Ktl-icon-tai-lieu

các mô hình đo lường rrtd tại NHTM Á Châu

Được đăng lên bởi Đào Thu Hiền
Số trang: 68 trang   |   Lượt xem: 2234 lần   |   Lượt tải: 2 lần
1 số mô hình dùng để đo lường RRTD: Value at risk
TRƯỜNG ĐẠI HC KINH T H CHÍ MINH
KHOA TOÁN THNG KÊ
KHÓA LUN TT NGHIP
Đề tài:
Phân tích ri ro tín dng ti Ngân Hàng Á Châu (ACB)
- S dng mô hình : Value at Risk, Conditional Value at Risk
và các mô hình m rng
Thành ph H Chí Minh
Năm 2013
Giáo viên hướng dn : ThS. Trn Gia Tùng
Sinh viên thc hin : Hoàng Như Thịnh
Lp sinh viên : Toán Tài Chính I
Mã s sinh viên : 31091021500
Niên khóa : 2009 - 2013
các mô hình đo lường rrtd tại NHTM Á Châu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
các mô hình đo lường rrtd tại NHTM Á Châu - Người đăng: Đào Thu Hiền
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
68 Vietnamese
các mô hình đo lường rrtd tại NHTM Á Châu 9 10 980