Ktl-icon-tai-lieu

Chiến lược huy động vốn tại NHNN&PTNT

Được đăng lên bởi Tien Le
Số trang: 99 trang   |   Lượt xem: 5085 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
KHOA KINH TẾ QUẢN TRỊ KINH DOANH

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP
Tên đề tài:

CHIẾN LƯỢC HUY ĐỘNG VỐN
TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT
TRIỂN NÔNG THÔN
CHI NHÁNH TỈNH CÀ MAU

Giáo viên hướng dẫn

Sinh viên thực hiện

Ths. Nguyễn Thị Kim Phượng

Huỳnh Thị Thuý Phượng

Ths. Đỗ Thị Tuyết

MSSV: 4031276
Lớp: TC – TD 02 K29

THÁNG 5 NĂM 2007

LỜI CẢM TẠ
Trước hết em xin chân thành cảm ơn NHNo&PTNT Tỉnh Cà mau đặc biệt
là Ban lãnh đạo ngân hàng đã tạo điều kiện cho em vào thực tập và nhiệt tình
giúp đỡ em trong thời gian thực tập để em hoàn thành quyển luận văn tốt
nghiệp này.
Em xin chân thành cảm ơn sự giảng dạy qua bốn năm học của quý thầy cô
trường Đại học Cần Thơ, đặc biệt là thầy cô khoa Kinh tế - Quản trị kinh
doanh. Em xin cảm ơn Cô Đỗ Thị Tuyết và Cô Nguyễn Thị Kim Phượng đã
trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ em rất nhiều để em hoàn thành đề tài luận văn
tốt nghiệp.
Trong quá trình thực tập, do thời gian có hạn nên nghiên cứu chưa sâu,
mặt khác kiến thức còn hạn chế, chủ yếu là lý thuyết cũng như kinh nghiệm
thực tế chưa có nên không tránh khỏi những sai sót. Do đó, để bài luận văn
được hoàn chỉnh hơn, kính mong nhận được những ý kiến đóng góp chân tình
của giáo viên hướng dẫn cũng như Ban lãnh đạo ngân hàng.
Trước khi dứt lời, em xin kính chúc quý thầy cô; các chú, các anh, chị trong
NHNo&PTNT Tỉnh Cà mau dồi dào sức khỏe, thành đạt và hạnh phúc. Kính
chúc NHNo&PTNT Tỉnh Cà mau ngày càng lớn mạnh và phát triển bền vững.
Xin chân thành cảm ơn!

Sinh viên thực hiện
Huỳnh Thị Thuý Phượng

i

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

–¯—
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------...
TRƯỜNG ĐẠI HC CN THƠ
KHOA KINH T QUN TR KINH DOANH
LUN VĂN TT NGHIP
Tên đề tài:
CHIN LƯỢC HUY ĐỘNG VN
TI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIP VÀ PHÁT
TRIN NÔNG TN
CHI NHÁNH TNHMAU
Giáo viên hướng dn Sinh viên thc hin
Ths. Nguyn Th Kim Phượng Hunh Th Thuý Phượng
Ths. Đỗ Th Tuyết MSSV: 4031276
Lp: TC TD 02 K29
THÁNG 5 NĂM 2007
Chiến lược huy động vốn tại NHNN&PTNT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chiến lược huy động vốn tại NHNN&PTNT - Người đăng: Tien Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
99 Vietnamese
Chiến lược huy động vốn tại NHNN&PTNT 9 10 199