Ktl-icon-tai-lieu

CÁC BƯỚC TÍN DỤNG

Được đăng lên bởi annhumanh
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 520 lần   |   Lượt tải: 0 lần
I.
Khái niệm tín dụng Tín dụng là sự chuyển nhượng tạm thời 1lượng giá trị từ người sở
hữu sang người sử dụngvà sau 1 thời gian nhất định được quay trở lại người sở hữu 1 lượng
giá trị lớn hơn ban đầu.
II.
nguyên tắc vay vốn Điều 6 QD 1627: Khách hàng vay vốn của tổ chức tín dụng phải
đảm bảo:
- Sử dụng vốn vay đúng mục đích đã thoả thuận trong hợp đồng tín dụng. - Hoàn trả nợ gốc và
lãi vốn vay đúng thời hạn đã thoả thuận trong hợp đồng tín dụng. III.Điều kiện vay vốn Điều 7
(Qđ 1627):Tổ chức tín dụng xem xét và quyết định cho vay khi khách hàng có đủ các điều kiện
sau:
1. Có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự và chịu trách nhiệm dân sự theo quy
định của pháp luật: a) Đối với khách hàng vay là pháp nhân và cá nhân Việt Nam: - Pháp nhân
phải có năng lực pháp luật dân sự; - Cá nhân và chủ doanh nghiệp tư nhân phải có năng lực
pháp luật và năng lực hành vi dân sự; - Đại diện của hộ gia đình phải có năng lực pháp luật và
năng lực hành vi dân sự; - Đại diện của tổ hợp tác phải có năng lực pháp luật và năng lực hành
vi dân sự; - Thành viên hợp danh của công ty hợp danh phải có năng lực pháp luật và năng lực
hành vi dân sự; b) Đối với khách hàng vay là pháp nhân và cá nhân nước ngoài phải có năng
lực pháp luật dân sự và năng lực hành vi dân sự theo quy định pháp luật của nước mà pháp
nhân đó có quốc tịch hoặc cá nhân đó là công dân, nếu pháp luật nước ngoài đó được Bộ Luật
Dân sự của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các văn bản pháp luật khác của Việt
Nam quy định hoặc được điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc
tham gia quy định.
2. Mục đích sử dụng vốn vay hợp pháp.
3. Có khả năng tài chính đảm bảo trả nợ trong thời hạn cam kết.
4. Có dự án đầu tư, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ khả thi và có hiệu quả; hoặc có
dự án đầu tư, phương án phục vụ đời sống khả thi và phù hợp với quy định của pháp luật.
5. Thực hiện các quy định về bảo đảm tiền vay theo quy định của Chính phủ và hướng dẫn của
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Điều kiện này trước đây là 1 nguyên tắc
vay vốn, nhưng luật mới chỉ quy định là điều kiện. Trước đây TSĐB là 1 tiêu chí quan trọng nhất
để cho vay, nhưng theo luật mới TSĐB chỉ là 1 điều kiện để ngân hàng cho vay.
IV .Phân loại tín dụng
1/ Theo mục đích: - cho vay bất động sản: cho vay liên quan đến việc mua sắm xây dựng bất
động sản nhà ở,đất đai,bất động sản công nghiệp,thương mại,dịch vụ - cho vay công nghiệp và
thương mại: cho vay ngắn hạn để bổ sung vốn lưu động cho DN trong lĩnh vực c...
I. Khái niệm tín dụng Tín dụng là sự chuyển nhượng tạm thời 1lượng giá trị từ người sở
hữu sang người sử dụngvà sau 1 thời gian nhất định được quay trở lại người sở hữu 1 lượng
giá trị lớn hơn ban đầu.
