Ktl-icon-tai-lieu

Chuyên đề thực tập tốt nghiệp

Được đăng lên bởi Phước Hồ Văn
Số trang: 43 trang   |   Lượt xem: 1936 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp

GVHD: PGS.TS Đoàn Thị Mỹ Hạnh

LỜI MỞ ĐẦU
1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI:
Trong những năm qua, nhờ có chính sách đổi mới của Đảng và Nhà nước ta
nên nền kinh tế đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể. Song, cùng với quá trình phát
triển đó, bên cạnh sự tăng thu nhập, nâng cao đời sống của số đông dân cư vẫn còn
tồn tại một bộ phận không nhỏ dân cư, đặc biệt là dân cư vùng cao, vùng sâu, vùng
xa… đang chịu cảnh nghèo đói, không đảm bảo được những điều kiện tối thiểu của
cuộc sống. Chính vì vậy, việc giải quyết vấn đề xóa đói giảm nghèo trong nông
nghiệp và nông thôn là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước và là một yêu
cầu bức thiết không chỉ mang tính xã hội, tính nhân đạo giữa con người với con
người mà nó còn mang tính chất kinh tế. Bởi lẽ nền kinh tế khi vẫn còn tồn tại một
tỷ lệ không nhỏ người nghèo sẽ kéo theo rất nhiều vấn đề kinh tế xã hội khác, nền
kinh tế khó có thể phát triển với tốc độ cao và ổn định.
Huyện Phù Mỹ, một huyện đồng bằng ven biển của tỉnh Bình Định, có nền
kinh tế chủ yếu là nông nghiệp, toàn huyện có 17 xã và 02 thị trấn, dân số đông, lao
động nông nghiệp nhàn rỗi, tỷ lệ hộ nghèo tương đối cao. Hiện nay, đời sống bộ
phận người dân ở nông thôn những năm gần đây đã có nhiều cải thiện, sinh hoạt của
người lao động đã bớt nhiều khó khăn do mỗi hộ nông dân đã được tham gia làm
kinh tế từ nhiều nguồn vốn tài trợ khác nhau, trong đó có nguồn vốn của Ngân hàng
Chính sách xã hội Việt Nam (NHCSXH Việt Nam). Việc tiếp nhận được nguồn vốn
hỗ trợ từ hệ thống NHCSXH có ý nghĩa to lớn đối với những hộ nghèo đang cần
vốn để sản xuất kinh doanh, thay vì phải chấp nhận những nguồn vốn vay với lãi
suất cao từ những ngân hàng thương mại trong cả nước, khó khăn trong những điều
kiện về việc vay vốn như: cần có tài sản thế chấp.... Từ khi NHCSXH Việt Nam ra
đời, họ đã có thể được tiếp cận với một nguồn vốn vay với lãi suất ưu đãi thấp hơn,
những điều kiện cho vay dễ dàng hơn, góp phần giải quyết nhu cầu về vốn cho
người nghèo.
Ra đời và phát triển được hơn 8 năm, Phòng giao dịch NHCSXH huyện Phù
Mỹ cũng đã đóng góp một phần to lớn vào việc thực hiện mục tiêu xóa đói giảm
nghèo - một trong 11 chương trình phát triển Kinh tế - Xã hội của Nghị quyết Đại
hội VIII của Đảng. Mặc dù Ngân hàng đã và đang nỗ lực rất lớn, cơ chế ngày càng
hoàn thiện hơn, thủ tục vay vốn ngày càng thông thoáng, đơn giản để người nghèo
có thể tiếp cận với đồng vốn dễ dàng hơn. Tuy nhiên, còn có rất nhiều vấn đề nảy

SVTH: Hồ Ngọc Bích

1

Chuyên đề t...
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Đoàn Thị Mỹ Hạnh
LỜI MỞ ĐẦU
1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI:
Trong những năm qua, nhờ chính sách đổi mới của Đảng Nhà nước ta
nên nền kinh tế đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể. Song, cùng với quá trình phát
triển đó, bên cạnh sự tăng thu nhập, nâng cao đời sống của số đông dân vẫn còn
tồn tại một bộ phận không nhỏ dân cư, đặc biệt là dân vùng cao, vùng sâu, vùng
xa… đang chịu cảnh nghèo đói, không đảm bảo được những điều kiện tối thiểu của
cuộc sống. Chính vậy, việc giải quyết vấn đề xóa đói giảm nghèo trong nông
nghiệp nông thôn một chủ trương lớn của Đảng Nhà nước mt yêu
cầu bức thiết không chỉ mang tính hội, tính nhân đạo giữa con người với con
người nó còn mang tính chất kinh tế. Bi lẽ nền kinh tế khi vẫn còn tồn tại một
tỷ lệ không nhỏ người nghèo sẽ kéo theo rất nhiều vấn đề kinh tế hội khác, nền
kinh tế khó có thể phát triển với tốc độ cao và ổn định.
Huyện Phù Mỹ, một huyện đồng bằng ven biển của tỉnh Bình Định, nền
kinh tế chủ yếu là nông nghiệp, toàn huyện có 17 xã và 02 thị trấn, dân số đông, lao
động nông nghiệp nhàn rỗi, tỷ lệ hộ nghèo tương đối cao. Hiện nay, đời sống bộ
phận người dân ở nông thôn những năm gần đây đã có nhiều cải thiện, sinh hoạt của
người lao động đã bớt nhiều khó khăn do mỗi hộ nông dân đã được tham gia làm
kinh tế từ nhiều nguồn vốn tài trợ khác nhau, trong đó có nguồn vốn của Ngân hàng
Chính sách xã hội Việt Nam (NHCSXH Việt Nam). Việc tiếp nhận được nguồn vốn
hỗ trợ từ hệ thống NHCSXH ý nghĩa to lớn đối với nhng hộ nghèo đang cần
vốn để sản xuất kinh doanh, thay phải chấp nhận những nguồn vốn vay với lãi
suất cao tnhững ngân hàng thương mại trong cnước, khó khăn trong những điều
kiện về việc vay vốn như: cầni sản thế chấp.... Từ khi NHCSXH Việt Nam ra
đời, họ đã có thể được tiếp cận với một nguồn vốn vay với lãi suất ưu đãi thấp hơn,
những điều kiện cho vay dễ dàng hơn, góp phần giải quyết nhu cầu về vốn cho
người nghèo.
Ra đời phát triển được hơn 8 năm, Phòng giao dịch NHCSXH huyện Phù
Mỹ cũng đã đóng góp mt phần to ln vào việc thực hiện mục tiêu xóa đói giảm
nghèo - một trong 11 chương trình phát triển Kinh tế - hội của Nghị quyết Đại
hội VIII của Đảng. Mặc dù Ngân hàng đã đang nỗ lực rất lớn, chế ngày càng
hoàn thiện n, thủ tục vay vốn ngày càng thông thoáng, đơn giản để người nghèo
thể tiếp cận với đồng vốn dễ dàng hơn. Tuy nhiên, còn rất nhiều vấn đề nảy
SVTH: Hồ Ngọc Bích 1
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp - Người đăng: Phước Hồ Văn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
43 Vietnamese
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 9 10 525