Ktl-icon-tai-lieu

Câu hỏi liên quan đến môn cơ sở phân tích chính sách kinh tế Học Viện Tài Chính

Được đăng lên bởi Thuc Linh Hoang
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 1017 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Giải đáp các vấn đề liên quan đến bỏ phiếu và bầu cử
Hỏi: Ngày bầu cử được quy định như thế nào? Trong trường hợp
nào thì hoãn ngày bỏ phiếu hoặc bỏ phiếu sớm hơn ngày quy định? Ai có
quyền quyết định?
Trả lời: Việc bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng
nhân dân các cấp được tiến hành trong cùng một ngày trên cả nước.
Ngày bầu cử phải là ngày chủ nhật, do Uỷ ban thường vụ Quốc hội ấn
định và công bố chậm nhất là một trăm lẻ năm ngày trước ngày bầu cử để bảo
đảm mọi công dân có điều kiện tham gia thực hiện một cách đầy đủ quyền bầu
cử của mình.
Trong trường hợp đặc biệt do thiên tai, địch hoạ hoặc ở hải đảo, vùng
núi, vùng cao, vùng xa, vùng sâu, vùng đi lại khó khăn... cần hoãn ngày bỏ
phiếu hoặc bỏ phiếu sớm hơn ngày quy định ở khu vực bỏ phiếu nào, thì Tổ
bầu cử ở khu vực bỏ phiếu đó phải kịp thời báo cáo Ban bầu cử để đề nghị Uỷ
ban bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh trình Hội
đồng bầu cử xem xét, quyết định.
Hỏi: Việc bỏ phiếu được bắt đầu và kết thúc khi nào? Việc bỏ phiếu
có thể bắt đầu sớm và kết thúc sớm hoặc muộn hơn không? Ai có quyền
quyết định?
Trả lời: Việc bỏ phiếu bắt đầu từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối cùng ngày.
Đây là khoảng thời gian thuận lợi và phù hợp nhất đối với mọi người trong
ngày. Tuy nhiên, tuỳ tình hình thực tế ở địa phương, Tổ bầu cử có thể quyết
định cho bắt đầu bỏ phiếu sớm hơn, nhưng không được trước 5 giờ sáng hoặc
kết thúc muộn hơn nhưng không quá 10 giờ đêm.
Trong ngày bầu cử, các thành viên của Tổ bầu cử phải đến sớm hơn 7
giờ sáng hoặc sớm hơn giờ khai mạc mà Tổ đã quy định để kiểm tra nơi bỏ
phiếu và tiến hành khai mạc cuộc bỏ phiếu.
Khi đã hết giờ bỏ phiếu, nếu còn cử tri ở phòng bỏ phiếu mà chưa kịp bỏ
phiếu thì chỉ sau khi số cử tri này bỏ phiếu xong, Tổ bầu cử mới được tuyên bố
kết thúc cuộc bỏ phiếu.
Hỏi: Phòng bỏ phiếu được trang trí như thế nào?
Trả lời: Mỗi khu vực bỏ phiếu phải có một hoặc nhiều địa điểm bỏ
phiếu.
Địa điểm bỏ phiếu được bố trí ở những nơi công cộng, như trụ sở Uỷ ban
nhân dân, trường học, câu lạc bộ, những nơi trung tâm… thuận tiện cho cử tri
cũng như thuận lợi cho việc bố trí các trang thiết bị phục vụ cho cuộc bầu cử.
Các địa điểm bỏ phiếu cần được trang trí trang nghiêm, thống nhất, bảo đảm
tiết kiệm. Ngoài việc trang trí cờ, biểu ngữ… mỗi nơi bỏ phiếu cần có những
trang bị thiết yếu như hòm phiếu, bàn ghế, bút, mực ...có nội quy phòng bỏ