II. nguyên tắc vay vốn Điều 6 QD 1627: Khách hàng vay vốn của tổ chức tín dụng phải
đảm bảo:
- Sử dụng vốn vay đúng mục đích đã thoả thuận trong hợp đồng tín dụng. - Hoàn trả nợ gốc
lãi vốn vay đúng thời hạn đã thoả thuận trong hợp đồng n dụng. III.Điều kiện vay vốn Điều 7
(Qđ 1627):Tổ chức tín dụng xem xét quyết định cho vay khi khách hàng đủ các điều kiện
sau:
1. năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự chịu trách nhiệm dân sự theo quy
định của pháp luật: a) Đối với khách hàng vay pháp nhân nhân Việt Nam: - Pháp nhân
phải năng lực pháp luật dân sự; - nhân chủ doanh nghiệp nhân phải năng lực
pháp luật năng lực hành vi dân sự; - Đại diện của hộ gia đình phải năng lực pháp luật
năng lực hành vi dân sự; - Đại diện của tổ hợp tác phải có năng lực pháp luật và năng lực hành
vi dân sự; - Thành viên hợp danh của công ty hợp danh phải năng lực pháp luậtnăng lực
hành vi dân sự; b) Đối với khách hàng vay là pháp nhân nhân nước ngoài phải năng
lực pháp luật dân sự năng lực hành vi dân sự theo quy định pháp luật của nước pháp
nhân đó quốc tịch hoặc nhân đó công dân, nếu pháp luật nước ngoài đó được Bộ Luật
Dân sự của nước Cộng hoà hội chủ nghĩa Việt Nam, các văn bản pháp luật khác của Việt
Nam quy định hoặc được điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc
tham gia quy định.
2. Mục đích sử dụng vốn vay hợp pháp.
3. Có khả năng tài chính đảm bảo trả nợ trong thời hạn cam kết.
4. dự án đầu tư, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ kh thi hiệu quả; hoặc
dự án đầu tư, phương án phục vụ đời sống khả thi và phù hợp với quy định của pháp luật.
5. Thực hiện các quy định về bảo đảm tiền vay theo quy định của Chính phủ hướng dẫn của
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Điều kiện này trước đây là 1 nguyên tắc
vay vốn, nhưng luật mới chỉ quy định là điều kiện. Trước đây TSĐB là 1 tiêu chí quan trọng nhất
để cho vay, nhưng theo luật mới TSĐB chỉ là 1 điều kiện để ngân hàng cho vay.
IV .Phân loại tín dụng
1/ Theo mục đích: - cho vay bất động sản: cho vay liên quan đến việc mua sắm xây dựng bất
động sản nhà ở,đất đai,bất động sản công nghiệp,thương mại,dịch vụ - cho vay công nghiệp và
thương mại: cho vay ngắn hạn để bổ sung vốn lưu động cho DN trong lĩnh vực công
nghiệp,thương mại,dịch vụ - cho vay nông nghiệp: cho vay để trang trải các chi phí như phân
bón,thuốc trừ sau,giống cây,thức an gia súc,.. - cho vay các định chế tài chính: cấp tín dụng cho
các ngân hàng,công ty tài chính,công ty cho thuê tài chính,công ty bảo hiểm,quỹ tín dụng,.. -
cho vay nhân: cho vay đáp ứng các nhu cầu tiêu dùng,như mua sắm vật dụng đắt tiền,cho
vay để trang trải các chi phí thông thường thông qua phát hành thẻ tín dụng - cho thuê: bao
goòm cho thue vận hành cho thuê tài chính.Tài sản cho thuê bao gồm bát động sản động
sản,trong đó chủ yếu là máy móc thiết bị
2/ Thời hạn cho vay: - cho vay ngắn hạn: thời hạn đến 12 tháng. sử dụng để bù đắp sự thiếu hụt
vốn lưu động cua các doanh nghiệp các nhu càu chi tiêu ngắn hạn của nhân - cho vay
trung hạn:từ 1 đến 5 năm,theo quy định của NHNN. Sử dụng để đầu mua sắm tài sản cố
định,cải tiến máy móc thiết bị,công nghệ,mở rộng sản xuất kinh doanh,xây dựng các dự án mới
quy nhỏ,thời gian thu hồi vốn nhanh.Ngoài ra cho vay trung hạn còn nguồn hình thành
CÁC BƯỚC TÍN DỤNG - Trang 2
CÁC BƯỚC TÍN DỤNG - Người đăng: annhumanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
CÁC BƯỚC TÍN DỤNG 9 10 393