Ktl-icon-tai-lieu

Chiến thuật và nguyên tắc trong đàm phán

Được đăng lên bởi hongnhung-93vp
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 940 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chiến thuật và nguyên tắc trong đàm phán
Ngày nay, trên toàn lãnh thổ Việt Nam, nền kinh tế hoạt động theo cơ chế thị trường có sự điều
tiết của nhà nước. Trong một cơ chế như thế, các cá thể, tập thể cần một lưu lượng giao tiếp rất
lớn hàng ngày. Một trong các vấn đề cốt lõi của các cuộc giao tiếp là sự đàm phán và thương
lượng. Có người nói đó là linh hồn của giao tiếp. Cuốn sách này nhằm giúp các bạn một số kỹ
năng và phương pháp để trở thành người đàm phán và thương lượng giỏi. Tư tưởng của nó là:
Nếu bạn là người đi đàm phán và thương lượng, bạn luôn luôn phải nghĩ và tạo điều kiện cho đối
tác (hay bên kia) cũng đạt được thắng lợi như bạn chứ không phải là đàm phán chỉ mang lại
thắng lợi cho bạn mà thôi, tức là cả hai cùng có lợi.
Tại sao lại như vậy? Bởi vì trong thương trường và cuộc sống rất ít các cuộc đàm phán và thương lượng
chỉ xảy ra một lần giữa hai bên là xong. Hoặc chỉ "làm ăn" với nhau một lần xong là thôi. Thông thường
chúng ta cần làm ăn lâu dài với nhau. Cao hơn tất cả là uy tín và tiếng tăm tốt. Bạn có thể dùng các biện
pháp để thắng đối tác một lần với những lợi nhuận to lớn. Nhưng nếu bạn không tạo cho đối tác một
điều gì có lợi cho họ, dù là một sự an ủi, thì bạn sẽ mất rất nhiều, nếu không nói là sụp đổ sự nghiệp
trong tương lai. Chúng ta gọi cách làm như vậy là "chụp giựt".
Thương trường quốc tế hiện nay đang diễn ra các cuộc cạnh tranh ngoạn mục. Cách làm
trên chỉ là vật cản trở cho cạnh tranh. Chiến lược và chiến thuật đàm phán là điều rất
quan trọng của một cuộc đàm phán thương lượng để có được kết quả hai bên cùng có
lợi. Không phải đối tác nào cũng có cùng tư tưởng như vậy. Nhiều người chỉ muốn dành
thắng lợi về phía họ. Tiếp theo đó, bạn phải có tính cách của một con người công tâm và
đáng tin tưởng. Có như vậy đối tác mới tin ở bạn mà tiếp tục đàm phán.
1. Chiến thuật chê bai
Người đàm phán giỏi thường có thói quen chê đắt ngay từ đầu khi nghe phía bên kia nói giá. Họ trợn
mắt ra vẻ ngạc nhiên về "giá đắt quá". Đây là chiến thuật "dội gáo nước lạnh" vào đối phương.
Ví dụ:
- Người mua: Ông bà định tính giá căn nhà là bao nhiêu?
- Người bán: Dạ thưa, 110 "cây".
- Người mua (mở to mắt): Ông bà không đùa đấy chứ? Tại sao lại đắt quá vậy.
- Người bán (kể thêm các giá trị khác): Dạ thưa không đùa ạ, bởi vì nhà có đồng hồ điện nước riêng, đã
đóng lệ phí sử dụng đất, gần trường học, chợ búa và bệnh viện ạ. Nếu người mua không "chê đắt" thì
người bán chắc chỉ dừng tại đó. Nhưng không, người mua và người bán lại tiếp tục.
- Người mua...
Chiến thuật và nguyên tắc trong đàm phán
Ngày nay, trên toàn lãnh thổ Việt Nam, nền kinh tế hoạt động theo cơ chế thị trường có sự điều
tiết của nhà nước. Trong một cơ chế như thế, các cá thể, tập thể cần một u lượng giao tiếp rất
lớn hàng ngày. Một trong các vấn đề cốt lõi của các cuộc giao tiếp là sự đàm phán và thương
lượng. Có người nói đó là linh hồn của giao tiếp. Cuốn sách này nhằm giúp các bạn một số kỹ
năng và phương pháp để trở thành người đàm phán và thương lượng giỏi. Tư tưởng của nó là:
Nếu bạn là người đi đàm phán và thương lượng, bạn luôn luôn phải nghĩ và tạo điều kiện cho đối
tác (hay bên kia) cũng đạt được thắng lợi như bạn chứ không phải là đàm phán chỉ mang lại
thắng lợi cho bạn mà thôi, tức là cả hai cùng có lợi.
