Ktl-icon-tai-lieu

Các câu hỏi về NHTM

Được đăng lên bởi hoangquyen1902
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 2354 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Câu hỏi
1)Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động NHTM?
- Sự gia tăng nhanh chóng trong danh mục sản phẩm dịch vụ : Quá trình mở rộng tăng tốc trong
những năm gần đây dưới áp lực cạnh trah gia tăng từ các tổ chức tài chính khác, từ sự hiểu biết và
đòi hỏi cao hơn của khách hàng, sự thay dổi công nghệ.
-Sự gia tăng cạnh tranh : Các ngân hàng địa phương cung cấp tín dụng, kế hoạch tiết kiệm, kế
hoạch hưu trí, dịch vụ tư vấn tài chính cho các doanh nghiệp và người tiêu dùng. Đây là những dịch
vụ đang phải đối mặt với sự cạnh tranh trực tiếp từ các ngân hàng khác, các hiệp hội tín dụng, ngân
hàng đầu tư Merrill Lynch, các công ty tài chính như GE Capital và các tổ chức bảo hiểm như
Prudential. Áp lực cạnh tranh đóng vai trò như một lực đẩy tạo ra sự phát triển dịch vụ cho tương lai.
- Sự gia tăng chi phí vốn : Sự nới lỏng luật lệ kết hợp với sự gia tăng cạnh tranh làm tăng chi phí
trung bình thực tế của tài khoản tiền gửi – nguồn vốn cơ bản của ngân hàng. Với sự nới lỏng các luật
lệ, ngân hàng buộc phải trả lãi do thị trường cạnh tranh quyết định cho phần lớn tiền gửi.
- Sự gia tăng các ngồn vốn nhạycảm với lãi suất: Các khách hàng nhạy cảm với lãi suất hơn và họ có
xu hướng chuyển tiền gửi từ các tài khoản kiểu cũ sang các tài khoản có mức thu nhập cao hơn,
những tài khoản có tỷ lệ thu nhập thay đổi theo thị trường.
- Cách mạng trong công nghệ ngân hàng : Đối mặt với chi phí hoạt động cao hơn, từ nhiều năm gần
đây các ngân hàng đã và đang chuyển sang sử dụng hệ thống hoạt động tự động và điện tử thay thế
cho hệ thống dựa trên lao động thủ công, đặc biệt là trong công việc nhận tiền gửi, thanh toán bù trừ
và cấp tín dụng
2)Các nguyên nhân dẫn tới rủi ro tín dụng?
a)Nguyên nhân từ phía ngân hàng :
- Sự yếu kém của đội ngũ cán bộ ( năng lực và phẩm chất đạo đức ): dụng non kém về trình độ,
thiếu kiến thức, thiếu kinh nghiệm thì sẽ không có khả năng thẩm định và xử lý thông tin, đánh giá
khách hàng thiếu chính xác, mức vay,lãi suất vay và kỳ hạn không phù hợp; dẫn đến chất lượng tín
dụng thấp, rủi ro cao
- Sự giám sát của các cấp quản lý trong ngân hàng là thiếu sát sao : nếu cấp trên không có sự
kiểm tra, đánh giá xem quyết định của cán bộ đã thực sự chính xác chưa thì nguy cơ rủi ro tín dụng
sẽ là rất cao.
- Ngân hàng chưa đa dạng hoá các danh mục đầu tư: Quản trị danh mục làm cân đối và kiềm chế
rủi ro bằng cách nhận dạng, dự báo và kiểm soát mức độ rủi ro với từng thị trường, khách hàng, loại
sản phẩm tín dụng và điều kiện hoạt động khác nhau
b)Nguyên nhân thuộc ...
Câu hỏi
1)Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động NHTM?
- Sự gia tăng nhanh chóng trong danh mục sản phẩm dịch vụ : Quá trình mở rộng tăng tốc trong
những năm gần đây dưới áp lực cạnh trah gia tăng từ các tổ chức tài chính khác, từ sự hiểu biết và
đòi hỏi cao hơn của khách hàng, sự thay dổi công nghệ.
-Sự gia tăng cạnh tranh : Các ngân hàng địa phương cung cấp tín dụng, kế hoạch tiết kiệm, kế
hoạch hưu trí, dịch vụ tư vấn tài chính cho các doanh nghiệp và người tiêu dùng. Đây là những dịch
vụ đang phải đối mặt với sự cạnh tranh trực tiếp từ các ngân hàng khác, các hiệp hội tín dụng, ngân
hàng đầu tư Merrill Lynch, các công ty tài chính như GE Capital và các tổ chức bảo hiểm như
Prudential. Áp lực cạnh tranh đóng vai trò như một lực đẩy tạo ra sự phát triển dịch vụ cho tương lai.
