Ktl-icon-tai-lieu

CHO VAY TIÊU DÙNG

Được đăng lên bởi Ngoc Thang
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 12513 lần   |   Lượt tải: 42 lần
KHÁI QUÁT HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI.

I. Khái niệm về cho vay:
Cho vay là sự chuyển nhượng tạm thời một lượng giá trị từ
người sở hữu (NHTM) sang người sử dụng (người vay), sau một
thời gian nhất định lại quay về với lượng giá trị lớn hơn lượng giá
trị ban đầu.
II. CHO VAY TIÊU DÙNG
1. Khái niệm cho vay tiêu dùng
Cho vay tiêu dùng là các khoản cho vay nhằm tài trợ cho nhu
cầu chi tiêu của người tiêu dùng, bao gồm cá nhân và hộ gia đình.
Đây là một nguồn tài chính quan trọng giúp người tiêu dùng có thể
trang trải các nhu cầu trong cuộc sống như nhà ở, phương tiên, đồ
dùng gia đình…Bên cạnh đó, những chi tiêu cho nhu cầu giáo dục,
y tế và du lịch…cũng có thể được tài trợ bởi CVTD
2. Đặc điểm cho vay tiêu dùng
- Quy mô của từng hợp đồng vay thường nhỏ, dẫn đến chi phí
tổ chức cho vay cao, vì vậy lãi suất CVTD thường cao hơn so với
lãi suất của các loại cho vay trong lĩnh vực thương mại và công
nghiệp
- Nhu cầu vay tiêu dùng của khách hàng thường phụ thuộc vào
chu kỳ kinh tế
- Nhu cầu vay tiêu dùng của khách hàng hầu như ít co giãn với
lãi suất. Thông thường, người đi vay quan tâm tới số tiền phải
thanh toán hơn là lãi suất mà họ phải chịu
- Mức thu nhập và trình độ học vấn là hai biến số có quan hệ
rất mật thiết tới nhu cầu vay tiêu dùng của khách hàng
- Chất lượng các thông tin tài chính của khách hàng vay
thường không cao

- Nguồn trả nợ chủ yếu của người đi vay có thể biến động lớn,
phụ thuộc vào quá trình làm việc, kỹ năng và kinh nghiệm đối với
công việc của những người này
- Tư cách của khách hàng là yếu tố khó xác định song lại rất
quan trọng, quyết định sự hoàn trả của khoản vay
Cho vay tiêu dùng thường có tài sản bảo đảm. Do người
vay không sử dụng khoản vay trong hoạt động kinh doanh nên việc
trả nợ của khách hàng phụ thuộc vào các nguồn thu nhập khác, sự
kiểm soát các nguồn này nhiều khi gặp khó khăn hơn. Để hạn chế
rủi ro, hầu hết các khoản cho vay tiêu dùng ngân hàng đều yêu cầu
khách hàng phải có tài sản bảo đảm.
- Đặc điểm hoạt động cho vay tiêu dùng của NHTM trong
nền kinh tế thị trường :
Chúng ta đã biết rằng, hoạt động tín dụng của các NHTM hiện
nay vẫn là hoạt động đem lại nguồn thu chủ yếu cho các ngân hàng.
Nó phản ánh năng lực hoạt động cũng như khả năng cạnh tranh của
ngân hàng. Một trong những hình thức cấp tín dụng của ngân hàng
là hoạt động cho vay tiêu dùng hay còn gọi là cho vay đời sống.
Hoạt động này tuy xuất hiện ở nước ta chưa lâu song nó đang ngày
càng khẳng định được vị trí của mình trong hoạt độn...
KHÁI QUÁT HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI.
I. Khái niệm về cho vay:
Cho vay sự chuyển nhượng tạm thời một lượng giá trị từ
người sở hữu (NHTM) sang ngưi sử dụng (người vay), sau một
thời gian nhất định lại quay về với lượng giá trị lớn hơn lượng giá
trị ban đầu.
II. CHO VAY TIÊU DÙNG
1. Khái niệm cho vay tiêu dùng
Cho vay tiêu dùng là các khoản cho vay nhằm tài trợ cho nhu
cầu chi tiêu của người tiêu dùng, bao gồm cá nhân và hộ gia đình.
Đây là một nguồn tài chính quan trọng giúp người tiêu dùng có thể
trang trải các nhu cầu trong cuộc sống như nhà ở, phương tiên, đồ
dùng gia đình…Bên cạnh đó, những chi tiêu cho nhu cầu giáo dục,
y tế và du lịch…cũng có thể được tài trợ bởi CVTD
2. Đặc điểm cho vay tiêu dùng
- Quy mô của từng hợp đồng vay thường nhỏ, dẫn đến chi phí
tổ chức cho vay cao, vì vậy lãi suất CVTD thường cao hơn so với
lãi suất của các loại cho vay trong lĩnh vực thương mại và công
nghiệp
- Nhu cầu vay tiêu dùng của khách hàng thường phụ thuộc vào
chu kỳ kinh tế
- Nhu cầu vay tiêu dùng của khách hàng hầu như ít co giãn với
lãi suất. Thông thường, người đi vay quan tâm tới số tiền phải
thanh toán hơn là lãi suất mà họ phải chịu
- Mức thu nhập và trình độ học vấn là hai biến số có quan hệ
rất mật thiết tới nhu cầu vay tiêu dùng của khách hàng
- Chất lượng các thông tin tài chính của khách hàng vay
thường không cao
CHO VAY TIÊU DÙNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CHO VAY TIÊU DÙNG - Người đăng: Ngoc Thang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
CHO VAY TIÊU DÙNG 9 10 611