phiếu, danh sách cử tri, các phòng kín đủ ánh sáng để cử tri thực hiện việc bỏ
phiếu. Tổ bầu cử có nhiệm vụ b...
Giải đáp các vấn đề liên quan đến bỏ phiếu và bầu cử
Hỏi: Ngày bầu cử được quy định như thế nào? Trong trường hợp
nào thì hoãn ngày bỏ phiếu hoặc bỏ phiếu sớm hơn ngày quy định? Ai
quyền quyết định?
Trả lời: Việc bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội đại biểu Hội đồng
nhân dân các cấp được tiến hành trong cùng một ngày trên cả nước.
Ngày bầu cử phải ngày chủ nhật, do U ban thường v Quốc hội ấn
định công b chậm nhất một trăm lẻ năm ngày trước ngày bầu cử để bảo
đảm mọi công dân điều kiện tham gia thực hiện một cách đầy đủ quyền bầu
cử của mình.
Trong trường hợp đặc biệt do thiên tai, địch hoạ hoặc hải đảo, vùng
núi, vùng cao, vùng xa, vùng sâu, vùng đi lại khó khăn... cần hoãn ngày bỏ
phiếu hoặc bỏ phiếu sớm hơn ngày quy định khu vực bỏ phiếu nào, thì Tổ
bầu cử khu vực bỏ phiếu đó phải kịp thời báo cáo Ban bầu cử đ đnghị Uỷ
ban bầu cử đại biểu Quốc hội đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh trình Hội
đồng bầu cử xem xét, quyết định.
Hỏi: Việc bỏ phiếu được bắt đầu kết thúc khi nào? Việc bỏ phiếu
thể bắt đầu sớm kết thúc sớm hoặc muộn hơn không? Ai quyền
quyết định?
Trả lời: Việc bỏ phiếu bắt đầu từ 7 gi sáng đến 7 giờ tối cùng ngày.
Đây khoảng thời gian thuận lợi p hợp nhất đối với mọi người trong
ngày. Tuy nhiên, tuỳ nh nh thực tế địa phương, Tổ bầu cử thể quyết
định cho bắt đầu bỏ phiếu sớm hơn, nhưng không được trước 5 giờ sáng hoặc
kết thúc muộn hơn nhưng không quá 10 giờ đêm.
Trong ngày bầu cử, các thành viên của Tổ bầu cử phải đến sớm hơn 7
giờ sáng hoặc sớm hơn giờ khai mạc T đã quy định để kiểm tra nơi b
phiếu và tiến hành khai mạc cuộc bỏ phiếu.
Khi đã hết giờ bỏ phiếu, nếu còn cử tri phòng bỏ phiếu mà chưa kịp bỏ
phiếu thì chỉ sau khi số cử tri này bỏ phiếu xong, Tổ bầu cử mới được tuyên bố
kết thúc cuộc bỏ phiếu.
Hỏi: Phòng bỏ phiếu được trang trí như thế nào?
Trả lời: Mỗi khu vực bỏ phiếu phải một hoặc nhiều địa điểm bỏ
phiếu.
Địa điểm bỏ phiếu được bố trí ở những nơi công cộng, như trụ sở Uỷ ban
nhân dân, trường học, câu lạc bộ, những nơi trung tâm… thuận tiện cho cử tri
cũng n thuận lợi cho việc bố trí các trang thiết bị phục vụ cho cuộc bầu cử.
Các địa điểm b phiếu cần được trang t trang nghiêm, thống nhất, bảo đảm
tiết kiệm. Ngoài việc trang trí cờ, biểu ngữ… mỗi nơi bỏ phiếu cần những
trang bị thiết yếu như hòm phiếu, bàn ghế, bút, mực ...có nội quy phòng bỏ
Câu hỏi liên quan đến môn cơ sở phân tích chính sách kinh tế Học Viện Tài Chính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Câu hỏi liên quan đến môn cơ sở phân tích chính sách kinh tế Học Viện Tài Chính - Người đăng: Thuc Linh Hoang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Câu hỏi liên quan đến môn cơ sở phân tích chính sách kinh tế Học Viện Tài Chính 9 10 120