Ktl-icon-tai-lieu

Chuyên đề ngân hàng

Được đăng lên bởi Vi Yến Hoa
Số trang: 72 trang   |   Lượt xem: 1286 lần   |   Lượt tải: 2 lần
LỜI CẢM ƠN
Để hoàn thành được chuyển đề thực tập này, ngoài sự nỗ lực hết mình của
bản thân, em đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ của mọi người xung quanh.
Đầu tiên, cho phép em được gửi lời biết ơn chân thành nhất đến Thầy giáo –
ThS. Đặng Ngọc Biên, người đã trực tiếp hướng dẫn, chỉ bảo cho em trong suốt
quá trình thực tập.
Em xin được gửi lời cảm ơn đến các thầy cô Viện Ngân hàng – Tài chính,
trường Đại học Kinh tế Quốc dân, những người đã cung cấp cho chúng em hành
trang tri thức, hướng dẫn, hỗ trợ chúng em suốt 4 năm Đại học.
Tôi xin cảm ơn tập thể lớp Ngân hàng 51C, những người bạn đã luôn sát
cánh cùng tôi trên con đường học tập.
Cháu xin được chân thành cảm ơn các bác, các cô chú, anh chị, đặc biệt là
các anh chị tại phòng Quan hệ Khách hàng cá nhân, thuộc Chi nhánh Ngân hàng
TMCP Đầu tư và Phát triển Bắc Kạn, đã nhiệt tình giúp đỡ, chỉ bảo em trong suốt
quá trình thực tập.
Cuối cùng, con xin được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới cha mẹ, những người
đã sinh thành và dưỡng dục con nên người, luôn theo sát từng bước đi của con,
luôn động viên con phấn đấu trở thành người có ích cho xã hội. Con mãi ghi nhớ
công ơn của cha mẹ.

MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN
MỤC LỤC
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG BIỂU
LỜI MỞ ĐẦU

1

CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HOẠT ĐỘNG
TIỀN GỬI CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 3
1.1. Nguồn vốn huy động trong ngân hàng thương mại

3

1.1.1. Khái niệm 3
1.1.2. Các nguồn vốn huy động.

4

1.1.2.1. Nguồn tiền gửi 4
1.1.2.2. Nguồn đi vay 7
1.1.2.3. Các nguồn khác

9

1.1.3. Vai trò của nguồn vốn huy động9
1.1.3.1. Đối với ngân hàng

9

1.1.3.2. Đối với nền kinh tế.

11

1.2. Huy động tiền gửi cá nhân trong NHTM 11
1.2.1. Khái niệm, vai trò của nguồn tiền gửi cá nhân 11
1.2.1.1. Khái niệm nguồn tiền gửi cá nhân
1.2.1.2. Đặc điểm

11

11

1.2.1.3. Vai trò của nguồn tiền gửi cá nhân

12

1.2.2. Các hình thức huy động tiền gửi cá nhân tại NHTM 13
1.2.2.1. Huy động bằng tiền gửi theo kỳ hạn 13
1.2.2.2. Huy động bằng tiền gửi tiết kiệm
1.2.2.3. Huy động bằng giấy tờ có giá 15

14

HUY ĐỘNG

1.2.2.4. Mở tài khoản cá nhân 16
1.2.3. Các chỉ tiêu đánh giá huy động tiền gửi cá nhân

17

1.2.3.1. Tốc độ tăng trưởng vốn huy động/ Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch vốn huy
động 17
1.2.3.2. Tỷ lệ dân cư gửi tiền tiết kiệm tại Chi nhánh 17
1.2.3.3. Chỉ tiêu huy động vốn theo loại tiền 18
1.2.3.4. Chỉ tiêu huy động theo loại hình

18

1.2.3.5. Căn cứ vào số lượng mở tài khoản cá nhân 19
1.2.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động huy động tiền gửi

19

1.2.4.1. Nhân tố...
LỜI CẢM ƠN
Để hoàn thành được chuyển đề thực tập này, ngoài sự nỗ lực hết mình của
bản thân, em đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ của mọi người xung quanh.
Đầu tiên, cho phép em được gửi lời biết ơn chân thành nhất đến Thầy giáo –
ThS. Đặng Ngọc Biên, người đã trực tiếp hướng dẫn, chỉ bảo cho em trong suốt
quá trình thực tập.
Em xin được gửi lời cảm ơn đến các thầy Viện Ngân hàng Tài chính,
trường Đại học Kinh tế Quốc dân, những người đã cung cấp cho chúng em hành
trang tri thức, hướng dẫn, hỗ trợ chúng em suốt 4 năm Đại học.
Tôi xin cảm ơn tập thể lớp Ngân hàng 51C, những người bạn đã luôn sát
cánh cùng tôi trên con đường học tập.
Cháu xin được chân thành cảm ơn các bác, các chú, anh chị, đặc biệt
các anh chị tại phòng Quan hệ Khách hàng nhân, thuộc Chi nhánh Ngân hàng
TMCP Đầu Phát triển Bắc Kạn, đã nhiệt tình giúp đỡ, chỉ bảo em trong suốt
quá trình thực tập.
Cuối cùng, con xin được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới cha mẹ, những người
đã sinh thành dưỡng dục con nên người, luôn theo sát từng bước đi của con,
luôn động viên con phấn đấu trở thành người ích cho hội. Con mãi ghi nhớ
công ơn của cha mẹ.
Chuyên đề ngân hàng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuyên đề ngân hàng - Người đăng: Vi Yến Hoa
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
72 Vietnamese
Chuyên đề ngân hàng 9 10 98