- Sự gia tăng chi phí vốn : Sự nới lỏng luật lệ kết hợp với sự gia tăng cạnh tranh làm tăng chi phí
trung bình thực tế của tài khoản tiền gửi – nguồn vốn cơ bản của ngân hàng. Với sự nới lỏng các luật
lệ, ngân hàng buộc phải trả lãi do thị trường cạnh tranh quyết định cho phần lớn tiền gửi.
- Sự gia tăng các ngồn vốn nhạycảm với lãi suất: Các khách hàng nhạy cảm với lãi suất hơn và họ có
xu hướng chuyển tiền gửi từ các tài khoản kiểu cũ sang các tài khoản có mức thu nhập cao hơn,
những tài khoản có tỷ lệ thu nhập thay đổi theo thị trường.
- Cách mạng trong công nghệ ngân hàng : Đối mặt với chi phí hoạt động cao hơn, từ nhiều năm gần
đây các ngân hàng đã và đang chuyển sang sử dụng hệ thống hoạt động tự động và điện tử thay thế
cho hệ thống dựa trên lao động thủ công, đặc biệt là trong công việc nhận tiền gửi, thanh toán bù trừ
và cấp tín dụng
2)Các nguyên nhân dẫn tới rủi ro tín dụng?
a)Nguyên nhân từ phía ngân hàng :
- Sự yếu kém của đội ngũ cán bộ ( năng lực và phẩm chất đạo đức ): dụng non kém về trình độ,
thiếu kiến thức, thiếu kinh nghiệm thì sẽ không có khả năng thẩm định và xử lý thông tin, đánh giá
khách hàng thiếu chính xác, mức vay,lãi suất vay và kỳ hạn không phù hợp; dẫn đến chất lượng tín
dụng thấp, rủi ro cao
- Sự giám sát của các cấp quản lý trong ngân hàng là thiếu sát sao : nếu cấp trên không có sự
kiểm tra, đánh giá xem quyết định của cán bộ đã thực sự chính xác chưa thì nguy cơ rủi ro tín dụng
sẽ là rất cao.
- Ngân hàng chưa đa dạng hoá các danh mục đầu tư: Quản trị danh mục làm cân đối và kiềm chế
rủi ro bằng cách nhận dạng, dự báo và kiểm soát mức độ rủi ro với từng thị trường, khách hàng, loại
sản phẩm tín dụng và điều kiện hoạt động khác nhau
b)Nguyên nhân thuộc về người vay :
- Do khách hàng kinh doanh thua lỗ nên mất khả năng trả nợ
- Do khách hàng cố tình chiếm dụng vốn của ngân hàng
c)Nguyên nhân khác :
- Chất lượngthông tin chưa cao.
- Những biến động kinh tế không dự báo được
- Sự thay đổi trong các chính sách kinh tế, pháp luật : Sự thiếu nhất quán trong các chính sách
kinh tế pháp luật cũng gây ảnh hưởng không nhỏ tới ngân hàng cũng như như các doanh nghiệp có
sử dụng vốn vay ngân hàng.
3)Tại Sao “ NHTM là công cụ đẻ nhà nước điều tiết vĩ mô nền kinh tế “?
Trong sự vận hành của nền kinh tế thị trường, NHTm hoạt động một cách hiệu quả thông qua các
nghiệp vụ kinh doanh của mình sẽ thực sụ là một công cụ để nhà nước điều tiết vĩ mô nền kinh tế,
góp phần thực hiện các mục tiêu của chính sách tiền tệ quốc gia như:ổn định giá cả, kiềm chế lạm
phát,tạo công ăn việc làm và tang trưởng kinh tế.
Bằng hoạt dộng tín dụng và thanh toán giữa các NHTM trong hệ thống, các NHTM đã góp phần
mở rộng khối lượng tiền cung ứng trong lưu thông. Thông qua việc cấp các khoản tín dụng cho các
ngành trong nền kinh tế, NHTM đã thực hiện việc dẫn dắt các luồng tiền,tập hợp và phân chia vốn
của thị trường, điềui khiển chúng một cách có hiệu quả, thực thi vai trò gián tiếp điều tiết vĩ mô
“Nhà nước điều tiết ngân hàng, ngân hàng dẫn dắt thị trường “
Các câu hỏi về NHTM - Người đăng: hoangquyen1902
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Các câu hỏi về NHTM 9 10 347