Ktl-icon-tai-lieu

Bộ đề kế toán ngân hàng

Được đăng lên bởi Ankeda Hoang
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 1605 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
MÔN: KẾ TOÁN NGÂN HÀNG
THỜI GIAN: 75 PHÚT
ĐỀ SỐ: 1
Sinh viên không được sử dụng tài liệu

LÝ THUYẾT: (2đ)
Trình bày sơ đồ thanh toán UNC chuyển khoản. Trường hợp tài khoản của người trả
tiền không có đủ số dư để thanh toán UNC thì ngân hàng phục vụ người trả tiền sẽ
làm gì?
BÀI TẬP: (8đ)
BÀI 1: (2đ)
Xét HĐTD:
–

Dư nợ gốc: 600.000.000 đồng

–

Kỳ hạn: 24 tháng

–

Lãi suất: 1,2%/ tháng

–

Ngân hàng thực hiện theo phương thức thu nợ gốc và lãi: Gốc cố định, lãi theo dư
nợ.

Yêu cầu:
Lập bảng kê trả nợ 6 tháng đầu của khách hàng trong điều kiện khách hàng trả nợ gốc
và nợ lãi bình thường đúng hạn.
Xác định số tiền phải trả trong kì trả nợ thứ 8 và 15 của khách hàng này.
BÀI 2: (6đ)
Tại NH Ngoại thương TpHCM có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh sau:
1. Bà Nguyễn Thị Hoa gửi tiết kiệm kỳ hạn 3 tháng, số tiền 100.000.000 đồng.
Lãi suất 1%/ tháng, lĩnh lãi khi đến hạn.

2. Cty ABC yêu cầu NH trích 5.000.000.000 đồng từ TK KKH chuyển sang tiền
gửi có kỳ hạn 3 tháng. Lãi suất 1,2%/ tháng, trả lãi đầu kỳ.
3. Công ty Cơ khí UNT kèm hóa đơn bán hàng có số tiền 100 triệu đồng, đòi tiền
bán hàng cho công ty A có TKTG tại NH Kỹ thương TpHCM.
4. Lệnh chuyển Có kèm UNC, số tiền 20.000.000 đồng do công ty Sao Mai
chuyển tiền cho ông Lê Bình lĩnh tiền mặt tại NH.
5. Một khách du lịch bán cho NH 800 USD tiền mặt.
6. Ngày 6/1/N, NH ký HĐTD cho KH A vay 500.000.000 đồng thời hạn 6 tháng
kể từ lần giải ngân đầu tiên, lãi suất 1,5%/ tháng, NH dự thu lãi vào cuối mỗi
tháng. NH thu gốc và lãi một lần khi đến hạn. Ngày 1/2/N, NH giải ngân bằng
cách chuyển vào TK TGKKH của KH A. Xử lý và định khoản từ lúc giải ngân
đến khi thu nợ bằng tiền mặt.
 Yêu cầu:
Xử lý và định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên.
 Biết rằng:
– Các ngân hàng trên cùng địa bàn có tham gia thanh toán bù trừ.
– Các tài khoản liên quan có đủ số dư để thanh toán.
– KH A có thế chấp TSĐB trị giá 1.500.000.000 đồng.
– Tỷ giá USD/VND áp dụng: 21.050/60.
– Lãi suất áp dụng đối với trường hợp KH rút vốn trước hạn là 0,3%/ tháng.
– Lãi suất quá hạn gấp 1,5 lần lãi suất nợ đủ tiêu chuẩn.

Giảng viên ra đề

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
MÔN: KẾ TOÁN NGÂN HÀNG
THỜI GIAN: 75 PHÚT
ĐỀ SỐ: 2
Sinh viên không được sử dụng tài liệu

LÝ THUYẾT: (2đ)
Trình bày sơ đồ thanh toán SEC. Trường hợp tài khoản của người trả tiền không có đủ
số dư để thanh toán SEC thì ngân hàng phục vụ người trả tiền sẽ làm gì nếu:
– Người trả tiền có ký quỹ 100%.
– Người trả tiền không có ký quỹ.
BÀI TẬP: (8đ)
BÀI 1: (2đ)
Tín...
ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
MÔN: KẾ TOÁN NGÂN HÀNG
THỜI GIAN: 75 PHÚT
ĐỀ SỐ: 1
Sinh viên không được sử dụng tài liệu
LÝ THUYẾT: (2đ)
Trình bày đồ thanh toán UNC chuyển khoản. Trường hợp tài khoản của người trả
tiền không đủ số dư để thanh toán UNC thì ngân hàng phục vngười trả tiền sẽ
làm gì?
BÀI TẬP: (8đ)
BÀI 1: (2đ)
Xét HĐTD:
Dư nợ gốc: 600.000.000 đồng
Kỳ hạn: 24 tháng
Lãi suất: 1,2%/ tháng
Ngân hàng thực hiện theo phương thức thu nợ gốc lãi: Gốc cố định,i theo
nợ.
Yêu cầu:
Lập bảng trả nợ 6 tháng đầu của khách hàng trong điều kiện khách hàng trả nợ gốc
và nợ lãi bình thường đúng hạn.
Xác định số tiền phải trả trong kì trả nợ thứ 8 và 15 của khách hàng này.
BÀI 2: (6đ)
Tại NH Ngoại thương TpHCM có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh sau:
1. Nguyễn Thị Hoa gửi tiết kiệm khạn 3 tháng, số tiền 100.000.000 đồng.
Lãi suất 1%/ tháng, lĩnh lãi khi đến hạn.
Bộ đề kế toán ngân hàng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bộ đề kế toán ngân hàng - Người đăng: Ankeda Hoang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Bộ đề kế toán ngân hàng 9 10 171