Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thực tập tốt nghiệp

Được đăng lên bởi quyk963a3
Số trang: 58 trang   |   Lượt xem: 1351 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính TN



Báo cáo thực tập tốt nghiệp

LỜI MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Phát triển kinh tế là mục tiêu cho tất cả các quốc gia trên thế giới trong
đó có Việt Nam. Với chủ trương đổi mới chuyển từ cơ chế kế hoạch hoá tập
trung sang cơ chế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước, nền kinh tế của
Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu to lớn. Tuy nhiên để hoàn thành công
cuộc CNH- HĐH mà Đảng và Nhà nước ta đã đề ra chúng ta còn rất nhiều
thách thức trong đó có việc đáp ứng nhu cầu về vốn cho đầu tư và phát triển.
Kênh dẫn vốn chính cho nền kinh tế trong nước là hệ thống Ngân hàng. Do đó
muốn thu hút được nhiều vốn trước hết phải làm tốt công tác tín dụng.
Đối với một quốc gia có hơn 70% dân số làm nông nghiệp như Việt
Nam thì việc sản xuất nông nghiệp chiếm giữ một vai trò cực kỳ quan trọng.
Tại hội nghị Trung Ương lần thứ VI đã khẳng định: “sự phát triển nông
nghiệp và kinh tế nông thôn theo hướng CNH-HĐH có vai trò quan trọng cả
trước mắt và lâu dài làm cơ sở ổn định và phát triển kinh tế xã hội, đẩy mạnh
CNH – HĐH đất nước theo định hướng Xã hội Chủ Nghĩa” . Mặc dù vốn và
tín dụng không quyết định hết đến sự phát triển của nông nghiệp nhưng không
thể không nhấn mạnh rằng để đưa ngành nông nghiệp phát triển mạnh mẽ hơn
nữa thì việc đầu tư của nhà nước và các ngành, các ngân hàng về vốn tín dụng
là rất quan trọng. Trong đó chúng ta không thể xem nhẹ vai trò của ngân hàng
Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam. Đến nay, Ngân hàng
No&PTNT Việt Nam vẫn là ngân hàng thương mại giữ vai trò chủ đạo và chủ
lực trong phát triển kinh tế Việt Nam, đặc biệt là đầu tư cho nông nghiệp,
nông dân, nông thôn.
Trong bối cảnh nền kinh tế thị trường bước đầu phát triển hoà nhập với
sự phát triển trong khu vực, hoạt động Ngân hàng thương mại cũng đang
được đổi mới từng bước bắt kịp sự phát triển của công nghệ Ngân hàng thế
giới. Lĩnh vực hoạt động của Ngân hàng thương mại đóng góp vai trò quan
trọng không thể thiếu trong công cuộc phát triển nền kinh tế đất nước. Hệ
thống Ngân hàng gắn liền với các chính sách tiền tệ quốc gia, là mạch máu
GVHD: Th.S Hà Thị Hường

1

SV: Đào Quang Tuấn

Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính TN



Báo cáo thực tập tốt nghiệp

của nền kinh tế đang hoạt động ngày càng tích cực bơm dưỡng đồng vốn ngày
đêm nuôi dưỡng cơ thể kinh tế trước bối cảnh hoà nhập với các nước. Như
vậy, kinh doanh tiền tệ ngày càng phải chuẩn mực. Trong khi hệ thống Ngân
hàng nước ta vẫn còn tình trạng vừa làm vừa học hỏi, vừa ...
Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính TN Báo cáo thực tập tốt nghiệp
LỜI MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Phát triển kinh tế mục tiêu cho tất cả các quốc gia trên thế giới trong
đó có Việt Nam. Với chủ trương đổi mới chuyển từ cơ chế kế hoạch hoá tập
trung sang chế thị trường s điều tiết của Nhà nước, nền kinh tế của
Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu to lớn. Tuy nhiên đhoàn thành công
cuộc CNH- HĐH Đảng Nhà nước ta đã đề ra chúng ta còn rất nhiều
thách thức trong đó việc đáp ứng nhu cầu về vốn cho đầu phát triển.
Kênh dẫn vốn chính cho nền kinh tế trong nước là hệ thống Ngân hàng. Do đó
muốn thu hút được nhiều vốn trước hết phải làm tốt công tác tín dụng.
Đối với một quốc gia hơn 70% dân số làm nông nghiệp như Việt
Nam thì việc sản xuất nông nghiệp chiếm gi một vai trò cực kỳ quan trọng.
Tại hội nghị Trung Ương lần thứ VI đã khẳng định: “sự phát triển nông
nghiệp và kinh tế nông thôn theo hướng CNH-HĐH vai trò quan trọng c
trước mắt và lâu dài làm sở ổn địnhphát triển kinh tế xã hội, đẩy mạnh
CNH HĐH đất nước theo định hướng Xã hội Chủ Nghĩa” . Mặc vốn
tín dụng không quyết định hết đến sự phát triển của nông nghiệp nhưng không
thể không nhấn mạnh rằng để đưa ngành nông nghiệp phát triển mạnh mẽ hơn
nữa thì việc đầu tư của nhà nước và các ngành, các ngân hàng về vốn tín dụng
là rất quan trọng. Trong đó chúng ta không thể xem nhẹ vai trò của ngân hàng
Nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam. Đến nay, Ngân hàng
No&PTNT Việt Nam vẫn là ngân hàng thương mại giữ vai trò chủ đạo và chủ
lực trong phát triển kinh tế Việt Nam, đặc biệt là đầu tư cho nông nghiệp,
nông dân, nông thôn.
Trong bối cảnh nền kinh tế thị trường bước đầu phát triển hoà nhập với
sự phát triển trong khu vực, hoạt động Ngân hàng thương mại cũng đang
được đổi mới tng bước bắt kịp sự phát triển của công nghệ Ngân hàng thế
giới. Lĩnh vực hoạt động của Ngân hàng thương mại đóng góp vai trò quan
trọng không thể thiếu trong công cuộc phát triển nền kinh tế đất nước. Hệ
thống Ngân hàng gắn liền với c chính ch tiền tệ quốc gia, mạch máu
GVHD: Th.S Hà Thị Hường 1 SV: Đào Quang Tuấn
Báo cáo thực tập tốt nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo thực tập tốt nghiệp - Người đăng: quyk963a3
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
58 Vietnamese
Báo cáo thực tập tốt nghiệp 9 10 454