Ktl-icon-tai-lieu

các loại quyền chọn ngoại tệ trên thế giới

Được đăng lên bởi kientruong
Số trang: 40 trang   |   Lượt xem: 1805 lần   |   Lượt tải: 8 lần
[Chiến lược quyền chọn]

Nhóm 1 – NHK1 – K38

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH
UNIVERSITY OF ECONOMICS HO CHI MINH CITY
KHOA NGÂN HÀNG

TIỂU LUẬN THANH TOÁN QUỐC TẾ
Đề tài: Chiến lược quyền chọn
Giảng viên hướng dẫn: ThS. Vũ Thị Lệ Giang
Sinh viên thực hiện: Nhóm 1
Bùi Kim Yến - NH02
Nguyễn Thu Huyền My - NH03
Đinh Thị Hồng Ngọc - NH02
Trần Thị Bảo Trâm - NH01
Thới Mỹ Hằng - NH03
Lê Thị Ngọc Âu - NH02
Nguyễn Trần Trọng Nghĩa - NH03
Trương Trung Kiên - NH03

GVHD: ThS. Vũ Thị Lệ Giang

2

[Chiến lược quyền chọn]

Nhóm 1 – NHK1 – K38

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 1 tháng 2 năm 2015

 NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN 
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
............................................................................................................................

GVHD: ThS. Vũ Thị Lệ Giang

3

[Chiến lược quyền chọn]

Nhóm 1 – NHK1 – K38

 MỤC LỤC 
1

Giới thiệu nghiệp vụ quyền chọn...................
[Chi n l c quy n ch nế ượ ] Nhóm 1 – NHK1 – K38
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH
UNIVERSITY OF ECONOMICS HO CHI MINH CITY
KHOA NGÂN HÀNG
TIỂU LUẬN THANH TOÁN QUỐC TẾ
Đề tài: Chiến lược quyền chọn
GVHD: ThS. Vũ Th L Giang 2
Giảng viên hướng dẫn: ThS. Vũ Thị Lệ Giang
Sinh viên thực hiện: Nhóm 1
Bùi Kim Yến - NH02
Nguyễn Thu Huyền My - NH03
Đinh Thị Hồng Ngọc - NH02
Trần Thị Bảo Trâm - NH01
Thới Mỹ Hằng - NH03
Lê Thị Ngọc Âu - NH02
Nguyễn Trần Trọng Nghĩa - NH03
Trương Trung Kiên - NH03
các loại quyền chọn ngoại tệ trên thế giới - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
các loại quyền chọn ngoại tệ trên thế giới - Người đăng: kientruong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
40 Vietnamese
các loại quyền chọn ngoại tệ trên thế giới 9 10 979