Ktl-icon-tai-lieu

cẩm năng kiến thức dịch vụ ngân hàng

Được đăng lên bởi kieuanhdang92
Số trang: 80 trang   |   Lượt xem: 1955 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Cẩm Nang Kiến Thức Dịch Vụ Ngân Hàng
cho doanh nghiệp vừa và nhỏ (“SME”)
DỊCH VỤ TƯ VẤN CỦA IFC | TIẾP CẬN TÀI CHÍNH

Cùng Hợp Tác với:

2009 © Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC)
Ấn bản lần thứ nhất
2121 Pennsylvania Avenue NW
Washington, D.C. 20433, USA
Số điện thoại: 202–473–1000
Internet: IFC.org
Giữ mọi quyền
Mặc dù dựa trên các nguồn mà IFC được cho là đáng tin cậy, thông tin này không bảo đảm về mức độ chính xác và không được coi là thông
tin đầy đủ.
Thông tin này không được coi như (cho dù là rõ ràng hay ngụ ý) là bất kỳ đề xuất đầu tư nào, và do đó IFC không được đăng ký theo Đạo Luật
Chuyên Gia Tư Vấn Đầu Tư Hoa Kỳ ban hành năm 1940.
Việc đặt tên và tên địa lý trong ấn phẩm này chỉ nhằm mục đích duy nhất là giúp người đọc tiện tham khảo và không phải là sự xác nhận của
IFC, Ngân Hàng Thế Giới hoặc bất kỳ tổ chức liên kết nào khác về tình trạng pháp lý của bất kỳ lãnh thổ nào hay việc chứng thực hoặc chấp
nhận các ranh giới đó.
Bất kỳ quan điểm nào được thể hiện trong tài liệu này đều là quan điểm của các tác giả chứ không nhất thiết phản ánh quan điểm của Ngân
Hàng Thế Giới hoặc Tổ chức Tài Chính Quốc Tế.
Các Quyền và Sự Cho Phép
Các thông tin trong ấn phẩm này đã được cấp bản quyền. Việc sao chép và/hoặc gửi đi một phần hay toàn bộ tài liệu này mà không được
phép  có thể bị coi là vi phạm luật pháp hiện hành. Tập Đoàn Ngân Hàng Thế Giới khuyến khích phổ biến tác phẩm của mình và thông
thường sẽ cho phép tái bản các phần của tài liệu đó.
Để xin phép sao chụp hoặc tái bản bất kỳ phần nào trong tác phẩm này, vui lòng gửi yêu cầu cùng với thông tin đầy đủ tới Copyright Clearance
Center Inc., 222 Rosewood Drive, Danvers, MA 01923, USA; số điện thoại: 978–750–8400; fax: 978–750–4470; Internet: 
Mọi yêu cầu khác về quyền và giấy phép sử dụng, bao gồm cả quyền lợi chi nhánh, xin gửi tới Office of the Publisher, The World Bank, 1818 H Street
NW, Washington, D.C. 20433, USA; fax: 202-522-2422; e-mail: pubrights@worldbank.org.

Nội dung
Danh Sách Các Từ Viết Tắt	

2

Lời Nói Đầu	

3

Lời Giới Thiệu	

4

Phần Trình Bày Chi Tiết	

5

Lời Giới Thiệu	

7

SME và “Phần Giữa Còn Thiếu”	

9

Các Định Nghĩa về Thị Trường SME	

9

Tầm Quan Trọng Kinh Tế của Các SME	

11

Nhu Cầu Chưa Được Đáp Ứng về Dịch Vụ Ngân Hàng	

12

Cơ Hội Sử Dụng Dịch Vụ Ngân Hàng SME	

14

Khắc Phục Phần Giữa Còn Thiếu: Dịch Vụ Ngân Hàng SME Hiện Nay	

17

Cơ Cấu Ngành	

19

Vai Trò của Môi Trường Hoạt Động	

20

Các Trở Ngại và Phương Thức Hoạt Động dựa trên Giá Trị của Dịc...
Cm Nang Kiến Thức Dch V Nn Hàng
cho doanh nghip va và nh(SME”)
DCH V TƯ VẤN CỦA IFC
|
TIP CN TÀI CHÍNH
Cùng Hợp Tác với:
cẩm năng kiến thức dịch vụ ngân hàng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
cẩm năng kiến thức dịch vụ ngân hàng - Người đăng: kieuanhdang92
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
80 Vietnamese
cẩm năng kiến thức dịch vụ ngân hàng 9 10 716