Tại sao lại như vậy? Bởi vì trong thương trường và cuộc sống rất ít các cuộc đàm phán và thương lượng
chỉ xảy ra một lần giữa hai bên là xong. Hoặc chỉ "làm ăn" với nhau một lần xong là thôi. Thông thường
chúng ta cần làm ăn lâu dài với nhau. Cao hơn tất cả là uy tín và tiếng tăm tốt. Bạn có thể dùng các biện
pháp để thắng đối tác một lần với những lợi nhuận to lớn. Nhưng nếu bn không tạo cho đối tác một
điều gì có lợi cho họ, dù là một sự an ủi, thì bạn sẽ mất rất nhiều, nếu không nói là sụp đổ sự nghiệp
trong tương lai. Chúng ta gọi cách làm như vy là "chụp giựt".
Thương trường quốc tế hiện nay đang diễn ra các cuộc cạnh tranh ngoạn mục. Cách làm
trên chỉ là vật cản trở cho cạnh tranh. Chiến lược và chiến thuật đàm phán là điều rất
quan trọng của một cuộc đàm phán thương lượng để có được kết quả hai bên cùng có
lợi. Không phải đối tác nào cũng có cùng tư tưởng như vậy. Nhiều nời chỉ muốn dành
thắng lợi về phía họ. Tiếp theo đó, bạn phải có tính cách của một con người công tâm và
đáng tin tưởng. Có như vậy đối tác mới tin ở bạn mà tiếp tục đàm phán.
1. Chiến thuật chê bai
Người đàm phán giỏi thường có thói quen chê đắt ngay từ đầu khi nghe phía bên kia nói giá. Họ trợn
mắt ra vẻ ngạc nhiên về "giá đắt quá". Đây là chiến thuật "dội gáo nước lạnh" vào đối phương.
Ví dụ:
- Người mua: Ông bà định tính giá căn nhà là bao nhiêu?
- Người bán: Dạ thưa, 110 "cây".
- Người mua (mở to mắt): Ông bà không đùa đấy chứ? Tại sao lại đắt quá vậy.
- Người bán (kể thêm các giá trị khác): Dạ thưa không đùa ạ, bởi vì nhà có đồng hồ điện nước riêng, đã
đóng lệ phí sử dụng đất, gần trường học, chợ búa và bệnh viện ạ. Nếu người mua không "chê đắt" thì
người bán chắc chỉ dừng tại đó. Nhưng không, người mua và người bán lại tiếp tục.
- Người mua: Tôi nghĩ là giá quá đắt đấy ông chủ ạ.
- Người bán: Không đâu. Đấy là tôi ca kể tiền đường sá, cống rãnh tôi đã đóng đủ rồi ạ.
**** Đối lại chiến thuật chê bai
Khi bạn ở cương vị người ra giá và bị "chê đắt" thì phải biết bảo vệ các giá trị của nó. Không được
nhượng bộ khi bạn chưa hiểu chắc chắn tại sao họ lại "chê". Nhiều người "chê" vì họ không hiểu biết v
sản phẩm, dịch vụ hay giá cả, thậm chí không biết giá trị của nó. Bạn phải giải thích và nêu ra các tính
năng tốt của sản phẩm dịch v, hoặc có thể đưa ra giá của một số sản phẩm dịch v khác để họ tiện
so sánh. Người ít kinh nghiệm rất dễ nhượng bộ khi bị chê bai.
Có một câu chuyn vui nhưng cũng minh họa được ý trên. Có một người mang ba con vẹt ra chợ bán.
Chiến thuật và nguyên tắc trong đàm phán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chiến thuật và nguyên tắc trong đàm phán - Người đăng: hongnhung-93vp
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Chiến thuật và nguyên tắc trong đàm phán 9 10 338