp tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín Sacombank - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo thực tập tổng hợp tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín Sacombank - Người đăng: nguyenquocphong1210
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Báo cáo thực tập tổng hợp tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín Sacombank 9 10 493