Ktl-icon-tai-lieu

cho vay ngắn hạn

Được đăng lên bởi Ngoc Thang
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 2785 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ
KHOA KT - QTKD
------o0o-----

CHUYÊN ĐỀ MÔN THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH
ĐỀ TÀI:

GVHD: BÙI VĂN TRỊNH
Nhóm thực hiện: Nhóm 2 _ĐH kế toán 3b

Cần Thơ, 2010

Chuyên đề cho vay ngắn hạn của Ngân hàng Thương mại

GVHD: BÙI VĂN TRỊNH

MỤC LỤC
DANH SÁCH NHÓM........................................................................................i
LỜI NÓI ĐẦU.................................................................................................01
Chương 1: TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI.....................02
1.1 SƠ LƯỢC VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI...................................02
1.2 LỊCH SỬ RA ĐỜI CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI..................02
1.3 CÁC NGHIỆP VỤ CƠ BẢN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI. .04
1.3.1 Nghiệp vụ nguồn vốn......................................................................04
1.3.1.1 Nguồn vốn ban đầu...................................................................04
1.3.1.2 Nguồn vốn huy động..................................................................04
1.3.1.3 Nguồn vốn đi vay.......................................................................05
1.3.2 Nghiệp vụ sử dụng vốn...................................................................05
1.3.2.1 Dự trữ........................................................................................05
1.3.2.2 Cho vay......................................................................................05
1.3.2.3 Đầu tư........................................................................................06
1.3.2.4 Cho vay cầm cố cổ phiếu..........................................................06
1.3.3 Các nghiệp vụ trung gian................................................................07
1.3.3.1 Các ngiệp vụ trung gian hưởng hoa hồng.................................07
1.3.3.2 Tổ chức thanh toán không dùng tiền mặt cho khách hàng........07
1.4 CHỨC NĂNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI.........................07
1.4.1 Chức năng trung gian tín dụng........................................................07
1.4.2 Chức năng trung gian thanh toán....................................................08
1.4.3 Tạo bút tệ.........................................................................................08
1.4.4 Thực hiện các dịch vụ khác.............................................................08
1.5 VAI TRÒ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI.................................08
Chương 2: NGHIỆP VỤ CHO VAY NGẮN HẠN CỦA NGÂN HÀNG
THƯƠNG MẠI.............................
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ
KHOA KT - QTKD
------o0o-----
CHUYÊN ĐỀ MÔN THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH
ĐỀ TÀI:
GVHD: BÙI VĂN TRỊNH
Nhóm thực hiện: Nhóm 2 _ĐH kế toán 3b
Cần Thơ, 2010
cho vay ngắn hạn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
cho vay ngắn hạn - Người đăng: Ngoc Thang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
cho vay ngắn hạn 9 10 859