Ktl-icon-tai-lieu

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG MỸ LAN

Được đăng lên bởi Trường Tinh Tường
Số trang: 67 trang   |   Lượt xem: 3538 lần   |   Lượt tải: 8 lần
Đại Học Điện Lực
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
Khóa Tài Chính – Kế Toán
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LỜI MỞ ĐẦU

Quá trình toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế đã và đang diễn ra nhanh
chóng, quyết liệt và nó trở thành xu thế phát triển của hầu hết nền kinh tế hiện nay. Việt
Nam cũng không nằm ngoài xu thế đó, cũng với những cơ hội mới và thách thức khó
khăn thì nền kinh tế Việt Nam nói chung và nhành ngành công nghiệp nói riêng vẫn luôn
khẳng định vị thế của mình ngày càng bền vững. Với xu hướng sử dụng nguyên vật liệu,
nội ngoại thất nhập khẩu từ nhiều nước tiên tiến ngày càng tăng thì nhóm ngành công
nghiệp nền tản có cơ hội thực sự lơn và công ty TNHH Xây Dựng – Thương Mại Mỹ Lan
cũng là một ví du chứng minh điều đó qua từng chặng đường phát triển của mình.
Sau một thời gian thực tập tại công ty TNHH Xây Dựng – Thương Mại Mỹ Lan, vận
dụng những kiến thức đã hocjtaij trường với sự giúp đỡ của thầy giáo hướng dẫn Phậm
Quốc Huân và các cô, chú, anh ,chị phòng tài vụ tại công ty, em đã hoàn thành bản báo
cáo thực tập tốt nghiệp này. Nội dung báo cáo gồm 3 phần:
Chương I. Tổng Quan về công ty TNHH Xây Dựng – Thương Mại Mỹ Lan.
Chương II. Công Tác Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp Tại Công Ty TNHH Xây
Dựng – Thương Mại Mỹ Lan.
Chương III. Đánh Giá Chung Về Công Tác Quản Trị Tài Chính Doanh nghiệp Tại
Công Ty TNHH Xây Dựng – Thương Mại Mỹ Lan.

-----------------------------------------------------------------------1---------------------------------------------------------------

Sinh viên: Bùi Quốc Trường

Lớp : C10-TCNH3

Đại Học Điện Lực
Báo cáo thực tập tốt nghiệp
Khóa Tài Chính – Kế Toán
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CHƯƠNG I. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG –
THƯƠNG MẠI MỸ LAN
1.1. Quá trình hình thành và phát triển của doanh nghiệp
1.1.1. Tên, địa chỉ doanh nghiệp.

_ Tên doanh nghiệp: Công ty TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY DỰNG – THƯƠNG
MẠI MỸ LAN
Địa chỉ: Số 10 – Phố Đặng Tiến Đông – Đống Đa – Hà nội
Điện thoại: (84-04) 38570289.
Fax: (84-04) 38570389.
Mã Số Thuế: 0103941168
E-mail: noithatgiadinh@gmail.com
1.1.2. Thời điểm thành lập, các mốc quan trọng trong quá trình phát triển

_ Lịch sử hình thành:
Công ty TNHH XÂY DỰNG – THƯƠNG MẠI MỸ LAN được thành lập 30 tháng 05
năm 2003 mà tiền than là một đơn vị sản xuất và thi công các sản phẩm điêu khắc từ năm
1990.
Từ khi thành lập, quy mô và tính ch...
Đại Học Điện Lực
Báo cáo thực tập tốt nghiệp Khóa Tài Chính – Kế Toán
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Quá trình toàn cầu hóa hội nhập kinh tế quốc tế đã đang diễn ra nhanh
chóng, quyết liệt nó trở thành xu thế phát triển của hầu hết nền kinh tế hiện nay. Việt
Nam cũng không nằm ngoài xu thế đó, cũng với những hội mới và thách thức khó
khăn thì nền kinh tế Việt Nam nói chung nhành ngành công nghiệp nói riêng vẫn luôn
khẳng định vị thế của mình ngày càng bền vững. Với xu hướng sử dụng nguyên vật liệu,
nội ngoại thất nhập khẩu từ nhiều nước tiên tiến ngày càng tăng thì nhóm ngành công
nghiệp nền tản có cơ hội thực sự lơn và công ty TNHH Xây Dựng – Thương Mại Mỹ Lan
cũng là một ví du chứng minh điều đó qua từng chặng đường phát triển của mình.
Sau một thời gian thực tập tại công ty TNHH Xây Dựng Thương Mại M Lan, vận
dụng những kiến thức đã hocjtaij trường với sự giúp đỡ của thầy giáo hướng dẫn Phậm
Quốc Huân các cô, chú, anh ,chị phòng tài vụ tại công ty, em đã hoàn thành bản o
cáo thực tập tốt nghiệp này. Nội dung báo cáo gồm 3 phần:
 !"#$%
&'()*$+ ,$-.#$
!"#$%
&/$&0&'()*$+ ,$-.#$
 !"#$%
------------------------------------------------------------------------
1---------------------------------------------------------------
1$$2345$6(7 8.39:;<
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG MỸ LAN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG MỸ LAN - Người đăng: Trường Tinh Tường
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
67 Vietnamese
BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG MỸ LAN 9 10 230