Ktl-icon-tai-lieu

Bảo đảm tín dụng tại ngân hàng Sacombank

Được đăng lên bởi Cái gì cơ
Số trang: 61 trang   |   Lượt xem: 2403 lần   |   Lượt tải: 3 lần
I. Khái quát về bảo đảm tiền vay tại các NHTM
1. Bảo đảm tiền vay của NHTM
1.1. Khái niệm
Theo khoản 1 điều 2, Nghị định 178/1999/NĐ-CP ngày
29/12/1999 về bảo đảm tiền vay của các tổ chức tín dụng :
Bảo đảm tiền vay là việc tổ chức tín dụng áp dụng các biện
pháp nhằm phòng ngừa rủi ro, tạo cơ sở kinh tế và pháp lý để thu
hồi được các khoản nợ đã cho khách hàng vay.
Theo Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 về giao
dịch bảo đảm thì:
Tài sản bảo đảm là tài sản mà bên bảo đảm dùng để bảo đảm
thực hiện nghĩa vụ dân sự đối với bên nhận bảo đảm.
Tài sản bảo đảm do các bên thoả thuận và thuộc sở hữu của
bên có nghĩa vụ hoặc thuộc sở hữu của người thứ ba mà người
này cam kết dùng tài sản đó để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ của
bên có nghĩa vụ đối với bên có quyền.
Cho vay là nghiệp vụ sinh lời chủ yếu nhưng cũng chứa đựng
rất nhiều rủi ro. Có rất nhiều nguyên nhân gây ra rủi ro cho ngân
hàng. Chẳng hạn do chủ quan khách hàng làm ăn thua lỗ hoặc
kém hiệu quả, cố tình chây ì hoặc lừa đảo của khách hàng…dẫn
đến không trả được nợ cho ngân hàng hay do chất lượng cán bộ
tín dụng yếu kém như không có khả năng đánh giá chất lượng các
khoản vay, hoặc cố tình làm sai qui định để mưu lợi riêng….
Trước khi cho vay các ngân hàng đều thực hiện đầy đủ các
khâu thu thập thông tin, phân tích tình hình hoạt động kinh
doanh, đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng…tuy nhiên do
tác động của nhiều yếu tố cả khách quan lẫn chủ quan mà vẫn
không thể loại bỏ hoàn toàn các rủi ro mất vốn cho ngân hàng. Do
vậy, bảo đảm tiền vay được sử dụng như là một trong những biện

pháp, công cụ để giảm thiểu tối đa rủi ro tín dụng và tăng khả
năng thu hồi nợ cho ngân hàng. Ngân hàng tùy vào từng đối
tượng khách hàng mà dùng tài sản hay uy tín của một cá nhân, tổ
chức để bảo đảm cho một khoản vay. Khi bên đi vay không thực
hiện đúng nghĩa vụ trả nợ của mình, trong trường hợp cho vay có
bảo đảm bằng tài sản, ngân hàng sẽ coi TSBĐ là nguồn thu hồi
khoản nợ đã cho vay.
1.2. Điều kiện xác định là TSBĐ tiền vay
Tùy theo từng loại khách hàng mà ngân hàng thực hiện bảo
đảm tiền vay dưới hình thức bảo đảm bằng tài sản hoặc bảo đảm
không có tài sản. Thông thường, đối với các doanh nghiệp vừa và
nhỏ, các cá nhân chưa có uy tín cao muốn vay vốn phải có tài sản
bảo đảm. Từ góc độ của người cho vay, tài sản bảo đảm phải thể
hiện được ba đặc trưng sau :


Giá trị của tài sản bảo đảm phải lớn hơn giá trị khoản vay
Bảo đảm tiền vay không chỉ là nguồn thu nợ thứ hai của ngân
hàng mà còn có ý nghĩa nâng cao trách ...
I. Khái quát về bảo đảm tiền vay tại các NHTM
1. Bảo đảm tiền vay của NHTM
1.1. Khái niệm
Theo khoản 1 điều 2, Nghị định 178/1999/NĐ-CP ngày
29/12/1999 về bảo đảm tiền vay của các tổ chức tín dụng :
Bảo đảm tiền vay là việc tổ chức tín dụng áp dụng các biện
pháp nhằm phòng ngừa rủi ro, tạo cơ sở kinh tế và pháp lý để thu
hồi được các khoản nợ đã cho khách hàng vay.
Theo Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 về giao
dịch bảo đảm thì:
Tài sản bảo đảm là tài sản mà bên bảo đảm dùng để bảo đảm
thực hiện nghĩa vụ dân sự đối với bên nhận bảo đảm.
Tài sản bảo đảm do các bên thoả thuận và thuộc sở hữu của
bên có nghĩa vụ hoặc thuộc sở hữu của người thứ ba mà người
này cam kết dùng tài sản đó để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ của
bên có nghĩa vụ đối với bên có quyền.
Cho vay là nghiệp vụ sinh lời chủ yếu nhưng cũng chứa đựng
rất nhiều rủi ro. Có rất nhiều nguyên nhân gây ra rủi ro cho ngân
hàng. Chẳng hạn do chủ quan khách hàng làm ăn thua lỗ hoặc
kém hiệu quả, cố tình chây ì hoặc lừa đảo của khách hàng…dẫn
đến không trả được nợ cho ngân hàng hay do chất lượng cán bộ
tín dụng yếu kém như không có khả năng đánh giá chất lượng các
khoản vay, hoặc cố tình làm sai qui định để mưu lợi riêng….
Trước khi cho vay các ngân hàng đều thực hiện đầy đủ các
khâu thu thập thông tin, phân tích tình nh hoạt động kinh
doanh, đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng…tuy nhiên do
tác động của nhiều yếu tố cả khách quan lẫn chủ quan vẫn
không thể loại bỏ hoàn toàn các rủi ro mất vốn cho ngân hàng. Do
vậy, bảo đm tiền vay được s dng như là một trong nhng bin
Bảo đảm tín dụng tại ngân hàng Sacombank - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bảo đảm tín dụng tại ngân hàng Sacombank - Người đăng: Cái gì cơ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
61 Vietnamese
Bảo đảm tín dụng tại ngân hàng Sacombank 9 10 32