Ktl-icon-tai-lieu

câu hỏi đúng sai tài chính tiền tệ có đáp án

Được đăng lên bởi vyvuong15
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 5751 lần   |   Lượt tải: 32 lần
1. Khi NHTW bán trái phiếu chính phủ cho các NHTM thì lượng vốn sẵn sàng cho
vay của các NHTM tăng lên
1.Sai.khi NHTW bán trái phiếu cho NHTM làm khoản tiền dự trữ của NHTM
chuyển thành CK dẫn tới cho vay giảm xuống
2. Thay đổi ko dự tính trong mức giá dẫn tới sự tái phân phối lại thu nhập thực tế2. Đúng. thay đổi không dự tính trong mức giá làm lãi suất trở nên méo mó.
khi giá cả tăng lên làm người đi vay có lợi hơn, giá cả giảm xuống làm người
cho vay có lợi hơn.
3. lãi suất thực là lãi suất ghi trên các hợp đồng kinh tế. .
3.Sai. lãi suất danh nghĩa là lãi suất được ghi trên các hợp đồng kinh tế, lãi
suất thực là lại suất danh nghĩa đã bỏ qua lạm phát
4.Trong hoạt động của NHTM , nội dung quản lý quan trọng nhất là quản lý các
món cho vay.4 Sai. trong hoạt động NHTM thì 3 nội dung quản lý quan trọng hàng đầu là:
đảm bảo tính thanh khoản, tránh vỡ nợ, giảm thiểu chi phí quản lý nguồn
vốn.
5.Công ty bảo hiểm thực hiện huy động vốn bằng cách nhận tiền gửi và phát hành
các giấy tờ có giá5. Sai.công ty bảo hiểm huy động vốn bằng cách thu chi phí bảo hiểm từ việc
bán hợp đồng bảo hiểm
6. Lãi suất thực là lãi suất tiền gửi của ngân hàng thương mại sau khi đã loại bỏ đi
yếu tố lạm phát. –(chỉ đúng 1 phần)
.6.Sai Lãi suất thực là lãi suất danh nghĩa(được ghi trên các hợp đồng kinh tế,
trên các thông tin đại chúng, ti vi v.v.) sau khi loại bỏ lạm phát.
7. lãi suất thực là lãi suất hoàn vốn-.7.Sai (giải thích tương tự).
8. NHTW mở tài khoản cho DN nhà nước và kho bạc nhà nước-8 Sai. NHTW chỉ
mở tài khoản cho kho bạc nhà nước, ngân hàng và các tổ chức tín dụng.
9. chính sách chiết khấu là công cụ quan trọng nhất của chính sách tiền tệ do nó có
thể ngăn chặn đc sự sụp đổ hàng loạt của các NHTM
9.Sai.chiết khấu không phải là công cụ quan trọng nhất của chính sách tiền tệ
vì NHTM ko nhất thiết phải vay vốn từ NHTW. Quan trọng nhất là nghiệp vụ

thị trường mở, cái này có thể đọc trong giáo trình cũng có nói tới (trang 224
giáo trình có viết: thị trường mở là công cụ quan trọng nhất của NHTW trong
việc điều tiết lượng tiền..)
10.Chứng chỉ tiền gửi là công cụ tài chính có độ an toàn cao nhất do nó đc các
ngân hàng thương mại phát hành10. công cụ tài chính an toàn nhất là tín phiếu kho bạc chứ không phải là trái
phiếu chính phủ, vì tín phiếu kho bạc được đảm bảo chi trả và có thời hạn
ngắn do đó tí bị biến động, nên là công cụ an toàn nhất
--------------------------------------------1,Một trong những mục tiêu của chính sách tiền tệ là đạt được tình trạng toàn dụng
nhân c...
1. Khi NHTW bán trái phiếu chính phủ cho các NHTM thì lượng vốn sẵn sàng cho
vay của các NHTM tăng lên
1.Sai.khi NHTW bán trái phiếu cho NHTM làm khoản tiền dự trữ của NHTM
chuyển thành CK dẫn tới cho vay giảm xuống
2. Thay đổi ko dự tính trong mức giá dẫn tới sự tái phân phối lại thu nhập thực tế-
2. Đúng. thay đổi không dự tính trong mức giá làm lãi suất trở nên méo mó.
khi giá cả tăng lên làm người đi vay có lợi hơn, giá cả giảm xuống làm người
cho vay có lợi hơn.
3. lãi suất thực là lãi suất ghi trên các hợp đồng kinh tế. .
3.Sai. lãi suất danh nghĩa là lãi suất được ghi trên các hợp đồng kinh tế, lãi
suất thực là lại suất danh nghĩa đã bỏ qua lạm phát
4.Trong hoạt động của NHTM , nội dung quản lý quan trọng nhất là quản lý các
món cho vay-
.4 Sai. trong hoạt động NHTM thì 3 nội dung quản lý quan trọng hàng đầu là:
đảm bảo tính thanh khoản, tránh vỡ nợ, giảm thiểu chi phí quản lý nguồn
vốn.
5.Công ty bảo hiểm thực hiện huy động vốn bằng cách nhận tiền gửi và phát hành
các giấy tờ có giá-
5. Sai.công ty bảo hiểm huy động vốn bằng cách thu chi phí bảo hiểm từ việc
bán hợp đồng bảo hiểm
6. Lãi suất thực là lãi suất tiền gửi của ngân hàng thương mại sau khi đã loại bỏ đi
yếu tố lạm phát. –(chỉ đúng 1 phần)
.6.Sai Lãi suất thực là lãi suất danh nghĩa(được ghi trên các hợp đồng kinh tế,
trên các thông tin đại chúng, ti vi v.v.) sau khi loại bỏ lạm phát.
7. lãi suất thực là lãi suất hoàn vốn-.7.Sai (giải thích tương tự).
8. NHTW mở tài khoản cho DN nhà nước và kho bạc nhà nước-8 Sai. NHTW chỉ
mở tài khoản cho kho bạc nhà nước, ngân hàng và các tổ chức tín dụng.
9. chính sách chiết khấu là công cụ quan trọng nhất của chính sách tiền tệ do nó có
thể ngăn chặn đc sự sụp đổ hàng loạt của các NHTM
9.Sai.chiết khấu không phải là công cụ quan trọng nhất của chính sách tiền tệ
vì NHTM ko nhất thiết phải vay vốn từ NHTW. Quan trọng nhất là nghiệp vụ
câu hỏi đúng sai tài chính tiền tệ có đáp án - Trang 2
câu hỏi đúng sai tài chính tiền tệ có đáp án - Người đăng: vyvuong15
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
câu hỏi đúng sai tài chính tiền tệ có đáp án 9 10 816