Ktl-icon-tai-lieu

Các nghiệp vụ cấp tín dụng trong ngân hàng

Được đăng lên bởi Hương Đặng
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 248 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tự hào là Doanh nghiệp số 1 Việt Nam (do UNDP xếp hạng tháng 10/2007),
AGRIBANK luôn hoạt động với phương châm “Mang phồn thịnh đến với khách
hàng”.
Với mạng lưới rộng khắp cả nước, AGRIBANK hướng tới tất cả các khách hàng
thuộc mọi thành phần kinh tế, sẵn sàng hỗ trợ kịp thời nhu cầu vay vốn ngắn,
trung và dài hạn với dịch vụ tốt nhất, thời gian nhanh nhất và thủ tục đơn giản
nhất.
A. CHO VAY
I. Cho vay cá nhân & Hộ gia đình
Agribank luôn sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu vay vốn của các cá nhân, Hộ gia đình
phục vụ nhu cầu sản xuất, kinh doanh, các dự án đầu tư, tiêu dùng và phục vụ đời
sống... với :
Thời hạn vay phù hợp với nhu cầu vay và khả năng trả nợ của khách hàng
Mức vay đáp ứng nhu cầu vay vốn thực tế của khách hàng
Lãi suất vay theo lãi suất hiện hành của Agribank
Thủ tục nhanh chóng, gọn nhẹ.
Khách hàng có thể dễ dàng lựa chọn các sản phẩm cho vay phù hợp với điều kiện của
mình:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Cho vay vốn để phục vụ sản xuất kinh doanh
Cho vay lưu vụ
Cho vay thực hiện nhu cầu phục vụ đời sống
Cho vay mua sắm nhà ở, phương tiện vận chuyển …
Cho vay cầm cố giấy tờ có giá
Cho vay người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài
Cho vay trả góp
Cho vay thông qua nghiệp vụ phát hành thẻ tín dụng

1. Cho vay vốn để phục vụ sản xuất kinh doanh:

Khách hàng là các hộ gia đình và cá nhân có đủ điều kiện, khả năng sản xuất kinh
doanh trong các lĩnh vực nông, lâm, ngư, diêm nghiệp và dịch vụ.
Thời hạn vay phù hợp với chu kỳ sản xuất kinh doanh và thời gian thu hồi vốn của
dự án, phương án sản xuất kinh doanh.
2. Cho vay lưu vụ :
Riêng khách hàng là các hộ gia đình, cá nhân ở vùng chuyên canh, xen canh lúa và

các cây ngắn hạn khác có thể sử dụng phương thức cho vay lưu vụ.
Thời hạn cho vay phù hợp với chu kỳ sản xuất kinh doanh và thời gian thu hồi vốn
của dự án phương án xin vay và không quá thời hạn của 1 vụ kế tiếp.
3. Cho vay thực hiện nhu cầu phục vụ đời sống:
Khách hàng là các hộ gia đình và cá nhân có nhu cầu vay vốn phục vụ đời sống và
sinh
hoạt.
Có thu nhập ổn định và có khả năng tài chính để trả nợ khoản vay. Riêng khách
hàng là người hưởng lương chỉ cần xác nhận của cơ quan quản lý lao động về các
khoản thu nhập của mình.
4. Cho vay mua sắm nhà ở, phương tiện vận chuyển …phục vụ sx và đời
sống:
Khách hàng có nhu cầu vay vốn để mua sắm nhà ở, phương tiện vận chuyển phục
vụ sản xuất.
Có thu nhập ổn định và có khả năng tài chính để trả nợ tiền vay. Khách hàng là
người hưởng lương thì chỉ cần xác nhận của cơ quan quản lý lao động về các
kh...
Tự hào là Doanh nghiệp số 1 Việt Nam (do UNDP xếp hạng tháng 10/2007),
AGRIBANK luôn hoạt động với phương châm “Mang phồn thịnh đến với khách
hàng”.
Với mạng lưới rộng khắp cả nước, AGRIBANK hướng tới tất cả các khách hàng
thuộc mọi thành phần kinh tế, sẵn sàng hỗ trợ kịp thời nhu cầu vay vốn ngắn,
trung và dài hạn với dịch vụ tốt nhất, thời gian nhanh nhất và thủ tục đơn giản
nhất.
A. CHO VAY
I. Cho vay cá nhân & Hộ gia đình
Agribank luôn sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu vay vốn của các cá nhân, Hộ gia đình
phục vụ nhu cầu sản xuất, kinh doanh, các dự án đầu tư, tiêu dùng và phục vụ đời
sống... với :
Thời hạn vay phù hợp với nhu cầu vay và khả năng trả nợ của khách hàng
Mức vay đáp ứng nhu cầu vay vốn thực tế của khách hàng
Lãi suất vay theo lãi suất hiện hành của Agribank
Thủ tục nhanh chóng, gọn nhẹ.
Khách hàng có thể dễ dàng lựa chọn các sản phẩm cho vay phù hợp với điều kiện của
mình:
1. Cho vay vốn để phục vụ sản xuất kinh doanh
2. Cho vay lưu vụ
3. Cho vay thực hiện nhu cầu phục vụ đời sống
4. Cho vay mua sắm nhà ở, phương tiện vận chuyển …
5. Cho vay cầm cố giấy tờ có giá
6. Cho vay người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài
7. Cho vay trả góp
8. Cho vay thông qua nghiệp vụ phát hành thẻ tín dụng
1. Cho vay vốn để phục vụ sản xuất kinh doanh:
Khách hàng là các hộ gia đình và cá nhân có đủ điều kiện, khả năng sản xuất kinh
doanh trong các lĩnh vực nông, lâm, ngư, diêm nghiệp và dịch vụ.
Thời hạn vay phù hợp với chu kỳ sản xuất kinh doanh và thời gian thu hồi vốn của
dự án, phương án sản xuất kinh doanh.
2. Cho vay lưu vụ :
Riêng khách hàng là các hộ gia đình, cá nhân ở vùng chuyên canh, xen canh lúa và
Các nghiệp vụ cấp tín dụng trong ngân hàng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các nghiệp vụ cấp tín dụng trong ngân hàng - Người đăng: Hương Đặng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Các nghiệp vụ cấp tín dụng trong ngân hàng 9 10 806