Ktl-icon-tai-lieu

Cam kết của Việt Nam với WTO trong lĩnh vực chứng khoán

Được đăng lên bởi shuong91
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1040 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Cam kết của Việt Nam với WTO trong lĩnh vực chứng khoán
Chứng khoán là một lĩnh vực mới mẻ ở Việt Nam. Luật Chứng khoán được Quốc hội
thông qua năm 2006 và có hiệu lực từ 1/1/2007. Những cam kết của Việt Nam trong
WTO phù hợp với Luật Chứng khoán được ban hành.
Các cam kết về dịch vụ chứng khoán
Trong 6 hình thức cung cấp dịch vụ chứng khoán qua biên giới, Việt Nam chỉ cam
kết có 2 dịch vụ cung cấp tin tài chính và các dịch vụ tư vấn phụ trợ.
Sau 5 năm kể từ khi Việt Nam gia nhập WTO, các nhà cung cấp dịch vụ chứng
khoán nước ngoài sẽ được thành lập chi nhánh ở những loại hình như cung cấp dịch
vụ quản lý tài sản như quản lý danh mục đầu tư, quản lý quỹ hưu trí, các dịch vụ lưu
ký và tín thác; dịch vụ tư vấn, trung gian và các dịch vụ phụ trợ liên quan đến chứng
khoán, bao gồm tư vấn và nghiên cứu đầu tư, danh mục đầu tư, tư vấn về mua lại
công ty, lập chiến lược và cơ cấu lại công ty.
Còn trước mắt, ngay khi Việt Nam gia nhập WTO, các nhà cung cấp dịch vụ chứng
khoán nước ngoài chỉ được phép được thành lập văn phòng đại diện và công ty liên
doanh với đối tác Việt Nam. Và tỷ lệ vốn góp của phía nước ngoài trong liên doanh
đó không vượt quá 49%.
Việt Nam cũng cam kết sẽ không hạn chế việc tiêu dùng dịch vụ chứng khoán ở nước
ngoài.
Như vậy, thời điểm quan trọng nhất đối với thị trường chứng khoán (TTCK) Việt
Nam sẽ đến trong ít nhất 5 năm tới, khi Việt Nam cho phép thành lập các công ty
chứng khoán 100% vốn nước ngoài. Đây sẽ là một áp lực cạnh tranh lớn đối với các
công ty chứng khoán trong nước.
Cơ hội và thách thức của dịch vụ chứng khoán
TTCK Việt Nam được đánh giá là đang ở giai đoạn đầu của sự phát triển. Đây cũng
là thời điểm nở rộ các công ty chứng khoán thành lập mới trong nước. Quãng thời
gian 5 năm còn lại được đánh giá là bước đệm cần thiết để công ty chứng khoán nội
địa hoàn thiện hơn và chuẩn bị tốt hơn cho cuộc hội nhập thực sự.
Liên quan đến bước đệm trên, nhiều công ty chứng khoán nước ngoài cũng đã bắt
đầu đến Việt Nam bằng việc thành lập các văn phòng đại diện, xây dựng vốn kinh
nghiệm và nắm bắt thị trường để sẵn sàng nhập cuộc ngay một khi rào cản được xóa
bỏ.
Nhờ có sự tham gia thị trường của các công ty chứng khoán, công ty quản lý quĩ có
vốn đầu tư nước ngoài và các chi nhánh sẽ làm thị trường sôi động hơn. Bên cạnh đó,

việc tham gia ngày càng nhiều của các công ty chứng khoán nước ngoài với vai trò là
định chế trung gian trên thị trường cũng sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển của
TTCK. Đồng thời tạo điều kiện tăng cường trao đổi k...
Cam kết của Việt Nam với WTO trong lĩnh vực chứng khoán
Chứng khoán là một lĩnh vực mới mẻ ở Việt Nam. Luật Chứng khoán được Quốc hội
thông qua năm 2006 hiệu lực từ 1/1/2007. Những cam kết của Việt Nam trong
WTO phù hợp với Luật Chứng khoán được ban hành.
Các cam kết về dịch vụ chứng khoán
Trong 6 hình thức cung cấp dịch vụ chứng khoán qua biên giới, Việt Nam chỉ cam
kết 2 dịch vụ cung cấp tin tài chính các dịch vụ vấn phụ trợ.
Sau 5 năm kể từ khi Việt Nam gia nhập WTO, các nhà cung cấp dịch vụ chứng
khoán nước ngoài sẽ được thành lập chi nhánh những loại hình như cung cấp dịch
vụ quản tài sản như quản danh mục đầu tư, quản quỹ hưu trí, các dịch vụ lưu
tín thác; dịch vụ vấn, trung gian các dịch vụ phụ trợ liên quan đến chứng
khoán, bao gồm vấn nghiên cứu đầu tư, danh mục đầu tư, vấn về mua lại
công ty, lập chiến lược và cơ cấu lại công ty.
Còn trước mắt, ngay khi Việt Nam gia nhập WTO, c nhà cung cấp dịch vụ chứng
khoán nước ngoài chỉ được phép được thành lập văn phòng đại diện công ty liên
doanh với đối c Việt Nam. tỷ lệ vốn góp của phía nước ngoài trong liên doanh
đó không vượt quá 49%.
Việt Nam cũng cam kết sẽ không hạn chế việc tiêu dùng dịch vụ chứng khoán ở nước
ngoài.
Như vậy, thời điểm quan trọng nhất đối với thị trường chứng khoán (TTCK) Việt
Nam sẽ đến trong ít nhất 5 m tới, khi Việt Nam cho phép thành lập các công ty
chứng khoán 100% vốn nước ngoài. Đây sẽ một áp lực cạnh tranh lớn đối với các
công ty chứng khoán trong nước.
Cơ hội và thách thức của dịch vụ chứng khoán
TTCK Việt Nam được đánh giá đang giai đoạn đầu của sự phát triển. Đây cũng
thời điểm nở rộ các công ty chứng khoán thành lập mới trong nước. Quãng thời
gian 5 năm còn lại được đánh giá bước đệm cần thiết để công ty chứng khoán nội
địa hoàn thiện hơn và chuẩn bị tốt hơn cho cuộc hội nhập thực sự.
Liên quan đến bước đệm trên, nhiều công ty chứng khoán nước ngoài cũng đã bắt
đầu đến Việt Nam bằng việc thành lập các văn phòng đại diện, xây dựng vốn kinh
nghiệm nắm bắt thị trường để sẵn sàng nhập cuộc ngay một khi rào cản được xóa
bỏ.
Nhờ sự tham gia thị trường của các công ty chứng khoán, công ty quản q
vốn đầu tư nước ngoài và các chi nhánh sẽ làm thị trường sôi động hơn. Bên cạnh đó,
Cam kết của Việt Nam với WTO trong lĩnh vực chứng khoán - Trang 2
Cam kết của Việt Nam với WTO trong lĩnh vực chứng khoán - Người đăng: shuong91
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Cam kết của Việt Nam với WTO trong lĩnh vực chứng khoán 9 10 473