Ktl-icon-tai-lieu

BAO THANH TOÁN XUẤT KHẨU SANG THỊ TRƯỜNG MỸ VÀ CANADA HỢP TÁC VỚI WELLS FARGO

Được đăng lên bởi vuongbanker
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 3406 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Khối Ngân Hàng Giao Dịch
Tháng 06, 2012

BAO THANH TOÁN XUẤT KHẨU SANG THỊ TRƯỜNG
MỸ VÀ CANADA
HỢP TÁC VỚI WELLS FARGO
1

NGÂN HÀNG GIAO DỊCH

NỘI DUNG CHÍNH
1. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU CỦA VIỆT NAM
2. KHÁI NIỆM CHUNG VỀ BAO THANH TOÁN XUẤT KHẨU

3. ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG DỊCH VỤ
4. QUY TRÌNH KÝ KẾT HỢP ĐỒNG HẠN MỨC BTT
5. QUY TRÌNH THỰC HIỆN BAO THANH TOÁN
6. CƠ HỘI BÁN
7. Q&A

NGÂN HÀNG GIAO DỊCH

NỘI DUNG CHÍNH
1. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU CỦA VIỆT NAM
2. KHÁI NIỆM CHUNG VỀ BAO THANH TOÁN XUẤT KHẨU

3. ĐiỀU KIỆN SỬ DỤNG DỊCH VỤ
4. QUY TRÌNH KÝ KẾT HỢP ĐỒNG HẠN MỨC BTT
5. QUY TRÌNH THỰC HIỆN BAO THANH TOÁN
6. CƠ HỘI BÁN
7. Q&A

NGÂN HÀNG GIAO DỊCH

TỔNG QUAN TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU CỦA VIỆT NAM NĂM 2011
2008

2009

Năm 2011 - Giá trị XK: 96,9 tỷ USD

2010

Mặt
Click valuesedit Master text styles hàng XK
to
Exports
62,685
57,096
72,192

29%
Change
– Second level

Top Ten Export markets (share %)
– Third level
USA

19%

• Fourth level
14%
– Fifth level 8%
China
Japan

-9%

26%

20%

Giá trị XK
(%)

Dệt may

14, 043

14,5%

20%

Dầu thô

7,241

7,5%

11%

11%

9%

10%

Điện thoại và
linh kiện

6,885

7%

Giày dép

6,549

6,8%

Hải sản

6,112

6,3%

Máy vi tính, sp
điện tử & linh
kiện

4,669

4,8%

Gỗ

3,955

4%

Korea

3%

4%

4%

Australia

7%

4%

4%

Switzerland

1%

4%

4%

Germany

3%

3%

3%

Singapore

4%

4%

3%

Malaysia

3%

3%

3%

Philippines

3%

3%

2%

Composed by Wells Fargo Vietnam based on data from 

4

Giá trị XK
(tỷ USD)

Composed by Techcombank based on data from 

NGÂN HÀNG GIAO DỊCH

TIỀM NĂNG VÀ ĐẶC ĐIỂM THỊ TRƯỜNG MỸ VÀ CANADA
1

●

Mỹ là thị trường xuất khẩu chiếm thị phần lớn nhất của
Việt Nam.
là 17 tỷ USD.

●

2

●

Kim ngạch nhập khẩu năm 2011

Các mặt hàng chính: Dệt may (6,9 tỷ USD), Giày dép (1,9 tỷ
USD), Gỗ (1,4 tỷ USD) và Hải sản (1,1 tỷ USD).
thường ưa chuộng nhập khẩu từ Việt Nam
các mặt hàng như giấy và các sản phẩm từ giấy (270 triệu
USD), hải sản (196 triệu USD), giày dép (113 triệu USD) và
gỗ (90 triệu USD). (Số liệu tính theo năm 2011)

Canada

3
●

4
●

5

Nhà nhập khẩu ở Mỹ và Canada thường thực hiện thanh
toán theo phương thức TT trả chậm hoặc D/A.

2000

Việt Nam có khoảng
doanh nghiệp xuất khẩu sang
thị trường Mỹ và Canada và đa số là doanh nghiệp cỡ vừa
và nhỏ.

NGÂN HÀNG GIAO DỊCH

NỘI DUNG CHÍNH
1. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU CỦA VIỆT NAM
2. KHÁI NIỆM CHUNG VỀ BAO THANH TOÁN XUẤT KHẨU

3. ĐiỀU KIỆN SỬ DỤNG DỊCH VỤ
4. QUY TRÌNH KÝ KẾT HỢP ĐỒNG HẠN MỨC BTT
5....
BAO THANH TN XUẤT KHẨU SANG THỊ TRƯỜNG
MỸ VÀ CANADA
HỢP TÁC VỚI WELLS FARGO
Khối Ngân Hàng Giao Dịch
Tháng 06, 2012
1
BAO THANH TOÁN XUẤT KHẨU SANG THỊ TRƯỜNG MỸ VÀ CANADA HỢP TÁC VỚI WELLS FARGO - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BAO THANH TOÁN XUẤT KHẨU SANG THỊ TRƯỜNG MỸ VÀ CANADA HỢP TÁC VỚI WELLS FARGO - Người đăng: vuongbanker
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
BAO THANH TOÁN XUẤT KHẨU SANG THỊ TRƯỜNG MỸ VÀ CANADA HỢP TÁC VỚI WELLS FARGO 9 10 999