Ktl-icon-tai-lieu

Các ngân hàng cần 566 tỷ USD để đáp ứng Basel III

Được đăng lên bởi Ngo Cuong
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 256 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Các ngân hàng cần 566 tỷ USD để đáp ứng Basel III
Theo Fitch, 29 nhà băng số 1 thế giới sẽ phải tăng tỷ lệ vốn lõi lên 9,5%.

Ngày 17/05, Tổ chức xếp hạng tín nhiệm Fitch thông báo 29 ngân hàng lớn nhất thế giới cần
bổ sung thêm 556 tỷ USD vốn mới có thể đáp ứng những yêu cầu khắt khe theo chuẩn Basel
III. Như vậy, các nhà băng sẽ phải cắt giảm cổ tức cho những nhà đầu tư và nâng phí giao
dịch.
Nghiên cứu của Fitch dựa trên 29 ngân hàng số 1 thế giới được G20 xếp hạng định chế tài
chính quan trọng nhất, buộc các tập đoàn này phải tăng tỷ lệ vốn lõi lên 9,5% đến đầu năm
2019. Danh sách trên bao gồm Barclays, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, JPMorgan
Chase và UBS.
Fitch đánh giá, các ngân hàng này hiện có tổng tài sản trị giá 47.000 tỷ USD, cần huy động
566 tỷ USD để đạt tỷ lệ 10% Basel III yêu cầu. Nhà băng có thể đưa ra một loạt chiến lược
bao gồm duy trì lợi nhuận tương lai, phát hành thêm cổ phiếu và giảm tỷ lệ tài sản rủi ro.
Tỷ lệ lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) có thể giảm từ mức trung bình 11% như hiện nay
xuống còn 8-9% theo chuẩn mới. Đối với những đơn vị muốn ROE khoảng 12-15%, Basel III
khiến họ phải cắt giảm chi phí đồng thời nâng giá dịch vụ lên mức có thể chấp nhận được.
Theo Fitch, mặc dù đến đầu năm 2019, chuẩn Basel III mới áp dụng, rất nhiều ngân hàng sẽ
phải thực hiện điều kiện này sớm hơn nhằm đối phó với sức ép từ nhà đầu tư và thị trường.
(Theo TTVN)

...
Các ngân hàng cần 566 tỷ USD để đáp ứng Basel III
Theo Fitch, 29 nhà băng số 1 thế giới sẽ phải tăng tỷ lệ vốn lõi lên 9,5%.
Ngày 17/05, Tổ chức xếp hạng tín nhiệm Fitch thông báo 29 ngân hàng lớn nhất thế giới cần
bổ sung thêm 556 tỷ USD vốn mới có thể đáp ứng những yêu cầu khắt khe theo chuẩn Basel
III. Như vậy, các nhà băng sẽ phải cắt giảm cổ tức cho những nhà đầu tư và nâng phí giao
dịch.
Nghiên cứu của Fitch dựa trên 29 ngân hàng số 1 thế giới được G20 xếp hạng định chế tài
chính quan trọng nhất, buộc các tập đoàn này phải tăng tỷ lệ vốn lõi lên 9,5% đến đầu năm
2019. Danh sách trên bao gồm Barclays, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, JPMorgan
Chase và UBS.
Fitch đánh giá, các ngân hàng này hiện có tổng tài sản trị giá 47.000 tỷ USD, cần huy động
566 tỷ USD để đạt tỷ lệ 10% Basel III yêu cầu. Nhà băng có thể đưa ra một loạt chiến lược
bao gồm duy trì lợi nhuận tương lai, phát hành thêm cổ phiếu và giảm tỷ lệ tài sản rủi ro.
Tỷ lệ lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) có thể giảm từ mức trung bình 11% như hiện nay
xuống còn 8-9% theo chuẩn mới. Đối với những đơn vị muốn ROE khoảng 12-15%, Basel III
khiến họ phải cắt giảm chi phí đồng thời nâng giá dịch vụ lên mức có thể chấp nhận được.
Theo Fitch, mặc dù đến đầu năm 2019, chuẩn Basel III mới áp dụng, rất nhiều ngân hàng sẽ
phải thực hiện điều kiện này sớm hơn nhằm đối phó với sức ép từ nhà đầu tư và thị trường.
(Theo TTVN)
Các ngân hàng cần 566 tỷ USD để đáp ứng Basel III - Người đăng: Ngo Cuong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Các ngân hàng cần 566 tỷ USD để đáp ứng Basel III 9 10 379