Ktl-icon-tai-lieu

chương 3 marketing

Được đăng lên bởi khuê hiệp
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 1916 lần   |   Lượt tải: 1 lần
. KHÁI NIỆM, VAI TRÒ VÀ QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA MARKETING

Một số khái niệm về marketing
Vai trò của marketing
Quá trình phát triển của marketing
II. MARKETING HỖN HỢP
Khái niệm
Thành phần của Marketing hỗn hợp (4P)
Những yếu tố ảnh hưởng đến marketing hỗn hợp
III. HÀNH VI CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG
Nhu cầu của người tiêu dùng
Động cơ thúc đẩy tiêu dùng
Hành vi của người tiêu dùng
IV. PHÂN KHÚC THỊ TRƯỜNG VÀ LỰA CHỌN THỊ TRƯỜNG MỤC TIÊU
Khái niệm
Ưu điểm của phân khúc thị trường
Lựa chọn thị trường mục tiêu
V. CHÍNH SÁCH SẢN PHẨM
Định nghĩa về sản phẩm trong marketing
Vai trò, vị trí của chiến lược sản phẩm Chu kỳ đời sống sản phẩm Nhãn hiệu – dấu
hiệu – thương hiệu sản phẩm
VI. CHÍNH SÁCH GIÁ CẢ
Tầm quan trọng của giá cả
Những yếu tố ảnh hưởng đến giá cả
Mục tiêu định giá
Các nhân tố ảnh hưởng đến việc định giá

Phương pháp định giá.
VII. CHÍNH SÁCH PHÂN PHỐI
Vai trò của phân phối
Khái quát về kênh phân phối, hệ thống phân phối của doanh nghiệp
VIII. CHÍNH SÁCH XÚC TIẾN BÁN HÀNG (CHIÊU THỊ)
Khái niệm và bản chất của chiêu thị
Tầm quan trọng của hoạt động chiêu thị
Quá trình thông đạt trong chiêu thị
Sự pha trộn trong chiêu thị
Quảng cáo
Khuyến mãi – chiêu hàng – đẩy mạnh tiêu thụ
Marketing trực tiếp – Chào hàng cá nhân
Tuyên truyền – Quan hệ với công chúng

CÂU HỎ ÔN TẬP
Chương này đề cập đến những vấn đề sau:
-

Định nghĩa, vai trò và quá trình phát triển của marketing

-

Marketing hỗn hợp và quá trình marketing

-

Hành vi của người tiêu dùng

-

Phân khúc thị trường, lựa chọn thị trường mục tiêu

-

Chính sách sản phẩm

-

Giá và chính sách giá

-

Chính sách phân phối hàng hoá

-

Xúc tiến bán hàng

I. KHÁI NIỆM, VAI TRÒ VÀ QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA MARKETING

1. Một số khái niệm về marketing

TOP

Thuật ngữ marketing được sử dụng lần đầu tiên vào năm 1902 trên giảng đường trường Đại học Michigan ở Mỹ, đến năm
1910, tất cả các trường Đại học tổng hợp ở Mỹ bắt đầu giảng dạy môn học này. Suốt trong gần nửa thế kỷ, marketing chỉ
được giảng dạy trong phạm vi các nước nói tiếng Anh. Mãi đến sau chiến tranh thế giới lần thứ hai, vào những năm 50 và
60 của thế kỷ XX, nó mới được truyền bá sang Tây Âu và Nhật Bản. Quá trình quốc tế hoá của marketing đã phát triển
rất nhanh. Ngày nay, các doanh nghiệp muốn kinh doanh đạt hiệu quả kinh tế cao đều cần phải có sự hiểu biết và vận
dụng marketing hiện đại.

- Định nghĩa tổng quát về marketing của Philip Kotler: Marketing là một dạng
hoạt động của con người nhằm thoả mãn những nhu cầu và mong muốn của họ thông qua
trao ...
. KHÁI NIỆM, VAI TRÒ VÀ QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA MARKETING
Một số khái niệm về marketing
Vai trò của marketing
Quá trình phát triển của marketing
II. MARKETING HỖN HỢP
Khái niệm
Thành phần của Marketing hỗn hợp (4P)
Nh ng yếu tố ảnh hưởng đến marketing hỗn hợp
III. HÀNH VI CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG
Nhu cầu của người tiêu dùng
Động cơ thúc đẩy tiêu dùng
Hành vi của người tiêu dùng
IV. PHÂN KHÚC THỊ TRƯỜNG VÀ LỰA CHỌN THỊ TRƯỜNG MỤC TIÊU
Khái niệm
Ưu điểm của phân khúc thị trường
Lựa chọn thị trường mục tiêu
V. CHÍNH SÁCH SẢN PHẨM
Định nghĩa về sản phẩm trong marketing
Vai trò, vị trí của chiến lược sản phẩm Chu kỳ đời sống sản phẩm Nhãn hiệu – dấu
hiệu – thương hiệu sản phẩm
VI. CHÍNH SÁCH GIÁ CẢ
Tầm quan trọng của giá cả
Những yếu tố ảnh hưởng đến giá cả
Mục tiêu định giá
Các nhân tố ảnh hưởng đến việc định giá
chương 3 marketing - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
chương 3 marketing - Người đăng: khuê hiệp
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
chương 3 marketing 9 10 917