Ktl-icon-tai-lieu

Các loại thu nhập, chi phí trong doanh nghiệp

Được đăng lên bởi ductranxuan
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 1028 lần   |   Lượt tải: 2 lần
[TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP]

Mục lục

GVHD: TS. NGUYỄN HÒA NHÂN
1

[TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP]

LỜI MỞ ĐẦU
Trong bối cảnh hội nhập kinh tế đang diễn ra sôi động, môi trường kinh
doanh ngày một trở nên khắc nghiệt hơn, các doanh nghiệp đang đứng trước
thách thức là làm sao để tồn tại và phát triển tốt. Để làm được điều đó,
doanh nghiệp càng phải quan tâm hơn nữa về vấn đề quản lý chi phí và thu
nhập.
Chi phí tạo nền cho việc định giá sản phẩm. Các doanh nghiệp đều muốn
định ra một mức giá có thể trang trải cho mọi chi phí sản xuất và phân phối
sản phẩm, bao gồm cả một mức lợi nhuận hợp lý cho những nỗ lực và rủi ro
của mình. Các doanh nghiệp phải xem xét cẩn thận các chi phí của mình để
từ đó thu được thu nhập cao. Nếu chi phí của doanh nghiệp cao hơn chi phí
của những doanh nghiệp khác khi sản xuất và phân phối một sản phẩm
tương tự, doanh nghiệp sẽ phải định ra một mức giá cao hơn các đối thủ của
mình hoặc kiếm lời ít hơn và phải ở vào một vị thế cạnh tranh bất lợi hơn.
Có thể nói, trong mỗi một doanh nghiệp, chi phí và thu nhập luôn là mối
quan tâm hàng đầu.

GVHD: TS. NGUYỄN HÒA NHÂN
2

[TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP]

Bài thuyết trình của nhóm sẽ đi qua các phần cụ thể:
1.

CHI PHÍ CỦA DOANH NGHIỆP:

a.

Khái niệm chi phí

b.

Phân loại chi phí doanh nghiệp

c.

Chi phí kinh doanh của doanh nghiệp

2.

THU NHẬP CỦA DOANH NGHIỆP

a.

Khái niệm thu nhập

b.

Điều kiện và thời điểm xác định thu nhập

c.

Kết cấu thu nhập của doanh nghiệp

d.

Các nhân tố ảnh hưởng đến thu nhập

e.

Ý nghĩa của thu nhập

3.

MỘT SỐ KHÁI NIỆM VÀ VẤN ĐỀ KHÁC LIÊN QUAN

CHI PHÍ CỦA DOANH NGHIỆP:
a. Khái niệm chi phí:
Trong quá trình kinh doanh của doanh nghiệp, chi phí thường xuyên phát
sinh, gắn liền với mọi hoạt động và có ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận thu
được. Vậy trước hết, ta cần tìm hiểu chi phí là gì?

Chi phí của doanh nghiệp là toàn bộ phí tổn doanh nghiệp bỏ ra trong một
thời kỳ nhất định nhằm đảm bảo cho mọi hoạt động của doanh nghiệp.

GVHD: TS. NGUYỄN HÒA NHÂN
3

[TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP]

*Phân biệt chi phí với giá thành
Giá thành là toàn bộ những chi phí phát sinh để sản xuất (giá vốn) và tiêu
thụ một khối lượng sản phẩm hoặc dịch vụ nhất định.
Chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm là hai khái niệm riêng biệt có
những mặt khác nhau:


Thứ nhất: Chi phí sản xuất luôn gắn liền với từng thời kỳ đã phát sinh
ra chúng, còn giá thành sản phẩm lại gắn liền với một khối lượng sản



phẩm, dịch vụ đã hoàn thành.
Thứ hai: Chi phí phát sinh trong doanh nghiệp được phân thành...
[TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP]
Mục lục
GVHD: TS. NGUYỄN HÒA NHÂN
1
Các loại thu nhập, chi phí trong doanh nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các loại thu nhập, chi phí trong doanh nghiệp - Người đăng: ductranxuan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Các loại thu nhập, chi phí trong doanh nghiệp 9 10 971