Ktl-icon-tai-lieu

chính sách tiền tệ

Được đăng lên bởi Thúy Hằng Văn
Số trang: 50 trang   |   Lượt xem: 1377 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG 9

CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ

.

NỘI DUNG

1

Khái niệm CSTT

2

Hệ thống mục tiêu CSTT

3

Các công cụ của CSTT

4

Kênh truyền tải tác động của CSTT

5

Nhân tố ảnh hưởng hiệu quả CSTT

Cơ chế lan truyền tác động của CSTT
i

MD

MS1

MS0

i

E1

i1

i1
E0

i0

i0

M1

M0

M

I1

AD

I0

I
AD0
AD 1

Y
P

Y1

Y0
AS

P1
E0

P0

AD 0

E1
AD1

Y1

Y0

1. Khái niệm CSTT





Là chính sách kinh tế vĩ mô
NHTW sử dụng các công cụ của mình thực hiện việc kiểm soát và điều tiết MS
Nhằm đạt được các mục tiêu:

1. Khái niệm CSTT

BảnchấtcủaCSTT:

2. Hệ thống mục tiêu của CSTT

•
•
•

Mục tiêu cuối cùng
Mục tiêu trung gian
Mục tiêu hoạt động

2.1. Mục tiêu cuối cùng




Là những mục tiêu được tính đến trong dài hạn, thường là một năm
Các mục tiêu cơ bản:

2.1. Mục tiêu cuối cùng
Chính sách kinh tế vĩ mô

a. Ổn định giá cả





Ổn định giá cả được hiểu là giữ cho nền kinh tế có mức lạm phát thấp và ổn định
Chỉ tiêu đo lường:
Là mục tiêu chủ yếu và dài hạn của CSTT:

a. Ổn định giá cả



Cách đặt mục tiêu kiểm soát lạm phát:

 Một khoảng biên độ (New Zealand: 0 – 3%, Canada: 1 -3% hay Anh: 1 – 4%)
 Một con số cụ thể (Phần Lan: 2%)
 Đặt trần lạm phát (Tây Ban Nha: < 3%)
 Việt Nam:

a. Ổn định giá cả
Tỷ lệ lạm phát – Chỉ tiêu và thực hiện
25

20

15

Mục tiêu (%)

10

Thực hiện (%)
5

0
2000
-5

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

b. Tăng trưởng kinh tế






Là sự gia tăng về sản lượng thực tế và sự phù hợp về cơ cấu kinh tế
Chỉ tiêu đo lường:

Làcơ sở để ổn định tiền tệ, tạo vị thế cho quốc gia

b. Tăng trưởng kinh tế
Tăng trưởng kinh tế - Chỉ tiêu và thực hiện
9
8
7
6

Mục t iêu (%)

5

Thực hiện
(%)

4
3
2
1
0
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

c. Tạo công ăn việc làm, giảm thất nghiệp



Chỉ tiêu đo lường:



Thất nghiệp cao sẽ làm tăng chi tiêu Ngân sách, tác động tiêu cực đến các hoạt
động kinh tế - xãhội

c. Tạo công ăn việc làm, giảm thất nghiệp

Tỷ lệ thất nghiệp tại Việt Nam từ 1997 - 2011
8
7
6
5
4
3
2
1
0
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Tỷ lệ thất nghiệp
(%)

MQH giữa các mục tiêu cuối cùng

•

Trong ngắn hạn:

•

Trong dài hạn:

Luật NHNN Việt Nam



Điều 2, chương 1: “CSTT quốc gia là một bộ phận của chính sách kinh tế tài
chính của Nhà nước nhằm ổn định giá trị đồng tiền, kiềm chế lạm phát, góp phần
thúc đẩy phát triển kinh tế XH, bảo đảm quốc phòng an ninh và nâng cao đời
sống của nhân dân”

Luật NHNN Việt Nam
...
CHƯƠNG 9
CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ
.
chính sách tiền tệ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
chính sách tiền tệ - Người đăng: Thúy Hằng Văn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
50 Vietnamese
chính sách tiền tệ 9 10 489