Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo tốt nghiệp

Được đăng lên bởi hua-linh-93
Số trang: 92 trang   |   Lượt xem: 2180 lần   |   Lượt tải: 2 lần
1

CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU
1.1 Lý do chọn đề tài
Trong xu thế của thế giới, Việt Nam là đất nước đi lên từ nông nghiệp, chịu sự tàn
phá nặng nề của chiến tranh cũng như thiên tai. Việt Nam đang từng bước chuyển mình
trong công cuộc đi lên xây dựng một đất nước công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập
cùng kinh tế thế giới. Sau khi gia nhập tổ chức Thương Mại Quốc Tế (WTO) vào ngày
01/04/2007, bốn năm nhìn lại chặng đường hội nhập kinh tế, đất nước đã có nhiều
thành tựu to lớn, bộ mặt kinh tế xã hội đã đổi thay. Với mục tiêu hội nhập, hợp tác
cùng phát triển, mở rộng thị trường hàng hóa và dịch vụ, tham gia đầy đủ các định chế
kinh tế, tài chính, phát triển hệ thống quản lý, cơ sở hạ tầng theo hướng hiện đại hóa.
Trong quá trình hội nhập kinh tế thế giới, thị trường mở cửa tạo ra nhiều cơ hội và
thách thức cho thị trường Việt Nam. Môi trường cạnh tranh gay gắt trong bối kinh tế
thế giới cũng như trong nước đang gặp rất nhiều khó khăn tạo ra tỷ lệ nợ xấu đang tăng
cao đòi hỏi các ngân hàng thương mại cần có những biện pháp quản lý rủi ro một cách
có hiệu quả hơn. Một trong những nội dung hội nhập kinh doanh ngành ngân hàng là
việc các ngân hàng tham gia vào các hiệp ước quốc tế nổi bật nhất là cam kết quản trị
rủi ro tín dụng. Tháng 06/2004, hiệp ước mới về vốn của ủy ban Basel ra đời với
những nguyên tắc chuẩn mực về an toàn vốn và quản trị rủi ro ngân hàng, đặc biệt là
rủi ro tín dụng. Sự chuẩn hóa quản trị rủi ro theo Basel II thể hiện sự lành mạnh trong
kinh doanh ngân hàng và góp phần thu hút sự hợp tác của các nhà đầu tư cũng như
cộng đồng tài chính quốc tế. Vì những lợi ích to lớn từ hiệp ước Basel II, lợi ích quốc
gia, lợi ích cho chính bản thân ngân hàng mình mà hầu hết hiện nay trên thế giới các
ngân hàng đều áp dụng các nguyên tắc này.
Nắm bắt được những lợi ích to lớn cũng như tính ứng dụng thực tiễn của Hiệp ước
Basel II trong công tác quản trị rủi ro tín dụng, qua thời gian thực tập tại Ngân hàng

2

thương mại cổ phần Sài Gòn thương tín (Sacombank), vì thế em quyết định thực hiện
đề tài: “Ứng dụng hiệp ước Basel II trong công tác quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân
hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín, Chi nhánh Đồng Nai” làm khóa luận tốt nghiệp
của mình, với mong muốn đưa ra những nhận định, những cái nhìn tổng quan nhất về
quản trị rủi ro tín dụng và qua đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao khả năng ứng
dụng Hiệp ước Basel II trong hoạt động quản trị rủi ro tín dụng của hệ thống ngân hàng
thương mại Việt Nam nói chung và Ngân hàng ...
1
CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU
1.1 Lý do chọn đề tài
Trong xu thế của thế giới, Việt Nam đất nước đi lên từ nông nghiệp, chịu sự tàn
phá nặng nề của chiến tranh cũng như thiên tai. Việt Nam đang từng bước chuyển mình
trong công cuộc đi lên y dựng một đất nước công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập
cùng kinh tế thế giới. Sau khi gia nhập tổ chức Thương Mại Quốc Tế (WTO) vào ngày
01/04/2007, bốn năm nhìn lại chặng đường hội nhập kinh tế, đất nước đã nhiều
thành tựu to lớn, bộ mặt kinh tế hội đã đổi thay. Với mục tiêu hội nhập, hợp tác
cùng phát triển, mở rộng thị trường hàng hóa dịch vụ, tham gia đầy đủ các định chế
kinh tế, tài chính, phát triển hệ thống quản lý, cơ sở hạ tầng theo hướng hiện đại hóa.
Trong quá trình hội nhập kinh tế thế giới, thị trường mở cửa tạo ra nhiều hội
thách thức cho thị trường Việt Nam. Môi trường cạnh tranh gay gắt trong bối kinh tế
thế giới cũng như trong nước đang gặp rất nhiều khó khăn tạo ra tỷ lệ nợ xấu đang tăng
cao đòi hỏi các ngân hàng thương mại cần những biện pháp quản rủi ro một cách
hiệu quả hơn. Một trong những nội dung hội nhập kinh doanh ngành ngân hàng
việc các ngân hàng tham gia vào các hiệp ước quốc tế nổi bật nhất là cam kết quản trị
rủi ro tín dụng. Tháng 06/2004, hiệp ước mới về vốn của y ban Basel ra đời với
những nguyên tắc chuẩn mực về an toàn vốn quản trị rủi ro ngân hàng, đặc biệt
rủi ro tín dụng. Sự chuẩn hóa quản trị rủi ro theo Basel II thể hiện sự lành mạnh trong
kinh doanh ngân hàng góp phần thu t sự hợp tác của các nhà đầu cũng như
cộng đồng tài chính quốc tế. những lợi ích to lớn từ hiệp ước Basel II, lợi ích quốc
gia, lợi ích cho chính bản thân ngân hàng mình hầu hết hiện nay trên thế giới các
ngân hàng đều áp dụng các nguyên tắc này.
Nắm bắt được những lợi ích to lớn cũng như tính ứng dụng thực tiễn của Hiệp ước
Basel II trong công c quản trị rủi ro tín dụng, qua thời gian thực tập tại Ngân hàng
Báo cáo tốt nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo tốt nghiệp - Người đăng: hua-linh-93
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
92 Vietnamese
Báo cáo tốt nghiệp 9 10 326